Παρακολούθηση
Yujie Zhong
Yujie Zhong
Meituan Inc.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα robots.ox.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tood: Task-aligned one-stage object detection
C Feng, Y Zhong, Y Gao, MR Scott, W Huang
2021 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), 3490-3499, 2021
1372021
Ghostvlad for set-based face recognition
Y Zhong, R Arandjelović, A Zisserman
Computer Vision–ACCV 2018: 14th Asian Conference on Computer Vision, Perth …, 2019
972019
Exploring classification equilibrium in long-tailed object detection
C Feng, Y Zhong, W Huang
Proceedings of the IEEE/CVF International conference on computer vision …, 2021
382021
Faces in places: Compound query retrieval
Y Zhong, R Arandjelovic, A Zisserman
BMVC-27th British Machine Vision Conference, 2016
242016
Promptdet: Expand your detector vocabulary with uncurated images
C Feng, Y Zhong, Z Jie, X Chu, H Ren, X Wei, W Xie, L Ma
arXiv preprint arXiv:2203.16513, 2022
122022
Tood: Task-aligned one-stage object detection. In 2021 IEEE
C Feng, Y Zhong, Y Gao, MR Scott, W Huang
CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), 3490-3499, 0
12
Compact deep aggregation for set retrieval
Y Zhong, R Arandjelovic, A Zisserman
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV) workshops, 0-0, 2018
102018
Oh-former: Omni-relational high-order transformer for person re-identification
X Chen, C Xu, Q Cao, J Xu, Y Zhong, J Xu, Z Li, J Wang, S Gao
arXiv preprint arXiv:2109.11159, 2021
92021
Cross-architecture self-supervised video representation learning
S Guo, Z Xiong, Y Zhong, L Wang, X Guo, B Han, W Huang
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
72022
Representation sharing for fast object detector search and beyond
Y Zhong, Z Deng, S Guo, MR Scott, W Huang
Computer Vision–ECCV 2020: 16th European Conference, Glasgow, UK, August 23 …, 2020
72020
Promptdet: Towards open-vocabulary detection using uncurated images
C Feng, Y Zhong, Z Jie, X Chu, H Ren, X Wei, W Xie, L Ma
Computer Vision–ECCV 2022: 17th European Conference, Tel Aviv, Israel …, 2022
52022
DearKD: data-efficient early knowledge distillation for vision transformers
X Chen, Q Cao, Y Zhong, J Zhang, S Gao, D Tao
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
52022
React: Temporal action detection with relational queries
D Shi, Y Zhong, Q Cao, J Zhang, L Ma, J Li, D Tao
Computer Vision–ECCV 2022: 17th European Conference, Tel Aviv, Israel …, 2022
32022
Image-matching technology applied to Fifteenth-century printed book illustration
M Malaspina, Y Zhong
Lettera matematica 5, 287-292, 2017
32017
Countr: Transformer-based generalised visual counting
C Liu, Y Zhong, A Zisserman, W Xie
arXiv preprint arXiv:2208.13721, 2022
22022
InsCLR: Improving instance retrieval with self-supervision
Z Deng, Y Zhong, S Guo, W Huang
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (1), 516-524, 2022
22022
AeDet: Azimuth-invariant Multi-view 3D Object Detection
C Feng, Z Jie, Y Zhong, X Chu, L Ma
arXiv preprint arXiv:2211.12501, 2022
12022
SoccerNet 2022 Challenges Results
S Giancola, A Cioppa, A Deliège, F Magera, V Somers, L Kang, X Zhou, ...
Proceedings of the 5th International ACM Workshop on Multimedia Content …, 2022
12022
Contrastive Video-Language Learning with Fine-grained Frame Sampling
Z Wang, Y Zhong, Y Miao, L Ma, L Specia
arXiv preprint arXiv:2210.05039, 2022
12022
Unchain the Search Space with Hierarchical Differentiable Architecture Search
G Liu, Y Zhong, S Guo, MR Scott, W Huang
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (10), 8644-8652, 2021
12021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20