Παρακολούθηση
Chun-Fu (Richard) Chen
Chun-Fu (Richard) Chen
Άλλα ονόματαRichard Chen, Chun-Fu Chen
JPMorgan Chase & Co.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jpmchase.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nisp: Pruning networks using neuron importance score propagation
R Yu, A Li, CF Chen, JH Lai, VI Morariu, X Han, M Gao, CY Lin, LS Davis
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
9002018
Crossvit: Cross-attention multi-scale vision transformer for image classification
CFR Chen, Q Fan, R Panda
Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision, 357-366, 2021
8782021
Qiskit: An open-source framework for quantum computing
G Aleksandrowicz, T Alexander, P Barkoutsos, L Bello, Y Ben-Haim, ...
Accessed on: Mar 16, 2019
7582019
Quantum equation of motion for computing molecular excitation energies on a noisy quantum processor
PJ Ollitrault, A Kandala, CF Chen, PK Barkoutsos, A Mezzacapo, ...
Physical Review Research 2 (4), 043140, 2020
1432020
Regionvit: Regional-to-local attention for vision transformers
CF Chen, R Panda, Q Fan
arXiv preprint arXiv:2106.02689, 2021
1322021
More is less: Learning efficient video representations by big-little network and depthwise temporal aggregation
Q Fan, CFR Chen, H Kuehne, M Pistoia, D Cox
Advances in Neural Information Processing Systems 32, 2019
1292019
Big-Little Net: An Efficient Multi-Scale Feature Representation for Visual and Speech Recognition
CFR Chen, Q Fan, N Mallinar, T Sercu, R Feris
International Conference on Learning Representations, 2019
912019
Deep analysis of cnn-based spatio-temporal representations for action recognition
CFR Chen, R Panda, K Ramakrishnan, R Feris, J Cohn, A Oliva, Q Fan
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
842021
A domain-agnostic, noise-resistant, hardware-efficient evolutionary variational quantum eigensolver
AG Rattew, S Hu, M Pistoia, R Chen, S Wood
arXiv preprint arXiv:1910.09694, 2019
82*2019
A broad study on the transferability of visual representations with contrastive learning
A Islam, CFR Chen, R Panda, L Karlinsky, R Radke, R Feris
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
702021
Dynamic distillation network for cross-domain few-shot recognition with unlabeled data
A Islam, CFR Chen, R Panda, L Karlinsky, R Feris, RJ Radke
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 3584-3595, 2021
512021
Adamml: Adaptive multi-modal learning for efficient video recognition
R Panda, CFR Chen, Q Fan, X Sun, K Saenko, A Oliva, R Feris
Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision …, 2021
372021
Deep convolutional neural network on iOS mobile devices
CF Chen, GG Lee, V Sritapan, CY Lin
2016 IEEE International Workshop on Signal Processing Systems (SiPS), 130-135, 2016
312016
Dynamic network quantization for efficient video inference
X Sun, R Panda, CFR Chen, A Oliva, R Feris, K Saenko
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
302021
Automatic cell segmentation and nuclear-to-cytoplasmic ratio analysis for third harmonic generated microscopy medical images
GG Lee, HH Lin, MR Tsai, SY Chou, WJ Lee, YH Liao, CK Sun, CF Chen
IEEE transactions on biomedical circuits and systems 7 (2), 158-168, 2013
282013
Can an image classifier suffice for action recognition?
Q Fan, R Panda
arXiv preprint arXiv:2106.14104, 2021
23*2021
Distributed graph databases that facilitate streaming data insertion and queries by efficient throughput edge addition
CF Chen, JL Crawford, CY Lin, J Lu, MR Nutter, T Suzumura, IG Tanase, ...
US Patent 10,394,891, 2019
222019
Bi-directional trajectory tracking with variable block-size motion estimation for frame rate up-convertor
GG Lee, CF Chen, CJ Hsiao, JC Wu
IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems 4 (1 …, 2014
212014
Cell image segmentation method and a nuclear-to-cytoplasmic ratio evaluation method using the same
GG Lee, HH Lin, CS Tsai, CF Chen
US Patent 9,122,907, 2015
192015
Quantifying intrinsic parallelism using linear algebra for algorithm/architecture coexploration
GG Lee, HY Lin, CF Chen, TY Huang
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 23 (5), 944-957, 2011
192011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20