Παρακολούθηση
Jaehyeok Shin
Jaehyeok Shin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Are sample means in multi-armed bandits positively or negatively biased?
J Shin, A Ramdas, A Rinaldo
Advances in Neural Information Processing Systems 32, 2019
392019
Uniform convergence rate of the kernel density estimator adaptive to intrinsic dimension
J Kim, J Shin, A Rinaldo, L Wasserman
arXiv preprint arXiv:1810.05935, 2018
30*2018
Homotopy reconstruction via the cech complex and the vietoris-rips complex
J Kim, J Shin, F Chazal, A Rinaldo, L Wasserman
arXiv preprint arXiv:1903.06955, 2019
282019
On the bias, risk and consistency of sample means in multi-armed bandits
J Shin, A Ramdas, A Rinaldo
arXiv preprint arXiv:1902.00746, 2019
262019
On conditional versus marginal bias in multi-armed bandits
J Shin, A Ramdas, A Rinaldo
International Conference on Machine Learning, 8852-8861, 2020
132020
On the bias, risk, and consistency of sample means in multi-armed bandits
J Shin, A Ramdas, A Rinaldo
SIAM Journal on Mathematics of Data Science 3 (4), 1278-1300, 2021
112021
Probabilistic interpretations of recurrent neural networks
YJ Choe, J Shin, N Spencer
Probabilistic Graphical Models, 2017
112017
E-detectors: a nonparametric framework for online changepoint detection
J Shin, A Ramdas, A Rinaldo
arXiv preprint arXiv:2203.03532, 2022
92022
Predictive clustering
J Shin, A Rinaldo, L Wasserman
arXiv preprint arXiv:1903.08125, 2019
72019
Nonparametric Iterated-Logarithm extensions of the sequential generalized likelihood ratio test
J Shin, A Ramdas, A Rinaldo
IEEE Journal on Selected Areas in Information Theory 2 (2), 691-704, 2021
42021
E-detectors: a nonparametric framework for sequential change detection
J Shin, A Ramdas, A Rinaldo
arXiv preprint arXiv:2203.03532, 2022
12022
Confidence sets for persistent homology of the KDE filtration
J Shin, J Kim, A Rinaldo, L Wasserman
1
A qualitative and quantitative analysis of the bias caused by adaptivity in multi-armed bandits
J Shin
Carnegie Mellon University, 2020
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13