Παρακολούθηση
Finn Årup Nielsen
Finn Årup Nielsen
Associate Professor, DTU Compute, Technical University of Denmark
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imm.dtu.dk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A new ANEW: Evaluation of a word list for sentiment analysis in microblogs
FÅ Nielsen
Proceedings of the ESWC2011 Workshop on 'Making Sense of Microposts': Big …, 2011
18042011
On clustering fMRI time series
C Goutte, P Toft, E Rostrup, FÅ Nielsen, LK Hansen
NeuroImage 9 (3), 298-310, 1999
6601999
Good friends, bad news-affect and virality in twitter
LK Hansen, A Arvidsson, FÅ Nielsen, E Colleoni, M Etter
Future Information Technology: 6th International Conference, FutureTech 2011 …, 2011
5782011
Persistence of web references in scientific research
S Lawrence, DM Pennock, GW Flake, R Krovetz, FM Coetzee, E Glover, ...
Computer 34 (2), 26-31, 2001
3592001
Strategies of legitimacy through social media: The networked strategy
I Castelló, M Etter, F Årup Nielsen
Journal of management studies 53 (3), 402-432, 2016
3072016
“The sum of all human knowledge”: A systematic review of scholarly research on the content of W ikipedia
M Mesgari, C Okoli, M Mehdi, FÅ Nielsen, A Lanamäki
Journal of the Association for Information Science and Technology 66 (2 …, 2015
2842015
The real power of artificial markets
DM Pennock, S Lawrence, CL Giles, FA Nielsen
Science 291 (5506), 987-988, 2001
2752001
Modeling the hemodynamic response in fMRI using smooth FIR filters
C Goutte, FA Nielsen, KH Hansen
IEEE transactions on medical imaging 19 (12), 1188-1201, 2000
2692000
Mining the posterior cingulate: segregation between memory and pain components
FÅ Nielsen, D Balslev, LK Hansen
Neuroimage 27 (3), 520-532, 2005
2362005
Generalizable patterns in neuroimaging: How many principal components?
LK Hansen, J Larsen, FÅ Nielsen, SC Strother, E Rostrup, R Savoy, ...
NeuroImage 9 (5), 534-544, 1999
2351999
Frontolimbic serotonin 2A receptor binding in healthy subjects is associated with personality risk factors for affective disorder
VG Frokjaer, EL Mortensen, FÅ Nielsen, S Haugbol, LH Pinborg, ...
Biological psychiatry 63 (6), 569-576, 2008
2302008
Scientific citations in Wikipedia
FÅ Nielsen
First Monday 12 (8), 2007
2182007
Plurality and resemblance in fMRI data analysis
N Lange, SC Strother, JR Anderson, FÅ Nielsen, AP Holmes, T Kolenda, ...
NeuroImage 10 (3), 282-303, 1999
1951999
Wikipedia in the eyes of its beholders: A systematic review of scholarly research on Wikipedia readers and readership
C Okoli, M Mehdi, M Mesgari, FÅ Nielsen, A Lanamäki
Journal of the Association for Information Science and Technology 65 (12 …, 2014
1492014
Scholia, scientometrics and wikidata
FÅ Nielsen, D Mietchen, E Willighagen
The Semantic Web: ESWC 2017 Satellite Events: ESWC 2017 Satellite Events …, 2017
1362017
Seasonal changes in brain serotonin transporter binding in short serotonin transporter linked polymorphic region-allele carriers but not in long-allele homozygotes
J Kalbitzer, D Erritzoe, KK Holst, FÅ Nielsen, L Marner, S Lehel, ...
Biological psychiatry 67 (11), 1033-1039, 2010
1362010
The personality trait openness is related to cerebral 5-HTT levels
J Kalbitzer, VG Frokjaer, D Erritzoe, C Svarer, P Cumming, FÅ Nielsen, ...
Neuroimage 45 (2), 280-285, 2009
1162009
Extracting collective probabilistic forecasts from web games
DM Pennock, S Lawrence, FÅ Nielsen, CL Giles
Proceedings of the seventh ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2001
1092001
Automatic anatomical labeling of Talairach coordinates and generation of volumes of interest via the BrainMap database
FA Nielsen, LK Hansen
NeuroImage 16 (2), 2-6, 2002
982002
Afinn
FÅ Nielsen
Richard Petersens Plads, Building 321, 2011
952011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20