Παρακολούθηση
Gabriel Luque
Gabriel Luque
Associate Professor, University of Málaga, Spain
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lcc.uma.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Parallel metaheuristics: a new class of algorithms
E Alba
John Wiley & Sons, 2005
9152005
Parallel metaheuristics: recent advances and new trends
E Alba, G Luque, S Nesmachnow
International Transactions in Operational Research 20 (1), 1-48, 2013
3622013
Parallel genetic algorithms: Theory and real world applications
G Luque, E Alba
Springer, 2011
2642011
MALLBA: a software library to design efficient optimisation algorithms
E Alba, G Luque, J Garcia-Nieto, G Ordonez, G Leguizamon
International Journal of Innovative Computing and Applications 1 (1), 74-85, 2007
1142007
Efficient parallel LAN/WAN algorithms for optimization. The MALLBA project
E Alba, F Almeida, M Blesa, C Cotta, M Díaz, I Dorta, J Gabarró, C León, ...
Parallel Computing 32 (5-6), 415-440, 2006
1032006
A new local search algorithm for the DNA fragment assembly problem
E Alba, G Luque
Evolutionary Computation in Combinatorial Optimization: 7th European …, 2007
782007
DNA fragment assembly using a grid-based genetic algorithm
AJ Nebro, G Luque, F Luna, E Alba
Computers & Operations Research 35 (9), 2776-2790, 2008
552008
Parallel genetic algorithms
G Luque, E Alba, B Dorronsoro
Parallel metaheuristics: A new class of algorithms, 107-126, 2005
55*2005
Metaheuristics for the DNA fragment assembly problem
G Luque, E Alba
International Journal of Computational Intelligence Research 1 (1), 98-108, 2005
482005
Natural language tagging with genetic algorithms
E Alba, G Luque, L Araujo
Information Processing Letters 100 (5), 173-182, 2006
472006
Evaluation of parallel metaheuristics
E Alba, G Luque
Lecture Notes in Computer Science 4193, 9-14, 2006
452006
Autocorrelation measures for the quadratic assignment problem
F Chicano, G Luque, E Alba
Applied Mathematics Letters 25 (4), 698-705, 2012
412012
Metaheuristics and parallelism
E Alba, EG Talbi, G Luque, N Melab
Parallel Metaheuristics: A New Class of Algorithms. Wiley, 79-104, 2005
412005
A better understanding on traffic light scheduling: New cellular GAs and new in-depth analysis of solutions
A Villagra, E Alba, G Luque
Journal of Computational Science 41, 101085, 2020
332020
Measuring the performance of parallel metaheuristics
E Alba, G Luque
Parallel metaheuristics: a new class of algorithms, 43-62, 2005
312005
Performance analysis of synchronous and asynchronous distributed genetic algorithms on multiprocessors
A Abdelhafez, E Alba, G Luque
Swarm and Evolutionary Computation 49, 147-157, 2019
302019
A self-adaptive cellular memetic algorithm for the DNA fragment assembly problem
B Dorronsoro, E Alba, G Luque, P Bouvry
2008 IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE World Congress on …, 2008
302008
Seeding strategies and recombination operators for solving the DNA fragment assembly problem
G Minetti, E Alba, G Luque
Information Processing Letters 108 (3), 94-100, 2008
292008
Parallel metaheuristics for workforce planning
E Alba, G Luque, F Luna
Journal of Mathematical Modelling and Algorithms 6, 509-528, 2007
292007
Smart mobility by optimizing the traffic lights: A new tool for traffic control centers
Y Bravo, J Ferrer, G Luque, E Alba
Smart Cities: First International Conference, Smart-CT 2016, Málaga, Spain …, 2016
282016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20