Παρακολούθηση
Kostas Stefanidis
Kostas Stefanidis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hcmr.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ecological impacts of global warming and water abstraction on lakes and reservoirs due to changes in water level and related changes in salinity
E Jeppesen, S Brucet, L Naselli-Flores, E Papastergiadou, K Stefanidis, ...
Hydrobiologia 750, 201-227, 2015
5162015
Impacts of multiple stressors on freshwater biota across spatial scales and ecosystems
S Birk, D Chapman, L Carvalho, BM Spears, HE Andersen, C Argillier, ...
Nature Ecology & Evolution 4 (8), 1060-1068, 2020
4042020
Multiple stressors determine river ecological status at the European scale: Towards an integrated understanding of river status deterioration
JU Lemm, M Venohr, L Globevnik, K Stefanidis, Y Panagopoulos, ...
Global Change Biology 27 (9), 1962-1975, 2021
1462021
Relationships between lake morphometry, water quality, and aquatic macrophytes, in greek lakes
K Stefanidis, E Papastergiadou
Fresenius Environmental Bulletin 21 (10A), 3018-3026, 2012
632012
Effects of anthropogenic influences on the trophic state, land uses and aquatic vegetation in a shallow Mediterranean lake: implications for restoration
E Papastergiadou, I Kagalou, K Stefanidis, A Retalis, I Leonardos
Water resources management 24, 415-435, 2010
572010
Influence of hydrophyte abundance on the spatial distribution of zooplankton in selected lakes in Greece
K Stefanidis, E Papastergiadou
Hydrobiologia 656, 55-65, 2010
562010
Climate change effects on shallow lakes: Design and preliminary results of a cross-European climate gradient mesocosm experiment
F Landkildehus, M Søndergaard, M Beklioglu, R Adrian, DG Angeler, ...
Estonian Journal of Ecology 63 (2), 71-89, 2014
492014
Effects of water temperature on summer periphyton biomass in shallow lakes: a pan-European mesocosm experiment
A Mahdy, S Hilt, N Filiz, M Beklioğlu, J Hejzlar, D Özkundakci, ...
Aquatic Sciences 77, 499-510, 2015
472015
Modelling freshwater eutrophication with limited limnological data using artificial neural networks
E Hadjisolomou, K Stefanidis, H Herodotou, M Michaelides, ...
Water 13 (11), 1590, 2021
442021
Response of a multi-stressed Mediterranean river to future climate and socio-economic scenarios
K Stefanidis, Y Panagopoulos, M Mimikou
Science of the total environment 627, 756-769, 2018
412018
Impact of nutrients and water level changes on submerged macrophytes along a temperature gradient: A pan‐European mesocosm experiment
Z Ersoy, U Scharfenberger, DL Baho, T Bucak, T Feldmann, J Hejzlar, ...
Global Change Biology 26 (12), 6831-6851, 2020
392020
Assessment of the natural flow regime in a Mediterranean river impacted from irrigated agriculture
K Stefanidis, Y Panagopoulos, A Psomas, M Mimikou
Science of the total environment 573, 1492-1502, 2016
382016
Effects of a long term water level reduction on the ecology and water quality in an eastern Mediterranean lake
K Stefanidis, E Papastergiadou
Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 05, 2013
372013
Impact assessment of agricultural driven stressors on benthic macroinvertebrates using simulated data
K Stefanidis, Y Panagopoulos, M Mimikou
Science of the Total Environment 540, 32-42, 2016
352016
Implications of human activities, land use changes and climate variability in Mediterranean lakes of Greece
K Stefanidis, A Kostara, E Papastergiadou
Water 8 (11), 483, 2016
322016
Impacts of multiple stressors on freshwater biota across spatial scales and ecosystems. Nat Ecol Evol 4: 1060–1068
S Birk, D Chapman, L Carvalho, BM Spears, HE Andersen, C Argillier, ...
312020
Delineating the relative contribution of climate related variables to chlorophyll-a and phytoplankton biomass in lakes using the ERA5-Land climate reanalysis data
K Stefanidis, G Varlas, A Vourka, A Papadopoulos, E Dimitriou
Water research 196, 117053, 2021
292021
Linkages between macrophyte functional traits and water quality: insights from a study in freshwater lakes of Greece
K Stefanidis, E Papastergiadou
Water 11 (5), 1047, 2019
292019
Effects of nutrient and water level changes on the composition and size structure of zooplankton communities in shallow lakes under different climatic conditions: a pan …
ÜN Tavşanoğlu, M Šorf, K Stefanidis, S Brucet, S Türkan, H Agasild, ...
Aquatic Ecology 51, 257-273, 2017
292017
Assessing nature-based and classical engineering solutions for flood-risk reduction in urban streams
O Ourloglou, K Stefanidis, E Dimitriou
Journal of Ecological Engineering 21 (2), 46-56, 2020
282020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20