Παρακολούθηση
Petra Rudolf
Petra Rudolf
Zernike Institute for Advanced Materials, University of Groningen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rug.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Macroscopic transport by synthetic molecular machines
J Berna, DA Leigh, M Lubomska, SM Mendoza, EM Pérez, P Rudolf, ...
Nature materials 4 (9), 704-710, 2005
7982005
Functionalization of Graphene via 1,3-Dipolar Cycloaddition
M Quintana, K Spyrou, M Grzelczak, WR Browne, P Rudolf, M Prato
ACS nano 4 (6), 3527-3533, 2010
4842010
Out-of-plane orbital characters of intrinsic and doped holes in
CT Chen, LH Tjeng, J Kwo, HL Kao, P Rudolf, F Sette, RM Fleming
Physical review letters 68 (16), 2543, 1992
4381992
A shape‐adaptive, antibacterial‐coating of immobilized quaternary‐ammonium compounds tethered on hyperbranched polyurea and its mechanism of action
LATW Asri, M Crismaru, S Roest, Y Chen, O Ivashenko, P Rudolf, JC Tiller, ...
Advanced Functional Materials 24 (3), 346-355, 2014
3342014
X-ray magnetic dichroism of antiferromagnet : The orientation of magnetic moments observed by Fe 2p x-ray absorption spectroscopy
P Kuiper, BG Searle, P Rudolf, LH Tjeng, CT Chen
Physical review letters 70 (10), 1549, 1993
3201993
Electronic states and phases of KxC60 from photoemission and X-ray absorption spectroscopy
CT Chen, LH Tjeng, P Rudolf, G Meigs, JE Rowe, J Chen, JP McCauley Jr, ...
Nature 352 (6336), 603-605, 1991
3021991
Synthetic light-activated molecular switches and motors on surfaces
N Katsonis, M Lubomska, MM Pollard, BL Feringa, P Rudolf
Progress in Surface Science 82 (7-8), 407-434, 2007
2942007
Photoemission, autoionization, and x-ray-absorption spectroscopy of ultrathin-film on Au(110)
AJ Maxwell, PA Brühwiler, A Nilsson, N Mårtensson, P Rudolf
Physical Review B 49 (15), 10717, 1994
2601994
L2, 3 xanes of the high Tc superconductor YBa2Cu3O≈ 7 with variable oxygen content
A Bianconi, AC Castellano, M De Santis, P Rudolf, P Lagarde, AM Flank, ...
Solid State Communications 63 (11), 1009-1013, 1987
2591987
Determination of charge states of adsorbed on metal surfaces
S Modesti, S Cerasari, P Rudolf
Physical review letters 71 (15), 2469, 1993
2061993
Charge transfer and structure in adsorption on metal surfaces
MRC Hunt, S Modesti, P Rudolf, RE Palmer
Physical Review B 51 (15), 10039, 1995
1851995
Structural preablation dynamics of graphite observed by ultrafast electron crystallography
F Carbone, P Baum, P Rudolf, AH Zewail
Physical review letters 100 (3), 035501, 2008
1832008
Three state redox-active molecular shuttle that switches in solution and on a surface
G Fioravanti, N Haraszkiewicz, ER Kay, SM Mendoza, C Bruno, ...
Journal of the American Chemical Society 130 (8), 2593-2601, 2008
1792008
Control of surface wettability using tripodal light-activated molecular motors
KY Chen, O Ivashenko, GT Carroll, J Robertus, JCM Kistemaker, ...
Journal of the American Chemical Society 136 (8), 3219-3224, 2014
1692014
Development of effective nanobiocatalytic systems through the immobilization of hydrolases on functionalized carbon-based nanomaterials
IV Pavlidis, T Vorhaben, T Tsoufis, P Rudolf, UT Bornscheuer, D Gournis, ...
Bioresource technology 115, 164-171, 2012
1672012
One‐pot functionalization of graphene with porphyrin through cycloaddition reactions
X Zhang, L Hou, A Cnossen, AC Coleman, O Ivashenko, P Rudolf, ...
Chemistry–A European Journal 17 (32), 8957-8964, 2011
1602011
Electron-electron correlation in graphite: a combined angle-resolved photoemission and first-principles study
A Grüneis, C Attaccalite, T Pichler, V Zabolotnyy, H Shiozawa, ...
Physical review letters 100 (3), 037601, 2008
1582008
Carbon nanotubes decorated with palladium nanoparticles: Synthesis, characterization, and catalytic activity
N Karousis, GE Tsotsou, F Evangelista, P Rudolf, N Ragoussis, ...
The Journal of Physical Chemistry C 112 (35), 13463-13469, 2008
1562008
Lipase immobilization on smectite nanoclays: Characterization and application to the epoxidation of α-pinene
AA Tzialla, IV Pavlidis, MP Felicissimo, P Rudolf, D Gournis, H Stamatis
Bioresource Technology 101 (6), 1587-1594, 2010
1492010
The effect of oxygen exposure on pentacene electronic structure
A Vollmer, OD Jurchescu, I Arfaoui, I Salzmann, TTM Palstra, P Rudolf, ...
The European Physical Journal E 17, 339-343, 2005
1422005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20