Παρακολούθηση
Ioannis Anagnostopoulos
Ioannis Anagnostopoulos
National Technical University of Athens - University of the Aegean - University of Thessaly
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dib.uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A license plate-recognition algorithm for intelligent transportation system applications
CNE Anagnostopoulos, IE Anagnostopoulos, V Loumos, E Kayafas
Intelligent Transportation Systems, IEEE Transactions on 7 (3), 377-392, 2006
10612006
License plate recognition from still images and video sequences: A survey
CNE Anagnostopoulos, IE Anagnostopoulos, ID Psoroulas, V Loumos, ...
IEEE Transactions on intelligent transportation systems 9 (3), 377-391, 2008
9202008
Social Media Use in Higher Education: A Review
G Zachos, EA Paraskevopoulou-Kollia, I Anagnostopoulos
Education Sciences 8 (4), 194, 2018
2432018
An intelligent system for automated breast cancer diagnosis and prognosis using SVM based classifiers
I Maglogiannis, E Zafiropoulos, I Anagnostopoulos
Applied intelligence 30, 24-36, 2009
2242009
Handling big data: research challenges and future directions
I Anagnostopoulos, S Zeadally, E Exposito
The Journal of Supercomputing 72, 1494-1516, 2016
1772016
Network Analysis in the Legal Domain: A complex model for European Union legal sources
M Koniaris, I Anagnostopoulos, Y Vassiliou
Journal of Complex Networks 6 (2), 243-268, 2018
922018
Classifying Web pages employing a probabilistic neural network
I Anagnostopoulos, C Anagnostopoulos, V Loumos, E Kayafas
IEE Proceedings-Software 151 (3), 139-150, 2004
592004
InfluenceTracker: Rating the impact of a Twitter account
G Razis, I Anagnostopoulos
Artificial Intelligence Applications and Innovations: AIAI 2014 Workshops …, 2014
582014
Ensemble Deep Learning for Multilabel Binary Classification of User-Generated Content
G Haralabopoulos, I Anagnostopoulos, D McAuley
Algorithms 13 (4), 83, 2020
562020
Lifespan and propagation of information in On-line Social Networks: A case study based on Reddit
G Haralabopoulos, I Anagnostopoulos, S Zeadally
Journal of Network and Computer Applications 56, 88-100, 2015
552015
‘Intelligent Modification for the daltonization process of digitized paintings
CN Anagnostopoulos, G Tsekouras, I Anagnostopoulos, C Kalloniatis
Proc. ICVS 5th Int. Conf. on Computer Vision Systems (Bielefeld, Germany …, 2007
522007
Extended characteristic sets: graph indexing for SPARQL query optimization
M Meimaris, G Papastefanatos, N Mamoulis, I Anagnostopoulos
2017 IEEE 33rd International Conference on Data Engineering (ICDE), 497-508, 2017
512017
Urban solid waste collection and routing: The ant colony strategic approach
NV Karadimas, G Kouzas, I Anagnostopoulos, V Loumos
International Journal of Simulation: Systems, Science & Technology 6 (12–13 …, 2005
482005
Neural network-based diagnostic and prognostic estimations in breast cancer microscopic instances
I Anagnostopoulos, I Maglogiannis
Medical and Biological Engineering and Computing 44, 773-784, 2006
462006
Modelling of indoor low voltage power-line cables in the high frequency range
IC Papaleonidopoulos, CG Karagiannopoulos, NJ Theodorou, ...
International Symposium on Power Line Communications and Its Applications …, 2002
442002
A support vector machine approach to breast cancer diagnosis and prognosis
E Zafiropoulos, I Maglogiannis, I Anagnostopoulos
IFIP international conference on artificial intelligence applications and …, 2006
342006
Text data augmentations: Permutation, antonyms and negation
G Haralabopoulos, MT Torres, I Anagnostopoulos, D McAuley
Expert Systems with Applications 177, 114769, 2021
312021
Using sliding concentric windows for license plate segmentation and processing
C Anagnostopoulos, I Anagnostopoulos, G Tsekouras, G Kouzas, ...
IEEE Workshop on Signal Processing Systems Design and Implementation, 2005 …, 2005
312005
The Wisconsin breast cancer problem: Diagnosis and TTR/DFS time prognosis using probabilistic and generalised regression information classifiers
I Anagnostopoulos, C Anagnostopoulos, D Vergados, A Rouskas, ...
Oncology reports 15 (4), 975-981, 2006
302006
Modeling Influence with Semantics in Social Networks: A Survey
G Razis, I Anagnostopoulos, S Zeadally
ACM Computing Surveys (CSUR) 53 (1), 1-38, 2020
282020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20