Παρακολούθηση
Juan David Hernández
Juan David Hernández
Lecturer (Assisstant Professor), Cardiff University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cardiff.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sparus II AUV—A Hovering Vehicle for Seabed Inspection
M Carreras, JD Hernández, E Vidal, N Palomeras, D Ribas, P Ridao
IEEE Journal of Oceanic Engineering, 1-12, 2018
1152018
Autonomous underwater navigation and optical mapping in unknown natural environments
JD Hernández, K Istenič, N Gracias, N Palomeras, R Campos, E Vidal, ...
Sensors 16 (8), 1174, 2016
672016
Online path planning for autonomous underwater vehicles in unknown environments
JD Hernandez, E Vidal, G Vallicrosa, E Galceran, M Carreras
Robotics and Automation (ICRA), 2015 IEEE International Conference on, 1152-1157, 2015
632015
Moisture measurement in crops using spherical robots
JD Hernández, J Barrientos, J del Cerro, A Barrientos, D Sanz
Industrial Robot: An International Journal, 2013
552013
Planning feasible and safe paths online for autonomous underwater vehicles in unknown environments
JD Hernández, M Moll, E Vidal, M Carreras, LE Kavraki
2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2016
382016
Online Motion Planning for Unexplored Underwater Environments using Autonomous Underwater Vehicles
JD Hernández, E Vidal, M Moll, N Palomeras, M Carreras, LE Kavraki
Journal of Field Robotics 36 (2), 370-396, 2019
362019
Online View Planning for Inspecting Unexplored Underwater Structures
E Vidal, JD Hernández, K Istenic, M Carreras
IEEE Robotics and Automation Letters, 1-1, 2017
342017
Online Multilayered Motion Planning with Dynamic Constraints for Autonomous Underwater Vehicles
E Vidal, M Moll, N Palomeras, JD Hernández, M Carreras, LE Kavraki
IEEE Intl. Conf. on Robotics and Automation (ICRA), 2019
242019
Two-dimensional frontier-based viewpoint generation for exploring and mapping underwater environments
E Vidal, N Palomeras, K Istenič, JD Hernández, M Carreras
Sensors 19 (6), 1460, 2019
222019
Uncertainty-based Online Mapping and Motion Planning for Marine Robotics Guidance
È Pairet, JD Hernández, M Lahijanian, M Carreras
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2018
192018
Increasing robot autonomy via motion planning and an augmented reality interface
JD Hernández, S Sobti, A Sciola, M Moll, LE Kavraki
IEEE Robotics and Automation Letters 5 (2), 1017-1023, 2020
172020
Precision humidity and temperature measuring in farming using newer ground mobile robots
L Cancar, D Sanz, JD Hernández, J Cerro, A Barrientos
ROBOT2013: First Iberian Robotics Conference, 443-456, 2014
172014
Optimized environment exploration for autonomous underwater vehicles
E Vidal, JD Hernández, K Istenič, M Carreras
IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2018
122018
Online motion planning for underwater inspection
M Carreras, JD Hernández, E Vidal, N Palomeras, P Ridao
2016 IEEE/OES Autonomous Underwater Vehicles (AUV), 336-341, 2016
122016
Autonomous Seabed Inspection for Environmental Monitoring
JD Hernández, K Istenic, N Gracias, R García, P Ridao, M Carreras
Robot 2015: Second Iberian Robotics Conference, 2016
122016
Sensorized robotic sphere for large exterior critical infrastructures supervision
JD Hernandez, D Sanz, GR Rodríguez-Canosa, J Barrientos, J del Cerro, ...
Journal of Applied Remote Sensing 7 (1), 073522, 2013
122013
Online Mapping and Motion Planning under Uncertainty for Safe Navigation in Unknown Environments
È Pairet, JD Hernández, M Carreras, Y Petillot, M Lahijanian
IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 1 - 23, 2021
112021
Online 3-dimensional path planning with kinematic constraints in unknown environments using hybrid A* with tree pruning
J Scharff Willners, D Gonzalez-Adell, JD Hernández, È Pairet, Y Petillot
Sensors 21 (4), 1152, 2021
112021
AUV online mission replanning for gap filling and target inspection
JD Hernández, E Vidal, J Greer, R Fiasco, P Jaussaud, M Carreras, ...
OCEANS 2017-Aberdeen, 1-4, 2017
102017
On-line 3D path planning for close-proximity surveying with AUVs
JD Hernández, G Vallicrosa, E Vidal, È Pairet, M Carreras, P Ridao
IFAC-PapersOnLine 48 (2), 50-55, 2015
102015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20