Παρακολούθηση
Apostolos Zarras
Apostolos Zarras
Department of Computer Science & Engineering - University of Ioannina
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.uoi.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Service-oriented middleware for the future internet: state of the art and research directions
V Issarny, N Georgantas, S Hachem, A Zarras, P Vassiliadist, M Autili, ...
Journal of internet services and applications 2, 23-45, 2011
2372011
A dynamic reconfiguration service for CORBA
C Bidan, V Issarny, T Saridakis, A Zarras
Proceedings. Fourth International Conference on Configurable Distributed …, 1998
1671998
The role of software architecture in constraining adaptation in component-based middleware platforms
GS Blair, L Blair, V Issarny, P Tuma, A Zarras
Middleware 2000: IFIP/ACM International Conference on Distributed Systems …, 2000
1012000
CoWSAMI: Interface-aware context gathering in ambient intelligence environments
D Athanasopoulos, AV Zarras, V Issarny, E Pitoura, P Vassiliadis
Pervasive and Mobile Computing 4 (3), 360-389, 2008
742008
Model-driven dependability analysis of webservices
A Zarras, P Vassiliadis, V Issarny
OTM Confederated International Conferences" On the Move to Meaningful …, 2004
692004
Cohesion-driven decomposition of service interfaces without access to source code
D Athanasopoulos, AV Zarras, G Miskos, V Issarny, P Vassiliadis
IEEE Transactions on Services Computing 8 (4), 550-562, 2014
642014
A framework for systematic synthesis of transactional middleware
A Zarras, V Issarny
Middleware’98: IFIP International Conference on Distributed Systems …, 1998
551998
Dynamic service substitution in service-oriented architectures
M Fredj, N Georgantas, V Issarny, A Zarras
2008 IEEE Congress on Services-Part I, 101-104, 2008
482008
A comparison framework for middleware infrastructures
A Zarras
Journal of Object Technology 3 (5), 103-123, 2004
472004
Systematic aid for developing middleware architectures
V Issarny, C Kloukinas, A Zarras
Communications of the ACM 45 (6), 53-58, 2002
462002
Developing mobile commerce applications
N Folinas, P Vassiliadis, E Pitoura, E Papapetrou, A Zarras
Journal of Electronic Commerce in Organizations (JECO) 6 (1), 63-78, 2008
452008
Open-source databases: Within, outside, or beyond lehman’s laws of software evolution?
I Skoulis, P Vassiliadis, A Zarras
Advanced Information Systems Engineering: 26th International Conference …, 2014
402014
Growing up with stability: how open-source relational databases evolve
I Skoulis, P Vassiliadis, AV Zarras
Information Systems 53, 363-385, 2015
372015
How is life for a table in an evolving relational schema? Birth, death and everything in between
P Vassiliadis, AV Zarras, I Skoulis
Conceptual Modeling: 34th International Conference, ER 2015, Stockholm …, 2015
342015
Gravitating to rigidity: Patterns of schema evolution–and its absence–in the lives of tables
P Vassiliadis, AV Zarras, I Skoulis
Information Systems 63, 24-46, 2017
332017
An integrated development and runtime environment for the future internet
A Ben Hamida, F Kon, G Ansaldi Oliva, CEM Dos Santos, JP Lorré, ...
The Future Internet: Future Internet Assembly 2012: From Promises to Reality …, 2012
322012
Towards a base uml profile for architecture description
A Zarras, V Issarny, C Kloukinas, V Nguyen
312001
Fine-grained metrics of cohesion lack for service interfaces
D Athanasopoulos, AV Zarras
2011 IEEE International Conference on Web Services, 588-595, 2011
292011
Service substitution revisited
D Athanasopoulos, A Zarras, V Issarny
2009 IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering …, 2009
282009
Multi-view description of software architectures
V Issarny, T Saridakis, A Zarras
Proceedings of the third international workshop on Software architecture, 81-84, 1998
281998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20