Παρακολούθηση
Tobias Schreck
Tobias Schreck
Professor of Computer Science, Graz University of Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cgv.tugraz.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Visual analysis of large graphs: state‐of‐the‐art and future research challenges
T Von Landesberger, A Kuijper, T Schreck, J Kohlhammer, JJ van Wijk, ...
Computer graphics forum 30 (6), 1719-1749, 2011
6962011
Feature-based similarity search in 3D object databases
B Bustos, DA Keim, D Saupe, T Schreck, DV Vranić
ACM Computing Surveys (CSUR) 37 (4), 345-387, 2005
5502005
Visual analytics for the big data era—A comparative review of state-of-the-art commercial systems
L Zhang, A Stoffel, M Behrisch, S Mittelstadt, T Schreck, R Pompl, ...
2012 IEEE Conference on Visual Analytics Science and Technology (VAST), 173-182, 2012
2562012
Matrix reordering methods for table and network visualization
M Behrisch, B Bach, N Henry Riche, T Schreck, JD Fekete
Computer Graphics Forum 35 (3), 693-716, 2016
2462016
Visual cluster analysis of trajectory data with interactive kohonen maps
T Schreck, J Bernard, T Von Landesberger, J Kohlhammer
Information Visualization 8 (1), 14-29, 2009
2422009
Space‐in‐time and time‐in‐space self‐organizing maps for exploring spatiotemporal patterns
G Andrienko, N Andrienko, S Bremm, T Schreck, T Von Landesberger, ...
Computer Graphics Forum 29 (3), 913-922, 2010
2062010
Bring it to the pitch: Combining video and movement data to enhance team sport analysis
M Stein, H Janetzko, A Lamprecht, T Breitkreutz, P Zimmermann, ...
IEEE transactions on visualization and computer graphics 24 (1), 13-22, 2017
1822017
Content-based 3D object retrieval
B Bustos, D Keim, D Saupe, T Schreck
IEEE Computer graphics and Applications 27 (4), 22-27, 2007
1662007
Overview of the share/clef ehealth evaluation lab 2014
L Kelly, L Goeuriot, H Suominen, T Schreck, G Leroy, DL Mowery, ...
Information Access Evaluation. Multilinguality, Multimodality, and …, 2014
1622014
A comparison of 3D shape retrieval methods based on a large-scale benchmark supporting multimodal queries
B Li, Y Lu, C Li, A Godil, T Schreck, M Aono, M Burtscher, Q Chen, ...
Computer Vision and Image Understanding 131, 1-27, 2015
1552015
A comparison of methods for sketch-based 3D shape retrieval
B Li, Y Lu, A Godil, T Schreck, B Bustos, A Ferreira, T Furuya, MJ Fonseca, ...
Computer Vision and Image Understanding 119, 57-80, 2014
1552014
Subspace search and visualization to make sense of alternative clusterings in high-dimensional data
A Tatu, F Maaß, I Färber, E Bertini, T Schreck, T Seidl, D Keim
2012 IEEE Conference on Visual Analytics Science and Technology (VAST), 63-72, 2012
1492012
Quality metrics for information visualization
M Behrisch, M Blumenschein, NW Kim, L Shao, M El‐Assady, J Fuchs, ...
Computer Graphics Forum 37 (3), 625-662, 2018
1442018
SHREC’14 track: Extended large scale sketch-based 3D shape retrieval
B Li, Y Lu, C Li, A Godil, T Schreck, M Aono, M Burtscher, H Fu, T Furuya, ...
Eurographics workshop on 3D object retrieval 2014, 121-130, 2014
1422014
Sketch-based 3D model retrieval using diffusion tensor fields of suggestive contours
SM Yoon, M Scherer, T Schreck, A Kuijper
Proceedings of the 18th ACM international conference on Multimedia, 193-200, 2010
1412010
Interactive visual comparison of multiple trees
S Bremm, T von Landesberger, M Heß, T Schreck, P Weil, K Hamacherk
2011 IEEE Conference on Visual Analytics Science and Technology (VAST), 31-40, 2011
1292011
Visual analysis of social media data
T Schreck, D Keim
Computer 46 (5), 68-75, 2012
1272012
Approximate symmetry detection in partial 3d meshes
I Sipiran, R Gregor, T Schreck
Computer graphics forum 33 (7), 131-140, 2014
1262014
SHREC’13 track: large scale sketch-based 3D shape retrieval
B Li, Y Lu, A Godil, T Schreck, M Aono, H Johan, JM Saavedra, S Tashiro
1262013
Feature-driven visual analytics of soccer data
D Sacha, M Stein, T Schreck, DA Keim, O Deussen
2014 IEEE conference on visual analytics science and technology (VAST), 13-22, 2014
1222014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20