Παρακολούθηση
Mauro Nisoli
Mauro Nisoli
Professor of Physics, Politecnico di Milano
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα polimi.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Isolated single-cycle attosecond pulses
G Sansone, E Benedetti, F Calegari, C Vozzi, L Avaldi, R Flammini, ...
Science 314 (5798), 443-446, 2006
20162006
Generation of high energy 10 fs pulses by a new pulse compression technique
M Nisoli, S De Silvestri, O Svelto
Applied Physics Letters 68 (20), 2793-2795, 1996
13911996
Compression of high-energy laser pulses below 5 fs
M Nisoli, S De Silvestri, O Svelto, R Szipöcs, K Ferencz, C Spielmann, ...
Optics letters 22 (8), 522-524, 1997
13581997
Absolute-phase phenomena in photoionization with few-cycle laser pulses
GG Paulus, F Grasbon, H Walther, P Villoresi, M Nisoli, S Stagira, E Priori, ...
Nature 414 (6860), 182-184, 2001
9022001
Ultrafast electron dynamics in phenylalanine initiated by attosecond pulses
F Calegari, D Ayuso, A Trabattoni, L Belshaw, S De Camillis, S Anumula, ...
Science 346 (6207), 336-339, 2014
8652014
Electron localization following attosecond molecular photoionization
G Sansone, F Kelkensberg, JF Pérez-Torres, F Morales, MF Kling, W Siu, ...
Nature 465 (7299), 763-766, 2010
8022010
Controlling attosecond electron dynamics by phase-stabilized polarization gating
IJ Sola, E Mével, L Elouga, E Constant, V Strelkov, L Poletto, P Villoresi, ...
Nature physics 2 (5), 319-322, 2006
5812006
Advances in attosecond science
F Calegari, G Sansone, S Stagira, C Vozzi, M Nisoli
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 49 (6), 062001, 2016
5442016
Attosecond electron dynamics in molecules
M Nisoli, P Decleva, F Calegari, A Palacios, F Martín
Chemical reviews 117 (16), 10760-10825, 2017
4742017
Generalized molecular orbital tomography
C Vozzi, M Negro, F Calegari, G Sansone, M Nisoli, S De Silvestri, ...
Nature Physics 7 (10), 822-826, 2011
4522011
Controlling two-center interference in molecular high harmonic generation
C Vozzi, F Calegari, E Benedetti, JP Caumes, G Sansone, S Stagira, ...
Physical review letters 95 (15), 153902, 2005
4482005
Sub-8-fs pulses from an ultrabroadband optical parametric amplifier in the visible
G Cerullo, M Nisoli, S Stagira, S De Silvestri
Optics letters 23 (16), 1283-1285, 1998
4121998
High-energy attosecond light sources
G Sansone, L Poletto, M Nisoli
Nature Photonics 5 (11), 655-663, 2011
3702011
High-energy isolated attosecond pulses generated by above-saturation few-cycle fields
F Ferrari, F Calegari, M Lucchini, C Vozzi, S Stagira, G Sansone, M Nisoli
Nature Photonics 4 (12), 875-879, 2010
3472010
Generation of 3.8-fs pulses from adaptive compression of a cascaded hollow fiber supercontinuum
B Schenkel, J Biegert, U Keller, C Vozzi, M Nisoli, G Sansone, S Stagira, ...
Optics letters 28 (20), 1987-1989, 2003
3352003
A novel-high energy pulse compression system: generation of multigigawatt sub-5-fs pulses.
M Nisoli, S Stagira, S De Silvestri, O Svelto, S Sartania, Z Cheng, ...
Applied Physics B: Lasers & Optics 65 (2), 1997
3031997
Nonadiabatic three-dimensional model of high-order harmonic generation in the few-optical-cycle regime
E Priori, G Cerullo, M Nisoli, S Stagira, S De Silvestri, P Villoresi, L Poletto, ...
Physical Review A 61 (6), 063801, 2000
2972000
Generation of 11 fs pulses tunable across the visible by optical parametric amplification
G Cerullo, M Nisoli, S De Silvestri
Applied physics letters 71 (25), 3616-3618, 1997
2861997
Attosecond electron spectroscopy using a novel interferometric pump-probe technique
J Mauritsson, T Remetter, M Swoboda, K Klünder, A L’Huillier, KJ Schafer, ...
Physical review letters 105 (5), 053001, 2010
2542010
Millijoule-level phase-stabilized few-optical-cycle infrared parametric source
C Vozzi, F Calegari, E Benedetti, S Gasilov, G Sansone, G Cerullo, ...
Optics letters 32 (20), 2957-2959, 2007
2362007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20