Παρακολούθηση
Askin T. Isikveren
Askin T. Isikveren
Bauhaus Luftfahrt e.V.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bauhaus-luftfahrt.net
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Conceptual design of hybrid-electric transport aircraft
C Pornet, AT Isikveren
Progress in Aerospace Sciences 79, 114-135, 2015
2472015
Methodology for sizing and performance assessment of hybrid energy aircraft
C Pornet, C Gologan, PC Vratny, A Seitz, O Schmitz, AT Isikveren, ...
Journal of Aircraft 52 (1), 341-352, 2015
1922015
Pre-design strategies and sizing techniques for dual-energy aircraft
AT Isikveren, S Kaiser, C Pornet, PC Vratny
Aircraft Engineering and Aerospace Technology: An International Journal 86 …, 2014
992014
Conceptual studies of universally-electric systems architectures suitable for transport aircraft
AT Isikveren, A Seitz, PC Vratny, C Pornet, KO Plötner, M Hornung
DeutscherLuft und RaumfahrtKongress, DLRK, Berlin, 2012
992012
The Zigzag wingbox for a span morphing wing
RM Ajaj, EIS Flores, MI Friswell, G Allegri, BKS Woods, AT Isikveren, ...
Aerospace Science and Technology 28 (1), 364-375, 2013
842013
Multi-disciplinary design and feasibility study of distributed propulsion systems
HJ Steiner, A Seitz, K Wieczorek, K Plötner, AT Isikveren, M Hornung
28th International Congress of the Aeronautical Sciences, 23-28, 2012
832012
Electrically powered propulsion: comparison and contrast to gas turbines
A Seitz, O Schmitz, AT Isikveren, M Hornung
Deutsche Gesellschaft für Luft-und Raumfahrt-Lilienthal-Oberth eV, 2012
762012
Distributed propulsion and ultra-high by-pass rotor study at aircraft level
AT Isikveren, A Seitz, J Bijewitz, A Mirzoyan, A Isyanov, R Grenon, ...
The Aeronautical Journal 119 (1221), 1327-1376, 2015
732015
Progress and perspectives of electric air transport
H Kuhn, A Seitz, L Lorenz, AT Isikveren, A Sizmann, B Luftfahrt
28th International Congress of the International Council of the Aeronautical …, 2012
682012
Quasi-analytical modelling and optimisation techniques for transport aircraft design
AT Isikveren
Department of Aeronautics 354, 2002
682002
Preliminary aerostructural optimization of a large business jet
P Piperni, M Abdo, F Kafyeke, AT Isikveren
Journal of Aircraft 44 (5), 1422-1438, 2007
642007
Morphing winglets for aircraft multi-phase improvement
N Ursache, T Melin, A Isikveren, M Friswell
7th AIAA ATIO Conf, 2nd CEIAT Int'l Conf on Innov and Integr in Aero …, 2007
612007
Battery pack modeling methods for universally-electric aircraft
PC Vratny, C Gologan, C Pornet, AT Isikveren, M Hornung
4th CEAS Air & Space Conference, 525-535, 2013
562013
Integrated fuel-battery hybrid for a narrow-body sized transport aircraft
C Pornet, S Kaiser, AT Isikveren, M Hornung
Aircraft Engineering and Aerospace Technology: An International Journal 86 …, 2014
552014
Ce-liner-case study for emobility in air transportation
M Hornung, AT Isikveren, M Cole, A Sizmann
2013 Aviation Technology, Integration, and Operations Conference, 4302, 2013
552013
Multi-objective optimization for the multiphase design of active polymorphing wings
DD Smith, RM Ajaj, AT Isikveren, MI Friswell
Journal of Aircraft 49 (4), 1153-1160, 2012
502012
Technology integration for active poly-morphing winglets development
NM Ursache, T Melin, AT Isikveren, MI Friswell
Smart Materials, Adaptive Structures and Intelligent Systems 43314, 775-782, 2008
462008
Span morphing: a conceptual design study
R Ajaj, M Friswell, E Saavedra Flores, O Little, A Isikveren
53rd AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC structures, structural dynamics and materials …, 2012
432012
Multi-disciplinary design investigation of propulsive fuselage aircraft concepts
J Bijewitz, A Seitz, AT Isikveren, M Hornung
Aircraft Engineering and Aerospace Technology: An International Journal 88 …, 2016
382016
A conceptual wing-box weight estimation model for transport aircraft
RM Ajaj, MI Friswell, D Smith, AT Isikveren
The Aeronautical Journal 117 (1191), 533-551, 2013
382013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20