Παρακολούθηση
Mikko Kuussaari
Mikko Kuussaari
Senior Research Scientist, Natural Environment Centre, Finnish Environment Institute SYKE
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ymparisto.fi
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Inbreeding and extinction in a butterfly metapopulation
I Saccheri, M Kuussaari, M Kankare, P Vikman, W Fortelius, I Hanski
Nature 392 (6675), 491-494, 1998
19611998
Extinction debt: a challenge for biodiversity conservation
M Kuussaari, R Bommarco, RK Heikkinen, A Helm, J Krauss, R Lindborg, ...
Trends in ecology & evolution 24 (10), 564-571, 2009
12652009
Habitat fragmentation causes immediate and time‐delayed biodiversity loss at different trophic levels
J Krauss, R Bommarco, M Guardiola, RK Heikkinen, A Helm, M Kuussaari, ...
Ecology letters 13 (5), 597-605, 2010
8252010
Differences in the climatic debts of birds and butterflies at a continental scale
V Devictor, C Van Swaay, T Brereton, L Brotons, D Chamberlain, J Heliölä, ...
Nature climate change 2 (2), 121-124, 2012
7232012
Metapopulation structure and migration in the butterfly Melitaea cinxia
I Hanski, M Kuussaari, M Nieminen
Ecology 75 (3), 747-762, 1994
5641994
Metapopulation persistence of an endangered butterfly in a fragmented landscape
I Hanski, T Pakkala, M Kuussaari, G Lei
Oikos, 21-28, 1995
5621995
Environmental factors driving the effectiveness of European agri‐environmental measures in mitigating pollinator loss–a meta‐analysis
J Scheper, A Holzschuh, M Kuussaari, SG Potts, M Rundlöf, HG Smith, ...
Ecology letters 16 (7), 912-920, 2013
4512013
Life‐history traits predict species responses to habitat area and isolation: a cross‐continental synthesis
E Öckinger, O Schweiger, TO Crist, DM Debinski, J Krauss, M Kuussaari, ...
Ecology letters 13 (8), 969-979, 2010
4312010
An experimental study of migration in the Glanville fritillary butterfly Melitaea cinxia
M Kuussaari, M Nieminen, I Hanski
Journal of animal Ecology, 791-801, 1996
3701996
Species traits explain recent range shifts of Finnish butterflies
J Pöyry, M Luoto, RK Heikkinen, M Kuussaari, K Saarinen
Global Change Biology 15 (3), 732-743, 2009
3422009
Allee effect and population dynamics in the Glanville fritillary butterfly
M Kuussaari, I Saccheri, M Camara, I Hanski
Oikos, 384-392, 1998
3231998
Homogenization of lepidopteran communities in intensively cultivated agricultural landscapes
J Ekroos, J Heliölä, M Kuussaari
Journal of Applied Ecology 47 (2), 459-467, 2010
2942010
The quantitative incidence function model and persistence of an endangered butterfly metapopulation
I Hanski, A Moilanen, T Pakkala, M Kuussaari
Conservation Biology 10 (2), 578-590, 1996
2771996
Multiple equilibria in metapopulation dynamics
I Hanski, J Pöyry, T Pakkala, M Kuussaari
Nature 377 (6550), 618-621, 1995
2151995
New insights into butterfly–environment relationships using partitioning methods
RK Heikkinen, M Luoto, M Kuussaari, J Pöyry
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 272 (1577), 2203-2210, 2005
2132005
Different responses of plants and herbivore insects to a gradient of vegetation height: an indicator of the vertebrate grazing intensity and successional age
J Pöyry, M Luoto, J Paukkunen, J Pykälä, K Raatikainen, M Kuussaari
Oikos 115 (3), 401-412, 2006
1612006
Multi‐generational long‐distance migration of insects: studying the painted lady butterfly in the Western Palaearctic
C Stefanescu, F Páramo, S Åkesson, M Alarcón, A Ávila, T Brereton, ...
Ecography 36 (4), 474-486, 2013
1552013
Local specialization and landscape‐level influence on host use in an herbivorous insect
M Kuussaari, M Singer, I Hanski
Ecology 81 (8), 2177-2187, 2000
1502000
How essential biodiversity variables and remote sensing can help national biodiversity monitoring
P Vihervaara, AP Auvinen, L Mononen, M Törmä, P Ahlroth, S Anttila, ...
Global Ecology and Conservation 10, 43-59, 2017
1482017
Contrasting trends of butterfly species preferring semi-natural grasslands, field margins and forest edges in northern Europe
M Kuussaari, J Heliölä, J Pöyry, K Saarinen
Journal of Insect Conservation 11 (4), 351-366, 2007
1372007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20