Παρακολούθηση
Mucahid Kutlu
Mucahid Kutlu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα etu.edu.tr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Why is that relevant? collecting annotator rationales for relevance judgments
T McDonnell, M Lease, M Kutlu, T Elsayed
Proceedings of the AAAI Conference on Human Computation and Crowdsourcing 4 …, 2016
982016
Generic text summarization for Turkish
M Kutlu, C Cıǧır, I Cicekli
The Computer Journal 53 (8), 1315-1323, 2010
742010
Overview of the clef–2021 checkthat! lab on detecting check-worthy claims, previously fact-checked claims, and fake news
P Nakov, G Da San Martino, T Elsayed, A Barrón-Cedeño, R Míguez, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 12th …, 2021
552021
The clef-2022 checkthat! lab on fighting the covid-19 infodemic and fake news detection
P Nakov, A Barrón-Cedeño, G Da San Martino, F Alam, JM Struß, T Mandl, ...
Advances in Information Retrieval: 44th European Conference on IR Research …, 2022
392022
Overview of the CLEF-2021 CheckThat! Lab Task 1 on Check-Worthiness Estimation in Tweets and Political Debates.
S Shaar, M Hasanain, B Hamdan, ZS Ali, F Haouari, A Nikolov, M Kutlu, ...
CLEF (Working Notes), 369-392, 2021
392021
Embeddings-Based Clustering for Target Specific Stances: The Case of a Polarized Turkey
A Rashed, M Kutlu, K Darwish, T Elsayed, C Bayrak
The International AAAI Conference on Web and Social Media 15, 537-548, 2021
342021
Overview of the clef–2022 checkthat! lab on fighting the covid-19 infodemic and fake news detection
P Nakov, A Barrón-Cedeño, G da San Martino, F Alam, JM Struß, T Mandl, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 13th …, 2022
332022
Turkish sentiment analysis using bert
UU Acikalin, B Bardak, M Kutlu
2020 28th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU …, 2020
262020
Overview of the CLEF-2022 CheckThat! lab task 1 on identifying relevant claims in tweets
P Nakov, A Barrón-Cedeño, G Da San Martino, F Alam, M Kutlu, ...
242022
Annotator rationales for labeling tasks in crowdsourcing
M Kutlu, T McDonnell, T Elsayed, M Lease
Journal of Artificial Intelligence Research 69, 143-189, 2020
242020
Your Behavior Signals Your Reliability: Modeling Crowd Behavioral Traces to Ensure Quality Relevance Annotations
T Goyal, T McDonnell, M Kutlu, T Elsayed, M Lease
Proceedings of The Sixth AAAI Conference on Human Computation and …, 2018
242018
Crowd vs. Expert: What Can Relevance Judgment Rationales Teach Us About Assessor Disagreement?
M Kutlu, T McDonnell, Y Barkallah, T Elsayed, M Lease
Proceedings of the 41st International ACM SIGIR conference on Research and …, 2018
242018
ArabicWeb16: A New Crawl for Today’s Arabic Web
R Suwaileh, M Kutlu, N Fathima, T Elsayed, M Lease
242016
Intelligent topic selection for low-cost information retrieval evaluation: A New perspective on deep vs. shallow judging
M Kutlu, T Elsayed, M Lease
Information Processing & Management 54 (1), 37-59, 2018
19*2018
Efficient test collection construction via active learning
MM Rahman, M Kutlu, T Elsayed, M Lease
Proceedings of the 2020 ACM SIGIR on International Conference on Theory of …, 2020
182020
A Hybrid Morphological Disambiguation System for Turkish
M Kutlu, I Cicekli
The 6th International Joint Conference on Natural Language Processing …, 2013
182013
LA3: A scalable link-and locality-aware linear algebra-based graph analytics system
Y Ahmad, O Khattab, A Malik, A Musleh, M Hammoud, M Kutlu, ...
Proceedings of the VLDB Endowment 11 (8), 920-933, 2018
172018
EveTAR: building a large-scale multi-task test collection over Arabic tweets
M Hasanain, R Suwaileh, T Elsayed, M Kutlu, H Almerekhi
Information Retrieval Journal 21, 307-336, 2018
152018
bigIR at CLEF 2018: Detection and Verification of Check-Worthy Political Claims
K Yasser, M Kutlu, T Elsayed
Cappellato et al.[5], 2018
152018
TOBB ETU at CheckThat! 2020: Prioritizing English and Arabic Claims Based on Check-Worthiness.
YS Kartal, M Kutlu
CLEF (Working Notes), 2020
142020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20