Παρακολούθηση
Ioannis A. Stringlis
Ioannis A. Stringlis
Post-doctoral researcher at Plant-Microbe Interactions Group, Utrecht University--
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uu.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
MYB72-dependent coumarin exudation shapes root microbiome assembly to promote plant health
IA Stringlis, K Yu, K Feussner, R de Jonge, S Van Bentum, MC Van Verk, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 115 (22), E5213-E5222, 2018
4372018
Modulation of the root microbiome by plant molecules: The basis for targeted disease suppression and plant growth promotion
A Pascale, S Proietti, IS Pantelides, IA Stringlis
Frontiers in Plant Science 10, 1741, 2020
2722020
The age of coumarins in plant–microbe interactions
IA Stringlis, R De Jonge, CMJ Pieterse
Plant and Cell Physiology 60 (7), 1405-1419, 2019
1542019
Iron and immunity
EH Verbon, PL Trapet, IA Stringlis, S Kruijs, PAHM Bakker, CMJ Pieterse
Annual review of phytopathology 55, 355-375, 2017
1532017
Root transcriptional dynamics induced by beneficial rhizobacteria and microbial immune elicitors reveal signatures of adaptation to mutualists
IA Stringlis, S Proietti, R Hickman, MC Van Verk, C Zamioudis, ...
The Plant Journal 93 (1), 166-180, 2018
1502018
Unearthing the genomes of plant-beneficial Pseudomonas model strains WCS358, WCS374 and WCS417
RL Berendsen, MC van Verk, IA Stringlis, C Zamioudis, J Tommassen, ...
BMC genomics 16 (1), 1-23, 2015
1472015
Microbial small molecules–weapons of plant subversion
IA Stringlis, H Zhang, CMJ Pieterse, MD Bolton, R de Jonge
Natural Product Reports 35 (5), 410-433, 2018
852018
Plant-beneficial Pseudomonas spp. suppress local root immune responses by gluconic acid-mediated lowering of environmental pH
K Yu, R Tichelaar, Y Liu, N Savant, E Lagendijk, S Van Kuijk, I Stringlis, ...
CURRENT-BIOLOGY-D-19-00852, 2019
84*2019
Mode of action of a non-pathogenic Fusarium oxysporum strain against Verticillium dahliae using Real Time QPCR analysis and biomarker transformation
IS Pantelides, SE Tjamos, IA Striglis, I Chatzipavlidis, EJ Paplomatas
Biological Control 50 (1), 30-36, 2009
802009
Rhizosphere microbiome recruited from a suppressive compost improves plant fitness and increases protection against vascular wilt pathogens of tomato
A Antoniou, MD Tsolakidou, IA Stringlis, IS Pantelides
Frontiers in plant science 8, 2022, 2017
772017
Coumarin Communication Along the Microbiome–Root–Shoot Axis
MJJ Stassen, SH Hsu, CMJ Pieterse, IA Stringlis
Trends in Plant Science 26 (2), 169-183, 2021
562021
Rhizosphere-enriched microbes as a pool to design synthetic communities for reproducible beneficial outputs
MD Tsolakidou, IA Stringlis, N Fanega-Sleziak, S Papageorgiou, ...
FEMS Microbiology Ecology 95 (10), 2019
472019
The Soil-Borne Identity: Looking Back to the Future
PAHM Bakker, RL Berendsen, JA Van Pelt, G Vismans, K Yu, E Li, ...
Molecular Plant 13 (10), 1394-1401, 2020
452020
Evaluation of application methods and biocontrol efficacy of Paenibacillus alvei strain K-165, against the cotton black root rot pathogen Thielaviopsis basicola
C Schoina, IA Stringlis, IS Pantelides, SE Tjamos, EJ Paplomatas
Biological Control 58 (1), 68-73, 2011
442011
Type III Secretion System of Beneficial Rhizobacteria Pseudomonas simiae WCS417 and Pseudomonas defensor WCS374
IA Stringlis, C Zamioudis, RL Berendsen, PAHM Bakker, CMJ Pieterse
Frontiers in Microbiology 10, 1631, 2019
372019
Pseudomonas simiae WCS417: star track of a model beneficial rhizobacterium
CMJ Pieterse, RL Berendsen, R de Jonge, IA Stringlis, AJH Van Dijken, ...
Plant and Soil 461 (1), 245-263, 2021
352021
Molecular dialogue between arbuscular mycorrhizal fungi and the nonhost plant Arabidopsis thaliana switches from initial detection to antagonism
I Fernández, M Cosme, IA Stringlis, K Yu, R de Jonge, SCM van Wees, ...
New Phytologist 223 (2), 867-881, 2019
342019
Seedling vaccination by stem injecting a conidial suspension of F2, a non-pathogenic Fusarium oxysporum strain, suppresses Verticillium wilt of eggplant
D Gizi, IA Stringlis, SE Tjamos, EJ Paplomatas
Biological Control 58 (3), 387-392, 2011
272011
Transcriptome Signatures in Pseudomonas simiae WCS417 Shed Light on Role of Root-Secreted Coumarins in Arabidopsis-Mutualist Communication
K Yu, IA Stringlis, S van Bentum, R de Jonge, BL Snoek, CMJ Pieterse, ...
Microorganisms 9 (3), 575, 2021
92021
Evolutionary “hide and seek” between bacterial flagellin and the plant immune system
IA Stringlis, CMJ Pieterse
Cell Host & Microbe 29 (4), 548-550, 2021
52021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20