Παρακολούθηση
Hei Victor Cheng
Hei Victor Cheng
Assistant Professor, Aarhus University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ece.au.dk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Channel estimation for reconfigurable intelligent surface aided multi-user mmwave MIMO systems
J Chen, YC Liang, HV Cheng, W Yu
IEEE Transactions on Wireless Communications, 2023
3152023
Large intelligent surface/antennas (LISA): Making reflective radios smart
YC Liang, R Long, Q Zhang, J Chen, HV Cheng, H Guo
Journal of Communications and Information Networks 4 (2), 40-50, 2019
3142019
Learning to reflect and to beamform for intelligent reflecting surface with implicit channel estimation
T Jiang, HV Cheng, W Yu
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 39 (7), 1931-1945, 2021
1652021
Optimal pilot and payload power control in single-cell massive MIMO systems
HV Cheng, E Björnson, EG Larsson
IEEE Transactions on Signal Processing 65 (9), 2363-2378, 2017
1132017
What role can NOMA play in massive MIMO?
K Senel, HV Cheng, E Björnson, EG Larsson
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 13 (3), 597-611, 2019
1032019
Performance analysis of NOMA in training-based multiuser MIMO systems
HV Cheng, E Björnson, EG Larsson
IEEE Transactions on Wireless communications 17 (1), 372-385, 2017
842017
Joint design of measurement matrix and sparse support recovery method via deep auto-encoder
S Li, W Zhang, Y Cui, HV Cheng, W Yu
IEEE Signal Processing Letters 26 (12), 1778-1782, 2019
412019
Uplink pilot and data power control for single cell massive MIMO systems with MRC
HV Cheng, E Björnson, EG Larsson
2015 International symposium on wireless communication systems (ISWCS), 396-400, 2015
362015
Some fundamental limits on frequency synchronization in massive MIMO
HV Cheng, EG Larsson
2013 Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers, 1213-1217, 2013
342013
Robust symbol-level precoding via autoencoder-based deep learning
F Sohrabi, HV Cheng, W Yu
ICASSP 2020-2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2020
332020
Stochastic transceiver optimization in multi-tags symbiotic radio systems
X Chen, HV Cheng, K Shen, A Liu, MJ Zhao
IEEE Internet of Things Journal 7 (9), 9144-9157, 2020
292020
Learning to beamform for intelligent reflecting surface with implicit channel estimate
T Jiang, HV Cheng, W Yu
GLOBECOM 2020-2020 IEEE Global Communications Conference, 1-6, 2020
282020
Optimal two-dimensional lattices for precoding of linear channels
D Kapetanovic, HV Cheng, WH Mow, F Rusek
IEEE transactions on wireless communications 12 (5), 2104-2113, 2013
202013
Enhanced channel estimation in massive MIMO via coordinated pilot design
K Shen, HV Cheng, X Chen, YC Eldar, W Yu
IEEE Transactions on Communications 68 (11), 6872-6885, 2020
18*2020
Enhanced fairness and scalability of power control schemes in multi-cell massive MIMO
A Ghazanfari, HV Cheng, E Björnson, EG Larsson
IEEE Transactions on Communications 68 (5), 2878-2890, 2020
172020
Optimal hybrid beamforming for multiuser massive MIMO systems with individual SINR constraints
G Zang, Y Cui, HV Cheng, F Yang, L Ding, H Liu
IEEE Wireless Communications Letters 8 (2), 532-535, 2018
172018
Massive MIMO at night: On the operation of massive MIMO in low traffic scenarios
HV Cheng, D Persson, E Björnson, EG Larsson
2015 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1697-1702, 2015
172015
Degree-of-freedom of modulating information in the phases of reconfigurable intelligent surface
HV Cheng, W Yu
IEEE Transactions on Information Theory, 2023
152023
Mixed-timescale beamforming and power splitting for massive MIMO aided SWIPT IoT network
X Chen, HV Cheng, A Liu, K Shen, MJ Zhao
IEEE Wireless Communications Letters 9 (1), 78-82, 2019
122019
A fair and scalable power control scheme in multi-cell massive MIMO
A Ghazanfari, HV Cheng, E Björnson, EG Larsson
ICASSP 2019-2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2019
122019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20