Παρακολούθηση
Robert C. Haddon
Robert C. Haddon
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα email.ucr.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Superconductivity at 18 K in potassium-doped C60
AF Hebard, MJ Rosseinsky, RC Haddon, DW Murphy, SH Glarum, ...
Nature 350 (6319), 1991
39861991
Solution properties of single-walled carbon nanotubes
J Chen, MA Hamon, H Hu, Y Chen, AM Rao, PC Eklund, RC Haddon
Science 282 (5386), 95-98, 1998
35781998
Chemistry of single-walled carbon nanotubes
S Niyogi, MA Hamon, H Hu, B Zhao, P Bhowmik, R Sen, ME Itkis, ...
Accounts of Chemical Research 35 (12), 1105-1113, 2002
20302002
Solution properties of graphite and graphene
S Niyogi, E Bekyarova, ME Itkis, JL McWilliams, MA Hamon, RC Haddon
Journal of the American Chemical Society 128 (24), 7720-7721, 2006
15752006
Conducting films of C60 and C70 by alkali-metal doping
RC Haddon, AF Hebard, MJ Rosseinsky, DW Murphy, SJ Duclos, ...
Nature 350 (6316), 320-322, 1991
13721991
Graphite nanoplatelet− epoxy composite thermal interface materials
A Yu, P Ramesh, ME Itkis, E Bekyarova, RC Haddon
The Journal of Physical Chemistry C 111 (21), 7565-7569, 2007
12672007
Enhanced thermal conductivity in a hybrid graphite nanoplatelet–carbon nanotube filler for epoxy composites
A Yu, P Ramesh, X Sun, E Bekyarova, ME Itkis, RC Haddon
Advanced Materials 20 (24), 4740-4744, 2008
11262008
Superconductivity at 28 K in
MJ Rosseinsky, AP Ramirez, SH Glarum, DW Murphy, RC Haddon, ...
Physical review letters 66 (21), 2830, 1991
11191991
Chemistry of the fullerenes: The manifestation of strain in a class of continuous aromatic molecules
RC Haddon
Science 261 (5128), 1545-1550, 1993
11111993
Multiscale carbon nanotube− carbon fiber reinforcement for advanced epoxy composites
E Bekyarova, ET Thostenson, A Yu, H Kim, J Gao, J Tang, HT Hahn, ...
Langmuir 23 (7), 3970-3974, 2007
11012007
Proton exchange membrane fuel cells with carbon nanotube based electrodes
C Wang, M Waje, X Wang, JM Tang, RC Haddon, Yan
Nano letters 4 (2), 345-348, 2004
9892004
Chemical modification of epitaxial graphene: spontaneous grafting of aryl groups
E Bekyarova, ME Itkis, P Ramesh, C Berger, M Sprinkle, WA de Heer, ...
Journal of the American Chemical Society 131 (4), 1336-1337, 2009
9452009
Electronic structure and bonding in icosahedral C60
RC Haddon, LE Brus, K Raghavachari
Chemical Physics Letters 125 (5-6), 459-464, 1986
9221986
Bone cell proliferation on carbon nanotubes
LP Zanello, B Zhao, H Hu, RC Haddon
Nano letters 6 (3), 562-567, 2006
8762006
New Phases of C60 Synthesized at High Pressure
Y Iwasa, T Arima, RM Fleming, T Siegrist, O Zhou, RC Haddon, ...
Science 264 (5165), 1570-1572, 1994
8471994
Chemically functionalized carbon nanotubes as substrates for neuronal growth
H Hu, Y Ni, V Montana, RC Haddon, V Parpura
Nano letters 4 (3), 507-511, 2004
8402004
Dissolution of full-length single-walled carbon nanotubes
J Chen, AM Rao, S Lyuksyutov, ME Itkis, MA Hamon, H Hu, RW Cohn, ...
The Journal of Physical Chemistry B 105 (13), 2525-2528, 2001
8232001
Electronic structure, conductivity and superconductivity of alkali metal doped (C60)
RC Haddon
Accounts of chemical research 25 (3), 127-133, 1992
7721992
Dissolution of single‐walled carbon nanotubes
MA Hamon, J Chen, H Hu, Y Chen, ME Itkis, AM Rao, PC Eklund, ...
Advanced Materials 11 (10), 834-840, 1999
7681999
C60 thin film transistors
RC Haddon, AS Perel, RC Morris, TTM Palstra, AF Hebard, RM Fleming
Applied Physics Letters 67 (1), 121-123, 1995
7541995
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20