Παρακολούθηση
Davide Careglio
Davide Careglio
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ac.upc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey on physical layer impairments aware routing and wavelength assignment algorithms in optical networks
S Azodolmolky, M Klinkowski, E Marin, D Careglio, JS Pareta, I Tomkos
Computer networks 53 (7), 926-944, 2009
3922009
A tutorial on the flexible optical networking paradigm: State of the art, trends, and research challenges
I Tomkos, S Azodolmolky, J Sole-Pareta, D Careglio, E Palkopoulou
Proceedings of the IEEE 102 (9), 1317-1337, 2014
3172014
Elastic spectrum allocation for time-varying traffic in flexgrid optical networks
M Klinkowski, M Ruiz, L Velasco, D Careglio, V Lopez, J Comellas
IEEE journal on selected areas in communications 31 (1), 26-38, 2012
1872012
Dynamic routing and spectrum (re) allocation in future flexgrid optical networks
A Castro, L Velasco, M Ruiz, M Klinkowski, JP Fernández-Palacios, ...
Computer Networks 56 (12), 2869-2883, 2012
1822012
All-optical packet/circuit switching-based data center network for enhanced scalability, latency, and throughput
J Perelló, S Spadaro, S Ricciardi, D Careglio, S Peng, R Nejabati, ...
IEEE Network 27 (6), 14-22, 2013
1082013
Survivable IP/MPLS-over-WSON multilayer network optimization
M Ruiz, O Pedrola, L Velasco, D Careglio, J Fernández-Palacios, ...
Journal of Optical Communications and Networking 3 (8), 629-640, 2011
722011
Planning and operational energy optimization solutions for smart buildings
D Sembroiz, D Careglio, S Ricciardi, U Fiore
Information Sciences 476, 439-452, 2019
712019
An overview of routing methods in optical burst switching networks
M Klinkowski, J Pedro, D Careglio, M Pióro, J Pires, P Monteiro, ...
Optical Switching and Networking 7 (2), 41-53, 2010
652010
CAPEX study for a multilayer IP/MPLS-over-flexgrid optical network
O Pedrola, A Castro, L Velasco, M Ruiz, JP Fernández-Palacios, ...
Journal of Optical Communications and Networking 4 (8), 639-650, 2012
602012
Energy-aware RWA for WDM networks with dual power sources
S Ricciardi, D Careglio, F Palmieri, U Fiore, G Santos-Boada, ...
2011 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2011
572011
Saving energy in data center infrastructures
S Ricciardi, D Careglio, J Sole-Pareta, U Fiore, F Palmieri
2011 First International Conference on Data Compression, Communications and …, 2011
552011
Offline impairment-aware RWA and regenerator placement in translucent optical networks
B Garcia-Manrubia, P Pavon-Marino, R Aparicio-Pardo, M Klinkowski, ...
Journal of Lightwave Technology 29 (3), 265-277, 2010
552010
Positioning of the RPR standard in contemporary operator environments
S Spadaro, J Solé-Pareta, D Careglio, K Wajda, A Szymanski
IEEE network 18 (2), 35-40, 2004
512004
An energy-aware dynamic RWA framework for next-generation wavelength-routed networks
S Ricciardi, F Palmieri, U Fiore, D Careglio, G Santos-Boada, ...
Computer Networks 56 (10), 2420-2442, 2012
462012
Benchmarking and viability assessment of optical packet switching for metro networks
C Develder, A Stavdas, A Bianco, D Careglio, H Lnsethagen, ...
Journal of Lightwave Technology 22 (11), 2435-2451, 2004
462004
Performance overview of the offset time emulated OBS network architecture
M Klinkowski, D Careglio, J Solé-Pareta, M Marciniak
Journal of Lightwave Technology 27 (14), 2751-2764, 2009
432009
Towards an energy-aware Internet: modeling a cross-layer optimization approach
S Ricciardi, D Careglio, G Santos-Boada, J Solé-Pareta, U Fiore, ...
Telecommunication Systems 52, 1247-1268, 2013
422013
Cross-layer approaches for planning and operating impairment-aware optical networks
J Solé-Pareta, S Subramaniam, D Careglio, S Spadaro
Proceedings of the IEEE 100 (5), 1118-1129, 2012
402012
A novel cloud-based IoT architecture for smart building automation
D Sembroiz, S Ricciardi, D Careglio
Security and resilience in intelligent data-centric systems and …, 2018
392018
Analyzing local strategies for energy-efficient networking
S Ricciardi, D Careglio, U Fiore, F Palmieri, G Santos-Boada, ...
NETWORKING 2011 Workshops: International IFIP TC 6 Workshops, PE-CRN, NC-Pro …, 2011
392011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20