Παρακολούθηση
Andrea Piarulli
Andrea Piarulli
Department of Surgical, Medical, Molecular and Critical Area Pathology, University of Pisa, Pisa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.unipi.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
How breath-control can change your life: a systematic review on psycho-physiological correlates of slow breathing
A Zaccaro, A Piarulli, M Laurino, E Garbella, D Menicucci, B Neri, ...
Frontiers in human neuroscience 12, 353, 2018
3892018
Clinical response to tDCS depends on residual brain metabolism and grey matter integrity in patients with minimally conscious state
A Thibaut, C Di Perri, C Chatelle, MA Bruno, MA Bahri, S Wannez, ...
Brain stimulation 8 (6), 1116-1123, 2015
822015
EEG ultradian rhythmicity differences in disorders of consciousness during wakefulness
A Piarulli, M Bergamasco, A Thibaut, V Cologan, O Gosseries, S Laureys
Journal of neurology 263, 1746-1760, 2016
682016
Functional structure of spontaneous sleep slow oscillation activity in humans
D Menicucci, A Piarulli, U Debarnot, P d'Ascanio, A Landi, A Gemignani
PloS one 4 (10), e7601, 2009
642009
Early subclinical increase in pulmonary water content in athletes performing sustained heavy exercise at sea level: ultrasound lung comet-tail evidence
A Pingitore, E Garbella, P Piaggi, D Menicucci, F Frassi, V Lionetti, ...
American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 301 (5 …, 2011
572011
How stressful are 105 days of isolation? Sleep EEG patterns and tonic cortisol in healthy volunteers simulating manned flight to Mars
A Gemignani, A Piarulli, D Menicucci, M Laurino, G Rota, F Mastorci, ...
International Journal of Psychophysiology 93 (2), 211-219, 2014
562014
Disentangling different functional roles of evoked K-complex components: mapping the sleeping brain while quenching sensory processing
M Laurino, D Menicucci, A Piarulli, F Mastorci, R Bedini, P Allegrini, ...
Neuroimage 86, 433-445, 2014
522014
Scaling and intermittency of brain events as a manifestation of consciousness
P Paradisi, P Allegrini, A Gemignani, M Laurino, D Menicucci, A Piarulli
AIP Conference Proceedings 1510 (1), 151-161, 2013
442013
Mindfulness dispositions and defense style as positive responses to psychological distress in oncology professionals
M Di Giuseppe, R Ciacchini, P Andrea, G Nepa, C Conversano
European Journal of Oncology Nursing 40, 104-110, 2019
432019
Ultra-slow mechanical stimulation of olfactory epithelium modulates consciousness by slowing cerebral rhythms in humans
A Piarulli, A Zaccaro, M Laurino, D Menicucci, A De Vito, L Bruschini, ...
Scientific reports 8 (1), 1-17, 2018
392018
Self-organized dynamical complexity in human wakefulness and sleep: different critical brain-activity feedback for conscious and unconscious states
P Allegrini, P Paradisi, D Menicucci, M Laurino, A Piarulli, A Gemignani
Physical Review E 92 (3), 032808, 2015
362015
Thalamic contribution to Sleep Slow Oscillation features in humans: a single case cross sectional EEG study in Fatal Familial Insomnia
A Gemignani, M Laurino, F Provini, A Piarulli, G Barletta, P d’Ascanio, ...
Sleep medicine 13 (7), 946-952, 2012
342012
Spectral parameters modulation and source localization of blink-related alpha and low-beta oscillations differentiate minimally conscious state from vegetative state …
L Bonfiglio, A Piarulli, U Olcese, P Andre, P Arrighi, A Frisoli, B Rossi, ...
PloS one 9 (3), e93252, 2014
322014
Metacognitive beliefs relate specifically to sleep quality in primary insomnia: a pilot study
L Palagini, A Piarulli, D Menicucci, E Cheli, E Lai, M Bergamasco, ...
Sleep medicine 15 (8), 918-922, 2014
302014
Mind-body relationships in elite apnea divers during breath holding: a study of autonomic responses to acute hypoxemia
M Laurino, D Menicucci, F Mastorci, P Allegrini, A Piarulli, EP Scilingo, ...
Frontiers in Neuroengineering 5, 2012
272012
Sleep unconsciousness and breakdown of serial critical intermittency: New vistas on the global workspace
P Allegrini, P Paradisi, D Menicucci, M Laurino, R Bedini, A Piarulli, ...
Chaos, Solitons & Fractals 55, 32-43, 2013
262013
Fragments of wake-like activity frame down-states of sleep slow oscillations in humans: new vistas for studying homeostatic processes during sleep
D Menicucci, A Piarulli, P Allegrini, M Laurino, F Mastorci, L Sebastiani, ...
International Journal of Psychophysiology 89 (2), 151-157, 2013
262013
Interactions between immune, stress-related hormonal and cardiovascular systems following strenuous physical exercise
D Menicucci, A Piarulli, F Mastorci, L Sebastiani, M Laurino, E Garbella, ...
Archives italiennes de biologie 151 (3), 126-136, 2013
232013
A case of post-traumatic minimally conscious state reversed by midazolam: clinical aspects and neurophysiological correlates
MC Carboncini, A Piarulli, A Virgillito, P Arrighi, P Andre, F Tomaiuolo, ...
Restorative Neurology and Neuroscience 32 (6), 767-787, 2014
222014
Likeness-based detection of sleep slow oscillations in normal and altered sleep conditions: application on low-density EEG recordings
A Piarulli, D Menicucci, A Gemignani, U Olcese, P d'Ascanio, A Pingitore, ...
IEEE transactions on biomedical engineering 57 (2), 363-372, 2009
222009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20