Dimitrios Vytiniotis
Dimitrios Vytiniotis
DeepMind
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Simple unification-based type inference for GADTs
S Peyton Jones, D Vytiniotis, S Weirich, G Washburn
ACM SIGPLAN Notices 41 (9), 50-61, 2006
4182006
Mechanized Metatheory for the Masses: The PoplMark Challenge
BE Aydemir, A Bohannon, M Fairbairn, JN Foster, BC Pierce, P Sewell, ...
International Conference on Theorem Proving in Higher Order Logics, 50-65, 2005
3692005
Measuring neural net robustness with constraints
O Bastani, Y Ioannou, L Lampropoulos, D Vytiniotis, A Nori, A Criminisi
Advances in neural information processing systems 29, 2613-2621, 2016
3072016
Refinement types for Haskell
N Vazou, EL Seidel, R Jhala, D Vytiniotis, S Peyton-Jones
Proceedings of the 19th ACM SIGPLAN international conference on Functional …, 2014
2272014
Practical type inference for arbitrary-rank types
SP Jones, D Vytiniotis, S Weirich, M Shields
Journal of functional programming 17 (1), 1-82, 2007
2192007
Giving Haskell a promotion
BA Yorgey, S Weirich, J Cretin, S Peyton Jones, D Vytiniotis, ...
Proceedings of the 8th ACM SIGPLAN Workshop on Types in Language Design and …, 2012
2142012
OutsideIn (X) Modular type inference with local assumptions
D Vytiniotis, SP Jones, T Schrijvers, M Sulzmann
Journal of functional programming 21 (4-5), 333-412, 2011
1392011
Complete and decidable type inference for GADTs
T Schrijvers, S Peyton Jones, M Sulzmann, D Vytiniotis
ACM Sigplan Notices 44 (9), 341-352, 2009
1342009
Broom: Sweeping out garbage collection from big data systems
I Gog, J Giceva, M Schwarzkopf, K Vaswani, D Vytiniotis, G Ramalingam, ...
15th Workshop on Hot Topics in Operating Systems (HotOS {XV}), 2015
1072015
Biodegradable oxidized cellulose esters
V Kumar, Y Dong
US Patent 7,595,392, 2009
95*2009
Closed type families with overlapping equations
RA Eisenberg, D Vytiniotis, S Peyton Jones, S Weirich
ACM SIGPLAN Notices 49 (1), 671-683, 2014
842014
Boxy types: inference for higher-rank types and impredicativity
D Vytiniotis, S Weirich, S Peyton Jones
Proceedings of the eleventh ACM SIGPLAN international conference on …, 2006
782006
HLIO: Mixing static and dynamic typing for information-flow control in Haskell
P Buiras, D Vytiniotis, A Russo
Proceedings of the 20th ACM SIGPLAN International Conference on Functional …, 2015
742015
HALO: Haskell to logic through denotational semantics
D Vytiniotis, S Peyton Jones, K Claessen, D Rosén
Proceedings of the 40th annual ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 2013
692013
Testing noninterference, quickly
C Hritcu, J Hughes, BC Pierce, A Spector-Zabusky, D Vytiniotis, ...
ACM SIGPLAN Notices 48 (9), 455-468, 2013
64*2013
FPH: First-class polymorphism for Haskell
D Vytiniotis, S Weirich, S Peyton Jones
ACM Sigplan Notices 43 (9), 295-306, 2008
532008
Generative type abstraction and type-level computation
S Weirich, D Vytiniotis, S Peyton Jones, S Zdancewic
ACM SIGPLAN Notices 46 (1), 227-240, 2011
492011
Equality proofs and deferred type errors: A compiler pearl
D Vytiniotis, S Peyton Jones, JP Magalhães
ACM SIGPLAN Notices 47 (9), 341-352, 2012
462012
Let should not be generalized
D Vytiniotis, S Peyton Jones, T Schrijvers
Proceedings of the 5th ACM SIGPLAN workshop on Types in language design and …, 2010
422010
Diagnosing type errors with class
D Zhang, AC Myers, D Vytiniotis, S Peyton-Jones
Proceedings of the 36th ACM SIGPLAN Conference on Programming Language …, 2015
412015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20