Παρακολούθηση
Leandros Tassiulas
Leandros Tassiulas
Professor of Electrical Engineering, Yale University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα yale.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Stability properties of constrained queueing systems and scheduling policies for maximum throughput in multihop radio networks
L Tassiulas, A Ephremides
29th IEEE Conference on Decision and Control, 2130-2132, 1990
34621990
Energy conserving routing in wireless ad-hoc networks
JH Chang, L Tassiulas
Proceedings IEEE INFOCOM 2000. Conference on Computer Communications …, 2000
24812000
Maximum lifetime routing in wireless sensor networks
JH Chang, L Tassiulas
IEEE/ACM Transactions on networking 12 (4), 609-619, 2004
19882004
Resource allocation and cross-layer control in wireless networks
L Georgiadis, MJ Neely, L Tassiulas
Foundations and Trends® in Networking 1 (1), 1-144, 2006
17622006
Transmit beamforming and power control for cellular wireless systems
F Rashid-Farrokhi, KJR Liu, L Tassiulas
IEEE Journal on selected areas in communications 16 (8), 1437-1450, 1998
11011998
Dynamic server allocation to parallel queues with randomly varying connectivity
L Tassiulas, A Ephremides
IEEE Transactions on Information Theory 39 (2), 466-478, 1993
7981993
A MAC protocol for full exploitation of directional antennas in ad-hoc wireless networks
T Korakis, G Jakllari, L Tassiulas
Proceedings of the 4th ACM international symposium on Mobile ad hoc …, 2003
7292003
Joint optimal power control and beamforming in wireless networks using antenna arrays
F Rashid-Farrokhi, L Tassiulas, KJR Liu
IEEE transactions on communications 46 (10), 1313-1324, 1998
6901998
Distributed topology construction of Bluetooth personal area networks
T Salonidis, P Bhagwat, L Tassiulas, R LaMaire
Proceedings IEEE INFOCOM 2001. Conference on Computer Communications …, 2001
5862001
Linear complexity algorithms for maximum throughput in radio networks and input queued switches
L Tassiulas
Proceedings. IEEE INFOCOM'98, the Conference on Computer Communications …, 1998
4401998
Model pruning enables efficient federated learning on edge devices
Y Jiang, S Wang, V Valls, BJ Ko, WH Lee, KK Leung, L Tassiulas
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2022
3912022
Maxmin fair scheduling in wireless networks
L Tassiulas, S Sarkar
Proceedings. Twenty-First Annual Joint Conference of the IEEE Computer and …, 2002
3852002
Routing for maximum system lifetime in wireless ad-hoc networks
JH Chang, L Tassiulas
Proceedings of the Annual Allerton Conference on Communication Control and …, 1999
3781999
Broadcast scheduling for information distribution
CJ Su, L Tassiulas, VJ Tsotras
Wireless Networks 5, 137-147, 1999
3571999
Throughput capacity of random ad hoc networks with infrastructure support
UC Kozat, L Tassiulas
Proceedings of the 9th annual international conference on Mobile computing …, 2003
3342003
Routing for network capacity maximization in energy-constrained ad-hoc networks
K Kar, M Kodialam, TV Lakshman, L Tassiulas
IEEE INFOCOM 2003. Twenty-second Annual Joint Conference of the IEEE …, 2003
2962003
Network layer support for service discovery in mobile ad hoc networks
UC Kozat, L Tassiulas
IEEE INFOCOM 2003. Twenty-second Annual Joint Conference of the IEEE …, 2003
2942003
Approximation algorithms for mobile data caching in small cell networks
K Poularakis, G Iosifidis, L Tassiulas
IEEE Transactions on communications 62 (10), 3665-3677, 2014
2862014
Joint service placement and request routing in multi-cell mobile edge computing networks
K Poularakis, J Llorca, AM Tulino, I Taylor, L Tassiulas
IEEE INFOCOM 2019-IEEE Conference on Computer Communications, 10-18, 2019
2682019
Control of wireless networks with rechargeable batteries [transactions papers]
M Gatzianas, L Georgiadis, L Tassiulas
IEEE Transactions on Wireless Communications 9 (2), 581-593, 2010
2682010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20