Παρακολούθηση
Erica Pacífico
Erica Pacífico
PhD Conservation Biology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ebd.csic.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Current threats faced by Neotropical parrot populations
I Berkunsky, P Quillfeldt, DJ Brightsmith, MC Abbud, J Aguilar, ...
Biological Conservation 214, 278-287, 2017
1612017
Parrots as overlooked seed dispersers
JL Tella, A Baños-Villalba, D Hernández-Brito, A Rojas, EC Pacífico, ...
Ecological Society of America, 2015
772015
Internal seed dispersal by parrots: an overview of a neglected mutualism
G Blanco, C Bravo, EC Pacifico, D Chamorro, KL Speziale, ...
PeerJ 4, e1688, 2016
742016
Conserving the diversity of ecological interactions: The role of two threatened macaw species as legitimate dispersers of “megafaunal” fruits
JL Tella, F Hiraldo, E Pacífico, JA Díaz-Luque, FV Dénes, FM Fontoura, ...
Diversity 12 (2), 45, 2020
352020
Breeding to non-breeding population ratio and breeding performance of the globally Endangered Lear’s Macaw Anodorhynchus leari: conservation and monitoring …
EC Pacifico, EA Barbosa, T Filadelfo, KG Oliveira, LF Silveira, JL Tella
Bird Conservation International 24 (4), 466-476, 2014
282014
The extent, frequency and ecological functions of food wasting by parrots
E Sebastián-González, F Hiraldo, G Blanco, D Hernandez-Brito, ...
Scientific Reports 9 (1), 15280, 2019
262019
Epizoochory in parrots as an overlooked yet widespread plant–animal mutualism
D Hernández-Brito, P Romero-Vidal, F Hiraldo, G Blanco, JA Díaz-Luque, ...
Plants 10 (4), 760, 2021
242021
Roadside car surveys: Methodological constraints and solutions for estimating parrot abundances across the world
JL Tella, P Romero-Vidal, FV Dénes, F Hiraldo, B Toledo, F Rossetto, ...
Diversity 13 (7), 300, 2021
182021
A survey for Escherichia coli virulence factors in asymptomatic free-ranging parrots
AB Saidenberg, NMR Guedes, GHF Seixas, M da Costa Allgayer, ...
ISRN Veterinary Science 2012, 2012
172012
Batrachochytrium dendrobatidis in amphibians confiscated from illegal wildlife trade and used in an ex situ breeding program in Brazil
CD De Paula, EC Pacifico-Assis, JL Catão-Dias
Diseases of Aquatic Organisms 98 (2), 171-175, 2012
112012
Experimental removal of invasive Africanized honey bees increased breeding population size of the endangered Lear's macaw
EC Pacífico, CA Efstathion, T Filadelfo, R Horsburgh, RA Cunha, ...
Pest Management Science 76 (12), 4141-4149, 2020
92020
Internal seed dispersal by parrots: an overview of a neglected mutualism. PeerJ 4: e1688
G Blanco, C Bravo, EC Pacifico, D Chamorro, KL Speziale, ...
82016
Isolation and characterization of 15 new microsatellite markers for the globally endangered Lear’s macaw Anodorhynchus leari
EC Pacífico, G Sánchez-Montes, CY Miyaki, JL Tella
Molecular Biology Reports 47 (10), 8279-8285, 2020
32020
Power line electrocution as an overlooked threat to Lear's Macaw (Anodorhynchus leari)
LD Biasotto, EC Pacífico, FR Paschotto, T Filadelfo, MB Couto, ...
Ibis 165 (3), 998-1006, 2023
22023
Biologia reprodutiva da arara-azul-de-lear Anodorhynchus leari (Aves: Psittacidae) na Estação Biológica de Canudos, BA
ECP Assis
22012
The widespread keeping of wild pets in the Neotropics: An overlooked risk for human, livestock and wildlife health
P Romero‐Vidal, G Blanco, JM Barbosa, M Carrete, F Hiraldo, ...
People and Nature, 2024
2024
A Survey for Escherichia coli Virulence Factors in Asymptomatic Free-Ranging Parrots.
RG NM, FS GH, M da Costa Allgayer, E Pacífico de Assis, F Silveira, ...
ISRN Veterinary Science 2012, 984813-984813, 2012
2012
PhD Thesis Erica Pacífico
E Pacífico
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18