Παρακολούθηση
Umberto Olcese
Umberto Olcese
Associate Professor, University of Amsterdam
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uva.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Local sleep in awake rats
VV Vyazovskiy, U Olcese, EC Hanlon, Y Nir, C Cirelli, G Tononi
Nature 472 (7344), 443-447, 2011
7912011
Cortical firing and sleep homeostasis
VV Vyazovskiy, U Olcese, YM Lazimy, U Faraguna, SK Esser, JC Williams, ...
Neuron 63 (6), 865-878, 2009
6782009
Sound-driven synaptic inhibition in primary visual cortex
G Iurilli, D Ghezzi, U Olcese, G Lassi, C Nazzaro, R Tonini, V Tucci, ...
Neuron 73 (4), 814-828, 2012
3192012
Synaptic recruitment of gephyrin regulates surface GABAA receptor dynamics for the expression of inhibitory LTP
EM Petrini, T Ravasenga, TJ Hausrat, G Iurilli, U Olcese, V Racine, ...
Nature communications 5 (1), 1-19, 2014
1622014
Sleep homeostasis in the rat is preserved during chronic sleep restriction
S Leemburg, VV Vyazovskiy, U Olcese, CL Bassetti, G Tononi, C Cirelli
Proceedings of the National Academy of Sciences 107 (36), 15939-15944, 2010
1602010
Cellular and synaptic architecture of multisensory integration in the mouse neocortex
U Olcese, G Iurilli, P Medini
Neuron 79 (3), 579-593, 2013
1532013
Sleep and synaptic renormalization: a computational study
U Olcese, SK Esser, G Tononi
Journal of neurophysiology 104 (6), 3476-3493, 2010
1112010
Consciousness regained: disentangling mechanisms, brain systems, and behavioral responses
JF Storm, M Boly, AG Casali, M Massimini, U Olcese, CMA Pennartz, ...
Journal of Neuroscience 37 (45), 10882-10893, 2017
1042017
Prolonged wakefulness alters neuronal responsiveness to local electrical stimulation of the neocortex in awake rats
VV Vyazovskiy, U Olcese, C Cirelli, G Tononi
Journal of sleep research 22 (3), 239-250, 2013
492013
A neuromorphic architecture for object recognition and motion anticipation using burst-STDP
A Nere, U Olcese, D Balduzzi, G Tononi
PloS one 7 (5), e36958, 2012
402012
Sensory processing across conscious and nonconscious brain states: from single neurons to distributed networks for inferential representation
U Olcese, MN Oude Lohuis, CMA Pennartz
Frontiers in systems neuroscience 12, 49, 2018
362018
Spike-based functional connectivity in cerebral cortex and hippocampus: loss of global connectivity is coupled to preservation of local connectivity during non-REM sleep
U Olcese, JJ Bos, M Vinck, JV Lankelma, LB van Mourik-Donga, ...
Journal of Neuroscience 36 (29), 7676-7692, 2016
362016
Cortical source of blink‐related delta oscillations and their correlation with levels of consciousness
L Bonfiglio, U Olcese, B Rossi, A Frisoli, P Arrighi, G Greco, S Carozzo, ...
Human brain mapping 34 (9), 2178-2189, 2013
362013
The circuit architecture of cortical multisensory processing: Distinct functions jointly operating within a common anatomical network
GT Meijer, PEC Mertens, CMA Pennartz, U Olcese, CS Lansink
Progress in neurobiology 174, 1-15, 2019
312019
The role of top-down modulation in shaping sensory processing across brain states: implications for consciousness
T Sikkens, CA Bosman, U Olcese
Frontiers in systems neuroscience 13, 31, 2019
302019
The continued need for animals to advance brain research
JR Homberg, RAH Adan, N Alenina, A Asiminas, M Bader, T Beckers, ...
Neuron 109 (15), 2374-2379, 2021
292021
Spectral parameters modulation and source localization of blink-related alpha and low-beta oscillations differentiate minimally conscious state from vegetative state …
L Bonfiglio, A Piarulli, U Olcese, P Andre, P Arrighi, A Frisoli, B Rossi, ...
PloS one 9 (3), e93252, 2014
292014
Preserved excitatory-inhibitory balance of cortical synaptic inputs following deprived eye stimulation after a saturating period of monocular deprivation in rats
G Iurilli, U Olcese, P Medini
PLoS One 8 (12), e82044, 2013
222013
Likeness-based detection of sleep slow oscillations in normal and altered sleep conditions: application on low-density EEG recordings
A Piarulli, D Menicucci, A Gemignani, U Olcese, P d'Ascanio, A Pingitore, ...
IEEE transactions on biomedical engineering 57 (2), 363-372, 2009
222009
Visual stimulus detection correlates with the consistency of temporal sequences within stereotyped events of V1 neuronal population activity
JS Montijn, U Olcese, CMA Pennartz
Journal of Neuroscience 36 (33), 8624-8640, 2016
192016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20