Παρακολούθηση
Oyebade K. Oyedotun
Oyebade K. Oyedotun
Senior Machine Learning Scientist, Spire Global
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα spire.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deep learning in vision-based static hand gesture recognition
OK Oyedotun, A Khashman
Neural Computing and Applications 28 (12), 3941-3951, 2017
3952017
Heart diseases diagnosis using neural networks arbitration
EO Olaniyi, OK Oyedotun, K Adnan
International Journal of Intelligent Systems and Applications 7 (12), 72, 2015
1992015
Document segmentation using textural features summarization and feedforward neural network
OK Oyedotun, A Khashman
Applied Intelligence 45, 198-212, 2016
602016
Facial expression recognition via joint deep learning of rgb-depth map latent representations
OK Oyedotun, G Demisse, A El Rahman Shabayek, D Aouada, ...
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision …, 2017
552017
Neural network diagnosis of heart disease
EO Olaniyi, OK Oyedotun, A Helwan, K Adnan
2015 International Conference on Advances in Biomedical Engineering (ICABME …, 2015
452015
Intelligent grading system for banana fruit using neural network arbitration
EO Olaniyi, OK Oyedotun, K Adnan
Journal of Food Process Engineering 40 (1), e12335, 2017
442017
Short term load forecasting using particle swarm optimization neural network
OC Ozerdem, EO Olaniyi, OK Oyedotun
Procedia Computer Science 120, 382-393, 2017
442017
Data mining of students’ performance: Turkish students as a case study
OK Oyedotun, SN Tackie, EO Olaniyi, A Khashman
International Journal of Intelligent Systems and Applications 7 (9), 20-27, 2015
312015
Iris nevus diagnosis: convolutional neural network and deep belief network
O Oyedotun, A Khashman
Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences 25 (2), 1106 …, 2017
302017
Prototype-incorporated emotional neural network
OK Oyedotun, A Khashman
IEEE transactions on neural networks and learning systems 29 (8), 3560-3572, 2017
282017
Pattern recognition: invariance learning in convolutional auto encoder network
OK Oyedotun, K Dimililer
International Journal of Image, Graphics and Signal Processing 8 (3), 19, 2016
232016
Deep learning in character recognition considering pattern invariance constraints
OK Oyedotun, EO Olaniyi, A Khashman
International Journal of Intelligent Systems and Applications 7 (7), 1, 2015
222015
SPARK: spacecraft recognition leveraging knowledge of space environment
MA Musallam, KA Ismaeil, O Oyedotun, MD Perez, M Poucet, D Aouada
arXiv preprint arXiv:2104.05978, 2021
202021
Why is everyone training very deep neural network with skip connections?
OK Oyedotun, K Al Ismaeil, D Aouada
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2022
182022
Training very deep networks via residual learning with stochastic input shortcut connections
OK Oyedotun, A El Rahman Shabayek, D Aouada, B Ottersten
Neural Information Processing: 24th International Conference, ICONIP 2017 …, 2017
172017
Improving the capacity of very deep networks with maxout units
OK Oyedotun, D Aouada, B Ottersten
2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2018
162018
Training very deep neural networks: Rethinking the role of skip connections
OK Oyedotun, K Al Ismaeil, D Aouada
Neurocomputing 441, 105-117, 2021
152021
Banknote recognition: investigating processing and cognition framework using competitive neural network
OK Oyedotun, A Khashman
Cognitive neurodynamics 11 (1), 67-79, 2017
152017
Hybrid auto encoder network for iris nevus diagnosis considering potential malignancy
OK Oyedotun, EO Olaniyi, A Helwan, A Khashman
2015 International Conference on Advances in Biomedical Engineering (ICABME …, 2015
152015
Structured compression of deep neural networks with debiased elastic group lasso
O Oyedotun, D Aouada, B Ottersten
Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer …, 2020
142020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20