Constantinos M. Paleos
Constantinos M. Paleos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inn.demokritos.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Thermotropic liquid crystals formed by intermolecular hydrogen bonding interactions
CM Paleos, D Tsiourvas
Angewandte Chemie International Edition in English 34 (16), 1696-1711, 1995
4021995
Supramolecular hydrogen-bonded liquid crystals
CM Paleos, D Tsiourvas
Liquid Crystals 28 (8), 1127-1161, 2001
3662001
Poly (propyleneimine) dendrimers as pH‐sensitive controlled‐release systems
G Pistolis, A Malliaris, D Tsiourvas, CM Paleos
Chemistry–A European Journal 5 (5), 1440-1444, 1999
1951999
Quaternized poly (propylene imine) dendrimers as novel pH-sensitive controlled-release systems
Z Sideratou, D Tsiourvas, CM Paleos
Langmuir 16 (4), 1766-1769, 2000
1902000
Mass spectrometry
AL Burlingame, TA Baillie, DH Russell
Analytical chemistry 64 (12), 467-502, 1992
171*1992
Molecular engineering of dendritic polymers and their application as drug and gene delivery systems
CM Paleos, D Tsiourvas, Z Sideratou
Molecular pharmaceutics 4 (2), 169-188, 2007
1322007
Acid-and salt-triggered multifunctional poly (propylene imine) dendrimer as a prospective drug delivery system
CM Paleos, D Tsiourvas, Z Sideratou, L Tziveleka
Biomacromolecules 5 (2), 524-529, 2004
1272004
Drug delivery using multifunctional dendrimers and hyperbranched polymers
CM Paleos, D Tsiourvas, Z Sideratou, LA Tziveleka
Expert Opinion on Drug Delivery 7 (12), 1387-1398, 2010
1122010
Comparative studies between monomeric and polymeric sodium 10-undecenoate micelles
CM Paleos, CI Stassinopoulou, A Malliaris
The Journal of Physical Chemistry 87 (2), 251-254, 1983
1081983
Molecular recognition of organized assemblies via hydrogen bonding in aqueous media
CM Paleos, D Tsiourvas
Advanced Materials 9 (9), 695-710, 1997
1021997
Synthesis and characterization of guanidinylated poly (propylene imine) dendrimers as gene transfection agents
LA Tziveleka, AMG Psarra, D Tsiourvas, CM Paleos
Journal of controlled release 117 (1), 137-146, 2007
1002007
Polymerization in organized media
CM Paleos
CRC Press, 1992
981992
Guanidinium group: a versatile moiety inducing transport and multicompartmentalization in complementary membranes
A Pantos, I Tsogas, CM Paleos
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Biomembranes 1778 (4), 811-823, 2008
962008
Functional dendrimeric “nanosponges” for the removal of polycyclic aromatic hydrocarbons from water
M Arkas, D Tsiourvas, CM Paleos
Chemistry of materials 15 (14), 2844-2847, 2003
932003
Study of poly (amidoamine) starburst dendrimers by fluorescence probing
G Pistolis, A Malliaris, CM Paleos, D Tsiourvas
Langmuir 13 (22), 5870-5875, 1997
931997
Bildung thermotroper Flüssigkristalle durch intermolekulare Wasserstoffbrückenbindungen
CM Paleos, D Tsiourvas
Angewandte Chemie 107 (16), 1839-1855, 1995
901995
Chain extension of poly (ethylene terephthalate) by reactive blending using diepoxides
AA Haralabakopoulos, D Tsiourvas, CM Paleos
Journal of applied polymer science 71 (13), 2121-2127, 1999
851999
Novel functional hyperbranched polyether polyols as prospective drug delivery systems
LA Tziveleka, C Kontoyianni, Z Sideratou, D Tsiourvas, CM Paleos
Macromolecular bioscience 6 (2), 161-169, 2006
832006
Polymerization of a nematic liquid crystal monomer
CM Paleos, MM Labes
Molecular Crystals and Liquid Crystals 11 (4), 385-393, 1970
831970
Polymerization in organized systems
CM Paleos
Chemical Society Reviews 14 (1), 45-67, 1985
791985
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20