Παρακολούθηση
Charanpal Dhanjal
Charanpal Dhanjal
Postdoctoral Researcher
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα telecom-paristech.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Efficient sparse kernel feature extraction based on partial least squares
C Dhanjal, SR Gunn, J Shawe-Taylor
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 31 (8), 1347-1361, 2008
682008
Efficient eigen-updating for spectral graph clustering
C Dhanjal, R Gaudel, S Clémençon
Neurocomputing 131, 440-452, 2014
522014
Design and generalization analysis of orthogonal matching pursuit algorithms
Z Hussain, J Shawe-Taylor, DR Hardoon, C Dhanjal
IEEE Transactions on information theory 57 (8), 5326-5341, 2011
342011
Online matrix completion through nuclear norm regularisation
C Dhanjal, R Gaudel, S Clémençon
Proceedings of the 2014 SIAM International Conference on Data Mining, 623-631, 2014
162014
Metrics and methods for a systematic comparison of fairness-aware machine learning algorithms
GP Jones, JM Hickey, PG Di Stefano, C Dhanjal, LC Stoddart, V Vasileiou
arXiv preprint arXiv:2010.03986, 2020
112020
Collaborative filtering with localised ranking
C Dhanjal, R Gaudel, S Clémençon
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 29 (1), 2015
82015
Incremental spectral clustering with the normalised laplacian
C Dhanjal, R Gaudel, S Clémençon
DISCML-3rd NIPS Workshop on Discrete Optimization in Machine Learning-2011, 2011
82011
Sparse feature extraction using generalised partial least squares
C Dhanjal, SR Gunn, J Shawe-Taylor
2006 16th IEEE Signal Processing Society Workshop on Machine Learning for …, 2006
82006
A k-core decomposition framework for graph clustering
C Giatsidis, FD Malliaros, N Tziortziotis, C Dhanjal, E Kiagias, DM Thilikos, ...
arXiv preprint arXiv:1607.02096, 2016
72016
An empirical comparison of V -fold penalisation and cross-validation for model selection in distribution-free regression
C Dhanjal, N Baskiotis, S Clémençon, N Usunier
Pattern Analysis and Applications 19 (1), 41-53, 2016
42016
Sparse kernel feature extraction
C Dhanjal
University of Southampton, 2008
42008
Dissemination of health information within social networks
C Dhanjal, S Blanchemanche, S Clémençon, A Rona-Tas, F Rossi
arXiv preprint arXiv:1211.4235, 2012
32012
AUC Optimisation and Collaborative Filtering
C Dhanjal, R Gaudel, S Clemencon
arXiv preprint arXiv:1508.06091, 2015
22015
Learning reputation in an authorship network
C Dhanjal, S Clémençon
Proceedings of the 29th Annual ACM Symposium on Applied Computing, 1724-1726, 2014
22014
On Recent Advances in Supervised Ranking for Metabolite Profiling
C Dhanjal, S Clémençon
arXiv preprint arXiv:1402.1054, 2014
22014
The evolution of the Cuban HIV/AIDS network
C Dhanjal, S Clémençon, H De Arazoza, F Rossi, VC Tran
arXiv preprint arXiv:1109.2499, 2011
22011
An introduction to APGL
C Dhanjal
Statistics and Applications Group, Telecom ParisTech, 2010
22010
A stochastic graph-based model for epidemics
S Clémençon, C Dhanjal
SDM14-Networks, 2014
2014
An SIR Graph Growth Model for the Epidemics of Communicable Diseases
C Dhanjal, S Clémençon
arXiv preprint arXiv:1312.2565, 2013
2013
Efficient Eigen-updating for Spectral Graph Clustering
C Dhanjal, R Gaudel, S Clémençon
2013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20