Παρακολούθηση
Véronique Benzaken
Véronique Benzaken
Professor of Computing Science L|-M:F Lab Université Paris Saclay - ENS Paris-Saclay- CNRS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα universite-paris-saclay.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
ℂDuce: an XML-centric general-purpose language
V Benzaken, G Castagna, A Frisch
ACM SIGPLAN Notices 38 (9), 51-63, 2003
4402003
The design and implementation of O2, an object-oriented database system
F Bancilhon, G Barbedette, V Benzaken, C Delobel, S Gamerman, ...
International Workshop on Object-Oriented Database Systems, 1-22, 1988
2421988
Semantic subtyping: Dealing set-theoretically with function, union, intersection, and negation types
A Frisch, G Castagna, V Benzaken
Journal of the ACM (JACM) 55 (4), 1-64, 2008
1842008
Semantic subtyping
A Frisch, G Castagna, V Benzaken
Proceedings 17th Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science, 137-146, 2002
1372002
Structured materialized views for XML queries
A Arion, V Benzaken, I Manolescu, Y Papakonstantinou
Proceedings of the 33rd international conference on Very large data bases, 87-98, 2007
1012007
Enhancing Performance in a Persistent Object Store: Clustering Strategies in O2.
V Benzaken, C Delobel
POS, 403-412, 1990
901990
Type-Based XML Projection.
V Benzaken, G Castagna, D Colazzo, K Nguyen
VLDB 6, 271-282, 2006
662006
Static and dynamic semantics for NoSQL languages
V Benzaken, G Castagna, K Nguyên, J Siméon
Proceedings of the 40th annual ACM SIGPLAN International Symposium on …, 2013
552013
Thémis: A database programming language handling integrity constraints
V Benzaken, A Doucet
The VLDB Journal 4, 493-517, 1995
491995
Static integrity constraint management in object-oriented database programming languages via predicate transformers
V Benzaken, X Schaefer
European Conference on Object-Oriented Programming, 60-84, 1997
431997
An evaluation model for clustering strategies in the O2 object-oriented database system
V Benzaken
ICDT'90, 126-140, 1990
411990
A Coq Formalization of the Relational Data Model
V Benzaken, É Contejean, S Dumbrava
ESOP-23rd European Symposium on Programming, 2014
402014
XML Access Modules: Towards Physical Data Independence in XML Databases.
A Arion, V Benzaken, I Manolescu
XIME-P, 2005
352005
A Coq Mechanised Formal Semantics for Realistic SQL Queries
V Benzaken, É Contejean
CPP 19, 2019
30*2019
EdiFlow: data-intensive interactive workflows for visual analytics
V Benzaken, JD Fekete, PL Hémery, W Khemiri, I Manolescu
2011 IEEE 27th International Conference on Data Engineering, 780-791, 2011
282011
Algebra-based identification of tree patterns in XQuery
A Arion, V Benzaken, I Manolescu, Y Papakonstantinou, R Vijay
International Conference on Flexible Query Answering Systems, 13-25, 2006
282006
A Coq formalisation of SQL’s execution engines
V Benzaken, E Contejean, C Keller, E Martins
Interactive Theorem Proving: 9th International Conference, ITP 2018, Held as …, 2018
252018
A full pattern-based paradigm for XML query processing
V Benzaken, G Castagna, C Miachon
International Workshop on Practical Aspects of Declarative Languages, 235-252, 2005
24*2005
Clustering strategies in O2 an overview
V Benzaken, C Delobel, G Harrus
Building an object-oriented database system: the story of 02, 385-410, 1992
241992
Static management of integrity in object-oriented databases: Design and implementation
V Benzaken, X Schaefer
International Conference on Extending Database Technology, 309-325, 1998
211998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20