Παρακολούθηση
Maria Christou
Maria Christou
The Cyprus Institute, Joint Services Health Unit
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cyi.ac.cy - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fishers’ perceptions of the European Union discards ban: perspective from south European fisheries
F Maynou, M del Mar Gil, S Vitale, GB Giusto, A Foutsi, M Rangel, ...
Marine Policy 89, 147-153, 2018
292018
The Implementation of the Landing Obligation in Small-Scale Fisheries of Southern European Union Countries
S Villasante, M Antelo, M Christou, L Fauconnet, K Frangoudes, ...
The European Landing Obligation, 89-108, 2019
202019
Spatial and temporal patterns in the diet of barn owl (Tyto alba) in Cyprus
M Moysi, M Christou, V Goutner, N Kassinis, S Iezekiel
Journal of Biological Research-Thessaloniki 25 (1), 1-8, 2018
152018
The Case of Lionfish (Pterois miles) in the Mediterranean Sea Demonstrates Limitations in EU Legislation to Address Marine Biological Invasions
S Kleitou, P., Hall-Spencer J.M., Savva, I., Kletou, D., Hadjistylli, M ...
Journal of Marine Science and Engineering 9 (3), 325, 2021
142021
An evaluation of socioeconomic factors that influence fishers’ discard behaviour in the Greek bottom trawl fishery
M Christou, J Haralabous, KI Stergiou, D Damalas, CD Maravelias
Fisheries Research 195, 105-115, 2017
132017
"Crash landing" obligation for Mediterranean mixed fisheries: Evaluation of management strategies using bioeconomic modelling in the Aegean Sea
M Christou, F Maynou, G Tserpes, S Konstantinos I., C Maravelias
Scientia Marina 83 (2), 143-154, 2019
62019
Monitoring the environmental, social and economic dimensions of the landing obligation policy
M Christou, S De Juan, V Vassilopoulou, KI Stergiou, F Maynou
Frontiers in Marine Science, 594, 2019
32019
Species checklist and spatiotemporal habitat suitability analysis for the Phlebotomine sand flies in Cyprus
EK Christou M., Yetismis K., Martinou A. F., Christodoulou V., Koliou Mazeri ...
ICOPA 2022: 15th International Congress of Parasitology, 2022
2022
Mapping the distribution of the ectoparasite Hesperomyces virescens associated with Harmonia axyridis ladybirds in Europe using Citizen Science data
HD Christou M., Groot d. M., Adriaens T., Martinou A. F.
ICOPA 2022: 15th International Congress of Parasitology, 2022
2022
Assessing the efficacy of mosquito traps at different types of land use at the Sovereign Base Area (SBA) of Akrotiri in Cyprus
MAF Athanasiou K., Christou M., Georgiou M., Tsaltas D.
ENTO '21 Royal Entomological Society Conference, 2021
2021
Investigating the environmental influence on mosquito population dynamics in Akrotiri wetland, Cyprus
EK Christou M., Martinou A.F., Georgiou M., Philippou M., Petrić D., Kavran M.
ENTO '21 Royal Entomological Society Conference https://www.researchgate.net …, 2021
2021
A probabilistic model that determines the social ecological system (SES) attributes that lead to successful discard management
M Christou, V Sgardeli, AC Tsikliras, G Tserpes, KI Stergiou
Rev Fish Biol Fisheries doi:10.1007/s11160-020-09593-0, 1-11, 2020
2020
Impact assessment of the landing obligation implementation (regulation (EU) No 1380/2013) for Mediterranean fisheries: bio-economic simulations and alternative management measures
M Christou
AUTH, phD thesis: https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/47100, 2020
2020
Fishers’ socio-economic behavior in relation to discarding practices: How will the landing obligation affect the management of Greek bottom trawl fisheries?
M Christou, D Damalas, C Maravelias, K Stergiou
2017
Trends οf Mediterannean and Black Sea fishery landings in the past 30 years.
M Christou, P Vassilakopoulos, C Maravelias
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–15