Παρακολούθηση
Filitsa Karamaouna
Filitsa Karamaouna
Benaki Phytopathological Institute
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bpi.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Plant‐mediated indirect effects and the persistence of parasitoid–herbivore communities
M Vos, SM Berrocal, F Karamaouna, L Hemerik, LEM Vet
Ecology letters 4 (1), 38-45, 2001
1622001
Do pesticides promote or hinder sustainability in agriculture? The challenge of sustainable use of pesticides in modern agriculture
M Lykogianni, E Bempelou, F Karamaouna, KA Aliferis
Science of the Total Environment 795, 148625, 2021
1562021
Insecticidal activity of plant essential oils against the vine mealybug, Planococcus ficus
F Karamaouna, A Kimbaris, Α Michaelakis, D Papachristos, M Polissiou, ...
Journal of Insect Science 13 (1), 142, 2013
1262013
First record of Cydalima perspectalis (Walker, 1859)(Lepidoptera: Crambidae) in Greece
I Strachinis, C Kazilas, F Karamaouna, NE Papanikolaou, ...
Hellenic Plant Protection Journal 8 (2), 66-72, 2015
712015
Citrus pest management in the northern Mediterranean basin (Spain, Italy and Greece)
JA Jacas, F Karamaouna, R Vercher, L Zappalà
Integrated management of arthropod pests and insect borne diseases, 3-27, 2010
672010
Host suitability, quality and host size preference of Leptomastix epona and Pseudaphycus flavidulus, two endoparasitoids of the mealybug Pseudococcus viburni, and host size …
F Karamaouna, MJW Copland
Entomologia experimentalis et applicata 96 (2), 149-158, 2000
612000
Ground cover management with mixtures of flowering plants to enhance insect pollinators and natural enemies of pests in olive groves
F Karamaouna, V Kati, N Volakakis, K Varikou, N Garantonakis, ...
Agriculture, ecosystems & environment 274, 76-89, 2019
482019
Biocompatible colloidal dispersions as potential formulations of natural pyrethrins: a structural and efficacy study
A Kalaitzaki, NE Papanikolaou, F Karamaouna, V Dourtoglou, A Xenakis, ...
Langmuir 31 (21), 5722-5730, 2015
472015
Nano-formulation enhances insecticidal activity of natural pyrethrins against Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) and retains their harmless effect to non-target …
NE Papanikolaou, A Kalaitzaki, F Karamaouna, A Michaelakis, ...
Environmental Science and Pollution Research 25, 10243-10249, 2018
412018
Oviposition behaviour, influence of experience on host size selection, and niche overlap of the solitary Leptomastix epona and the gregarious Pseudaphycus flavidulus, two …
F Karamaouna, MJW Copland
Entomologia Experimentalis et Applicata 97 (3), 301-308, 2000
302000
Thermal requirements and effect of temperature and prey on the development of the predator Harmonia axyridis
GJ Stathas, DC Kontodimas, F Karamaouna, S Kampouris
Environmental entomology 40 (6), 1541-1545, 2011
272011
Visual Identification and Characterization of Rhynchophorus ferrugineus and Paysandisia archon Infestation
D Kontodimas, V Soroker, C Pontikakos, P Suma, L Beaudoin‐Ollivier, ...
Handbook of major palm pests: Biology and management, 187-208, 2017
212017
Changes in predation and parasitism of the citrus leafminer Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae) populations in Spain following establishment of …
F Karamaouna, S Pascual-Ruiz, E Aguilar-Fenollosa, MJ Verdú, ...
Biological Control 52 (1), 37-45, 2010
192010
Effect of high temperatures on survival and longevity of the predator Cryptolaemus montrouzieri Mulsant
GS Solangi, F Karamaouna, D Kontodimas, P Milonas, MK Lohar, ...
Phytoparasitica 41, 213-219, 2013
162013
Main Arthropod Pests of Citrus Culture and Pest Management in Greece
F Karamaouna, P Mylonas, D Papachristos, D Kontodimas, A Michaelakis, ...
Integrated management of arthropod pests and insect borne diseases, 29-59, 2010
162010
Biological control of the citrus leafminer 25 years after its introduction in the Valencia citrus growing area (Spain): a new player in the game
D Mansour, M Pérez-Hedo, J Catalán, F Karamaouna, M Braham, ...
Biological control 155, 104529, 2021
152021
Sown wildflowers enhance habitats of pollinators and beneficial arthropods in a tomato field margin
V Kati, F Karamaouna, L Economou, PV Mylona, M Samara, MD Mitroiu, ...
Plants 10 (5), 1003, 2021
142021
Attraction of Different Trichogramma Species to Prays oleae Sex Pheromone
PG Milonas, AF Martinou, DC Kontodimas, F Karamaouna, ...
Annals of the Entomological Society of America 102 (6), 1145-1150, 2009
142009
Fitness and life history parameters of Leptomastix epona and Pseudaphycus flavidulus, two parasitoids of the obscure mealybug Pseudococcus viburni
F Karamaouna, MJ Copland
BioControl 54, 65-76, 2009
122009
Susceptibility of Phoenix theophrasti to Rhynchophorus ferrugineus (Col.: Curculionidae) and its control using Steinernema carpocapsae
Ó Dembilio, F Karamaouna, DC Kontodimas, M Nomikou, JA Jacas
Spanish Journal of Agricultural Research 9 (2), 623-626, 2011
112011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20