Παρακολούθηση
Mauricio Chisvert-Perales
Mauricio Chisvert-Perales
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uv.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Wertheim’s hypothesis on ‘highway hypnosis’: empirical evidence from a study on motorway and conventional road driving
GP Cerezuela, P Tejero, M Chóliz, M Chisvert, MJ Monteagudo
Accident Analysis & Prevention 36 (6), 1045-1054, 2004
752004
Un modelo Procesual de las Atribuciones y Actitudes ante los Accidentes de Trabajo: estrategias de medición e intervención
M Chisvert, E Pardo
Journal of Work and Organizational Psychology 17 (1), 63-90, 2001
442001
La agresividad en la conducción: Una investigación a partir de la visión de la población española
FM Alonso Plá, J Sanmartín, C Calatayud Miñana, C Esteban Martínez, ...
Attitudes, 2002
212002
Efectos psicológicos de la exposición al tráfico en conductores profesionales y noveles
ES Vicente, MC Perales, RB Egeda
Anales de Psicología/Annals of Psychology 13 (1), 57-65, 1997
201997
Calidad y representatividad de los datos de accidentes de tráfico: Revisión, estudio del caso español y desarrollo de propuestas para la mejora de los sistemas de recogida y …
MJ Chisvert
Tesis Doctoral. Universitat de València., Estudi General. Valencia, 2000
162000
The history of psychology course in Spanish psychology curricula: Past, present, future.
M Chisvert-Perales, MJ Monteagudo-Soto, V Mestre
History of Psychology 19 (2), 154, 2016
152016
A comparative study of anxiety responses in traffic situations as predictors of accident rates in professional drivers
EJ Carbonell Vaya, R Banuls, M Chisvert, MJ Monteagudo, G Pastor
Human Factors in Road Traffic II: Traffic Psychology and Engineering …, 1997
151997
Different emotional responses in novice and professional drivers
R Banuls, E Carbonell Vaya, M Casanoves, M Chisvert
Traffic and Transport Psychology: Theory and Application. Pergamon, Amsterdam, 1996
15*1996
Estudio y análisis de la accidentalidad del grupo de ancianos en tráfico: factores y variables relevantes
MJ Monteagudo Soto, MJ Chisvert Perales, ML Ballestar Tarín
Revista Multidisciplinar de Gerontología., 2001, num. 11, p. 59-63, 2001
13*2001
Traducción y adaptación del Driver Behaviour Questionnaire a la población española
E López-de-Cózar, J Molina, M Chisvert, J Sanmartín
España: Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial-Universidad de …, 2006
82006
Procedural model of the attributions and attitudes towards work accidents: Measurements and intervention strategies
JL Melia, M Chisvert, E Pardo
Journal of Work and Organisational Psychology 17, 63-90, 2001
82001
Sesgos en la recogida de datos sobre accidentes de tráfico: evaluación de la actuación del personal técnico en autopistas de peaje
RL Mouriño, JS Arce, MC Perales
Psicothema, 320-326, 2000
72000
Aspectos y problemas metodológicos en la investigación estadística de los accidentes de tráfico: recogida y tratamiento de la información y análisis estadístico
M Chisvert, MJ Monteagudo, G Pastor
II Congreso Iberoamericano de Psicología: Lbro de resúmenes (M-26943-1998 …, 1998
71998
Los inicios de la psicotecnia en España: el trabajo del Instituto de Reeducación de inválidos del trabajo de Carabanchel (1922-1929)
MJ Monteagudo, M Chisvert
Revista de Historia de la Psicología 28 (2/3), 2007
62007
Quality and representativity of the traffic accident data in urban areas: State of the Art
MJ Chisvert Perales, E López-de-Cózar, ML Ballestar Tarín
INTRAS linea editorial, 2007
52007
Spanish adaptation of the Driver Behaviour Questionnaire and comparison with other European adaptations
EL de Cózar, JGM Ibánez, MC Perales, JMA Barbany, JS Arce
5th Conference of the International Test Commission: Psychological and …, 2006
52006
Del Instituto de Psicología Aplicad y Orientación Profesional a la última etapa del Instituto como Instituto de Orientación Educativa y Profesional: un análisis histórico de su …
MJ Monteagudo Soto, M Chisvert Perales
Revista de Historia de la Psicología 21 (2-3), 169-178, 2000
52000
Las actividades del Instituto Nacional de Psicotecnia y de los Servicios Nacionales de Psicotecnia desde el año 46 hasta el año 59 a través de la" Revista de Psicología General …
MJ Monteagudo Soto, M Chisvert Perales, G Pastor Cerezuela
Revista de Historia de la Psicología 19 (2-3), 241-254, 1998
51998
Descripcion del Metodo Metras de Secuenciacion de eventos en el ambito del cuestionario estadistico de accidentes de circulacion
MTT Lancero, MC Morales, JS Arce, EL de Cózar
Metodología de Encuestas 9 (1), 7-26, 2007
42007
Elderly drivers: Factors that influence their traffic safety
MJ Monteagudo, M Chisvert, G Pastor
GERIATRIKA-MADRID- 22 (3), 6, 2006
4*2006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20