Παρακολούθηση
Alberto Scoma
Alberto Scoma
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα UGent.be
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Biotechnologies for marine oil spill cleanup: indissoluble ties with microorganisms
F Mapelli, A Scoma, G Michoud, F Aulenta, N Boon, S Borin, ...
Trends in biotechnology 35 (9), 860-870, 2017
1872017
Increased hydrogen photoproduction by means of a sulfur-deprived Chlamydomonas reinhardtii D1 protein mutant
G Torzillo, A Scoma, C Faraloni, A Ena, U Johanningmeier
international journal of hydrogen energy 34 (10), 4529-4536, 2009
1752009
Recovery of high added value natural polyphenols from actual olive mill wastewater through solid phase extraction
L Bertin, F Ferri, A Scoma, L Marchetti, F Fava
Chemical Engineering Journal 171 (3), 1287-1293, 2011
1692011
Sustained H2 production in a Chlamydomonas reinhardtii D1 protein mutant
A Scoma, D Krawietz, C Faraloni, L Giannelli, T Happe, G Torzillo
Journal of biotechnology 157 (4), 613-619, 2012
1332012
Anaerobic acidogenic digestion of olive mill wastewaters in biofilm reactors packed with ceramic filters or granular activated carbon
L Bertin, S Lampis, D Todaro, A Scoma, G Vallini, L Marchetti, M Majone, ...
Water Research 44 (15), 4537-4549, 2010
1072010
Interplay between light intensity, chlorophyll concentration and culture mixing on the hydrogen production in sulfur‐deprived Chlamydomonas reinhardtii cultures grown in …
L Giannelli, A Scoma, G Torzillo
Biotechnology and bioengineering 104 (1), 76-90, 2009
1052009
Advances in the biotechnology of hydrogen production with the microalga Chlamydomonas reinhardtii
G Torzillo, A Scoma, C Faraloni, L Giannelli
Critical reviews in biotechnology 35 (4), 485-496, 2015
1022015
Outdoor H2 production in a 50-L tubular photobioreactor by means of a sulfur-deprived culture of the microalga Chlamydomonas reinhardtii
A Scoma, L Giannelli, C Faraloni, G Torzillo
Journal of Biotechnology 157 (4), 620-627, 2012
952012
A physicochemical–biotechnological approach for an integrated valorization of olive mill wastewater
A Scoma, L Bertin, G Zanaroli, S Fraraccio, F Fava
Bioresource technology 102 (22), 10273-10279, 2011
922011
Effect of hydraulic retention time on biohydrogen and volatile fatty acids production during acidogenic digestion of dephenolized olive mill wastewaters
A Scoma, L Bertin, F Fava
Biomass and bioenergy 48, 51-58, 2013
892013
Recovery of low molecular weight phenols through solid-phase extraction
F Ferri, L Bertin, A Scoma, L Marchetti, F Fava
Chemical Engineering Journal 166 (3), 994-1001, 2011
882011
Recovery of amorphous polyhydroxybutyrate granules from Cupriavidus necator cells grown on used cooking oil
L Martino, MV Cruz, A Scoma, F Freitas, L Bertin, M Scandola, MAM Reis
International journal of biological macromolecules 71, 117-123, 2014
862014
Recovery of VFAs from anaerobic digestion of dephenolized olive mill wastewaters by electrodialysis
A Scoma, F Varela-Corredor, L Bertin, C Gostoli, S Bandini
Separation and Purification Technology 159, 81-91, 2016
842016
Water-splitting-based, sustainable and efficient H2 production in green algae as achieved by substrate limitation of the Calvin–Benson–Bassham cycle
V Nagy, A Podmaniczki, A Vidal-Meireles, R Tengölics, L Kovács, ...
Biotechnology for biofuels 11, 1-16, 2018
812018
High impact biowastes from South European agro-industries as feedstock for second-generation biorefineries
A Scoma, S Rebecchi, L Bertin, F Fava
Critical reviews in biotechnology 36 (1), 175-189, 2016
772016
Effect of operational parameters in the continuous anaerobic fermentation of cheese whey on titers, yields, productivities, and microbial community structures
JMB Domingos, GA Martinez, A Scoma, S Fraraccio, FM Kerckhof, N Boon, ...
ACS Sustainable Chemistry & Engineering 5 (2), 1400-1407, 2017
682017
Production of polyhydroxyalkanoates from dephenolised and fermented olive mill wastewaters by employing a pure culture of Cupriavidus necator
GA Martinez, L Bertin, A Scoma, S Rebecchi, G Braunegg, F Fava
Biochemical engineering journal 97, 92-100, 2015
622015
The effect of hydrostatic pressure on enrichments of hydrocarbon degrading microbes from the Gulf of Mexico following the Deepwater Horizon oil spill
A Marietou, R Chastain, F Beulig, A Scoma, TC Hazen, DH Bartlett
Frontiers in microbiology 9, 808, 2018
532018
Microbial oil-degradation under mild hydrostatic pressure (10 MPa): which pathways are impacted in piezosensitive hydrocarbonoclastic bacteria?
A Scoma, M Barbato, E Hernandez-Sanabria, F Mapelli, D Daffonchio, ...
Scientific Reports 6 (1), 23526, 2016
492016
Parallel artificial and biological electric circuits power petroleum decontamination: the case of snorkel and cable bacteria
U Marzocchi, E Palma, S Rossetti, F Aulenta, A Scoma
Water Research 173, 115520, 2020
472020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20