Παρακολούθηση
Erik Wijmans
Erik Wijmans
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα apple.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Habitat: A platform for embodied ai research
M Savva, A Kadian, O Maksymets, Y Zhao, E Wijmans, B Jain, J Straub, ...
Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision …, 2019
12792019
The Replica dataset: A digital replica of indoor spaces
J Straub, T Whelan, L Ma, Y Chen, E Wijmans, S Green, JJ Engel, ...
arXiv preprint arXiv:1906.05797, 2019
6172019
Dd-ppo: Learning near-perfect pointgoal navigators from 2.5 billion frames
E Wijmans, A Kadian, A Morcos, S Lee, I Essa, D Parikh, M Savva, ...
arXiv preprint arXiv:1911.00357, 2019
4232019
Habitat 2.0: Training home assistants to rearrange their habitat
A Szot, A Clegg, E Undersander, E Wijmans, Y Zhao, J Turner, N Maestre, ...
Advances in neural information processing systems 34, 251-266, 2021
4032021
Sim2real predictivity: Does evaluation in simulation predict real-world performance?
A Kadian, J Truong, A Gokaslan, A Clegg, E Wijmans, S Lee, M Savva, ...
IEEE Robotics and Automation Letters 5 (4), 6670-6677, 2020
251*2020
Habitat-matterport 3d dataset (hm3d): 1000 large-scale 3d environments for embodied ai
SK Ramakrishnan, A Gokaslan, E Wijmans, O Maksymets, A Clegg, ...
arXiv preprint arXiv:2109.08238, 2021
2392021
Beyond the nav-graph: Vision-and-language navigation in continuous environments
J Krantz, E Wijmans, A Majumdar, D Batra, S Lee
Computer Vision–ECCV 2020: 16th European Conference, Glasgow, UK, August 23 …, 2020
2072020
Objectnav revisited: On evaluation of embodied agents navigating to objects
D Batra, A Gokaslan, A Kembhavi, O Maksymets, R Mottaghi, M Savva, ...
arXiv preprint arXiv:2006.13171, 2020
1882020
(Cross-) browser fingerprinting via OS and hardware level features
Y Cao, S Li, E Wijmans
Proceedings 2017 Network and Distributed System Security Symposium, 2017
1522017
Embodied question answering in photorealistic environments with point cloud perception
E Wijmans, S Datta, O Maksymets, A Das, G Gkioxari, S Lee, I Essa, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
1512019
Auxiliary tasks and exploration enable objectgoal navigation
J Ye, D Batra, A Das, E Wijmans
Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision …, 2021
121*2021
Auxiliary tasks speed up learning point goal navigation
J Ye, D Batra, E Wijmans, A Das
Conference on Robot Learning, 498-516, 2021
772021
Seeing the un-scene: Learning amodal semantic maps for room navigation
M Narasimhan, E Wijmans, X Chen, T Darrell, D Batra, D Parikh, A Singh
Computer Vision–ECCV 2020: 16th European Conference, Glasgow, UK, August 23 …, 2020
602020
Thda: Treasure hunt data augmentation for semantic navigation
O Maksymets, V Cartillier, A Gokaslan, E Wijmans, W Galuba, S Lee, ...
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
552021
Exploiting 2d floorplan for building-scale panorama rgbd alignment
E Wijmans, Y Furukawa
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2017
532017
Is mapping necessary for realistic pointgoal navigation?
R Partsey, E Wijmans, N Yokoyama, O Dobosevych, D Batra, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
312022
Pirlnav: Pretraining with imitation and rl finetuning for objectnav
R Ramrakhya, D Batra, E Wijmans, A Das
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2023
302023
Large batch simulation for deep reinforcement learning
B Shacklett, E Wijmans, A Petrenko, M Savva, D Batra, V Koltun, ...
arXiv preprint arXiv:2103.07013, 2021
232021
Emergence of maps in the memories of blind navigation agents
E Wijmans, M Savva, I Essa, S Lee, AS Morcos, D Batra
The Eleventh International Conference on Learning Representations, 2023
222023
Megaverse: Simulating embodied agents at one million experiences per second
A Petrenko, E Wijmans, B Shacklett, V Koltun
International Conference on Machine Learning, 8556-8566, 2021
182021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20