Παρακολούθηση
Lizette Zietsman
Lizette Zietsman
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα vt.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Control, estimation and optimization of energy efficient buildings
J Borggaard, JA Burns, A Surana, L Zietsman
2009 American Control Conference, 837-841, 2009
882009
Mesh independence of Kleinman–Newton iterations for Riccati equations in Hilbert space
JA Burns, EW Sachs, L Zietsman
SIAM Journal on Control and Optimization 47 (5), 2663-2692, 2008
612008
Using functional gains for effective sensor location in flow control: a reduced-order modelling approach
I Akhtar, J Borggaard, JA Burns, H Imtiaz, L Zietsman
Journal of Fluid Mechanics 781, 622-656, 2015
432015
Optimal sensor design for estimation and optimization of PDE systems
JA Burns, EM Cliff, C Rautenberg, L Zietsman
Proceedings of the 2010 American Control Conference, 4127-4132, 2010
232010
An optimal control approach to sensor/actuator placement for optimal control of high performance buildings
JA Burns, J Borggaard, E Cliff, L Zietsman
172012
Linear feedback control of a von Kármán street by cylinder rotation
J Borggaard, M Stoyanov, L Zietsman
Proceedings of the 2010 American Control Conference, 5674-5681, 2010
162010
On using LQG performance metrics for sensor placement
J Borggaard, J Burns, L Zietsman
Proceedings of the 2011 American Control Conference, 2381-2386, 2011
152011
Computational challenges in control of partial differential equations
J Borggaard, J Burns, L Zietsman
2nd AIAA Flow Control Conference, 2526, 2004
142004
Approximating parabolic boundary control problems with delayed actuator dynamics
JA Burns, TL Herdman, L Zietsman
2013 American Control Conference, 2080-2085, 2013
122013
On the inclusion of actuator dynamics in boundary control of distributed parameter systems
JA Burns, L Zietsman
IFAC Proceedings Volumes 45 (19), 138-142, 2012
122012
Functional gain computations for feedback control of a thermal fluid
JA Burns, BB King, AD Rubio, L Zietsman
3 rd AIAA Theoretical Fluid Mechanics Meeting, Saint Louis, MO, 2002
122002
On strong convergence of feedback operators for non-normal distributed parameter systems
J Borggaard, JA Burns, E Vugrin, L Zietsman
2004 43rd IEEE Conference on Decision and Control (CDC)(IEEE Cat. No …, 2004
112004
The quadratic-quadratic regulator problem: Approximating feedback controls for quadratic-in-state nonlinear systems
J Borggaard, L Zietsman
2020 American Control Conference (ACC), 818-823, 2020
102020
Control of a thermal fluid heat exchanger with actuator dynamics
JA Burns, L Zietsman
2016 IEEE 55th Conference on Decision and Control (CDC), 3131-3136, 2016
102016
A goal-oriented reduced-order modeling approach for nonlinear systems
J Borggaard, Z Wang, L Zietsman
Computers & Mathematics with Applications 71 (11), 2155-2169, 2016
102016
Parametric reduced order models using adaptive sampling and interpolation
J Borggaard, KR Pond, L Zietsman
IFAC Proceedings Volumes 47 (3), 7773-7778, 2014
102014
On commutation of reduction and control: linear feedback control of a von Kármán street
I Akhtar, J Borggaard, M Stoyanov, L Zietsman
5th Flow Control Conference, 1-14, 2010
102010
Boundary layer control for the viscous Burgers' equation
JA Burns, L Zietsman, JH Myatt
Proceedings of the International Conference on Control Applications 1, 548-553, 2002
102002
’’A PDE approach to optimization and control of high performance buildings
J Burns, J Jorggaard, M Cliff, L Zietsman
Workshop in Numerical Techniques for Optimization Problems with PDE Constraints, 2009
82009
Upwind approximations and mesh independence for LQR control of convection diffusion equations
JA Burns, L Zietsman
2007 46th IEEE Conference on Decision and Control, 219-224, 2007
82007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20