Παρακολούθηση
Andrea Celli
Andrea Celli
Assistant Professor, Bocconi University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unibocconi.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
No-regret learning dynamics for extensive-form correlated equilibrium
A Celli, A Marchesi, G Farina, N Gatti
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 7722-7732, 2020
54*2020
Computational Results for Extensive-Form Adversarial Team Games
A Celli, N Gatti
AAAI, 965-972, 2018
522018
Ex ante coordination and collusion in zero-sum multi-player extensive-form games
G Farina, A Celli, N Gatti, T Sandholm
Advances in Neural Information Processing Systems 31, 2018
432018
Online bayesian persuasion
M Castiglioni, A Celli, A Marchesi, N Gatti
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 16188-16198, 2020
372020
Learning to correlate in multi-player general-sum sequential games
A Celli, A Marchesi, T Bianchi, N Gatti
Advances in Neural Information Processing Systems 32, 2019
372019
Team-maxmin equilibrium: efficiency bounds and algorithms
N Basilico, A Celli, G De Nittis, N Gatti
AAAI, 356-362, 2017
352017
Signaling in bayesian network congestion games: the subtle power of symmetry
M Castiglioni, A Celli, A Marchesi, N Gatti
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (6), 5252-5259, 2021
302021
Persuading voters: it's easy to whisper, it's hard to speak loud
M Castiglioni, A Celli, N Gatti
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (02), 1870-1877, 2020
272020
Simple uncoupled no-regret learning dynamics for extensive-form correlated equilibrium
G Farina, A Celli, A Marchesi, N Gatti
Journal of the ACM 69 (6), 1-41, 2022
232022
Coordinating multiple defensive resources in patrolling games with alarm systems
N Basilico, A Celli, G De Nittis, N Gatti
Proceedings of the 16th Conference on Autonomous Agents and MultiAgent …, 2017
232017
Multi-Receiver Online Bayesian Persuasion
M Castiglioni, A Marchesi, A Celli, N Gatti
Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning, 2021
222021
Private Bayesian persuasion with sequential games
A Celli, S Coniglio, N Gatti
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (02), 1886-1893, 2020
222020
Coordination in adversarial sequential team games via multi-agent deep reinforcement learning
A Celli, M Ciccone, R Bongo, N Gatti
arXiv preprint arXiv:1912.07712, 2019
172019
Computing optimal ex ante correlated equilibria in two-player sequential games
A Celli, S Coniglio, N Gatti
Proceedings of the 18th International Conference on Autonomous Agents and …, 2019
172019
The parity ray regularizer for pacing in auction markets
A Celli, R Colini-Baldeschi, C Kroer, E Sodomka
Proceedings of the ACM Web Conference 2022, 162-172, 2022
152022
Computing the team–maxmin equilibrium in single–team single–adversary team games
N Basilico, A Celli, G De Nittis, N Gatti
Intelligenza Artificiale 11 (1), 67-79, 2017
152017
Online Learning with Knapsacks: the Best of Both Worlds
M Castiglioni, A Celli, C Kroer
Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning, 2767-2783, 2022
142022
Connecting optimal ex-ante collusion in teams to extensive-form correlation: Faster algorithms and positive complexity results
G Farina, A Celli, N Gatti, T Sandholm
International Conference on Machine Learning, 3164-3173, 2021
132021
Public bayesian persuasion: being almost optimal and almost persuasive
M Castiglioni, A Celli, N Gatti
Algorithmica, 1-37, 2023
122023
A unifying framework for online optimization with long-term constraints
M Castiglioni, A Celli, A Marchesi, G Romano, N Gatti
Advances in Neural Information Processing Systems 35 (NeurIPS 2022), 2022
112022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20