Παρακολούθηση
Constantinos M. Paleos
Constantinos M. Paleos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inn.demokritos.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Thermotropic liquid crystals formed by intermolecular hydrogen bonding interactions
CM Paleos, D Tsiourvas
Angewandte Chemie International Edition in English 34 (16), 1696-1711, 1995
4681995
Supramolecular hydrogen-bonded liquid crystals
CM Paleos, D Tsiourvas
Liquid Crystals 28 (8), 1127-1161, 2001
4652001
Poly (propyleneimine) dendrimers as pH‐sensitive controlled‐release systems
G Pistolis, A Malliaris, D Tsiourvas, CM Paleos
Chemistry–A European Journal 5 (5), 1440-1444, 1999
2111999
Quaternized poly (propylene imine) dendrimers as novel pH-sensitive controlled-release systems
Z Sideratou, D Tsiourvas, CM Paleos
Langmuir 16 (4), 1766-1769, 2000
2102000
Drug delivery using multifunctional dendrimers and hyperbranched polymers
CM Paleos, D Tsiourvas, Z Sideratou, LA Tziveleka
Expert opinion on drug delivery 7 (12), 1387-1398, 2010
1772010
Molecular engineering of dendritic polymers and their application as drug and gene delivery systems
CM Paleos, D Tsiourvas, Z Sideratou
Molecular pharmaceutics 4 (2), 169-188, 2007
1542007
Acid-and salt-triggered multifunctional poly (propylene imine) dendrimer as a prospective drug delivery system
CM Paleos, D Tsiourvas, Z Sideratou, L Tziveleka
Biomacromolecules 5 (2), 524-529, 2004
1472004
Guanidinium group: a versatile moiety inducing transport and multicompartmentalization in complementary membranes
A Pantos, I Tsogas, CM Paleos
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Biomembranes 1778 (4), 811-823, 2008
1332008
Comparative studies between monomeric and polymeric sodium 10-undecenoate micelles
CM Paleos, CI Stassinopoulou, A Malliaris
The Journal of Physical Chemistry 87 (2), 251-254, 1983
1201983
Synthesis and characterization of guanidinylated poly (propylene imine) dendrimers as gene transfection agents
LA Tziveleka, AMG Psarra, D Tsiourvas, CM Paleos
Journal of controlled release 117 (1), 137-146, 2007
1122007
Functional dendrimeric “nanosponges” for the removal of polycyclic aromatic hydrocarbons from water
M Arkas, D Tsiourvas, CM Paleos
Chemistry of materials 15 (14), 2844-2847, 2003
1122003
Polymerization in organized media
CM Paleos
CRC Press, 1992
1121992
Chain extension of poly (ethylene terephthalate) by reactive blending using diepoxides
AA Haralabakopoulos, D Tsiourvas, CM Paleos
Journal of applied polymer science 71 (13), 2121-2127, 1999
1111999
Molecular recognition of organized assemblies via hydrogen bonding in aqueous media
CM Paleos, D Tsiourvas
Advanced Materials 9 (9), 695-710, 1997
1071997
Study of poly (amidoamine) starburst dendrimers by fluorescence probing
G Pistolis, A Malliaris, CM Paleos, D Tsiourvas
Langmuir 13 (22), 5870-5875, 1997
1021997
Novel functional hyperbranched polyether polyols as prospective drug delivery systems
LA Tziveleka, C Kontoyianni, Z Sideratou, D Tsiourvas, CM Paleos
Macromolecular bioscience 6 (2), 161-169, 2006
982006
Bildung thermotroper Flüssigkristalle durch intermolekulare Wasserstoffbrückenbindungen
CM Paleos, D Tsiourvas
Angewandte Chemie 107 (16), 1839-1855, 1995
961995
Ready reduction of some nitroxide free radicals with ascorbic acid
CM Paleos, P Dais
Journal of the Chemical Society, Chemical Communications, 345-346, 1977
951977
Organosilicon dendritic networks in porous ceramics for water purification
M Arkas, D Tsiourvas, CM Paleos
Chemistry of materials 17 (13), 3439-3444, 2005
902005
Solubilization and release properties of PEGylated diaminobutane poly (propylene imine) dendrimers
Z Sideratou, D Tsiourvas, CM Paleos
Journal of colloid and interface science 242 (1), 272-276, 2001
882001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20