Παρακολούθηση
Massimo Piccardi
Massimo Piccardi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uts.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Background subtraction techniques: a review
M Piccardi
2004 IEEE international conference on systems, man and cybernetics (IEEE Cat …, 2004
32682004
Detecting moving objects, ghosts, and shadows in video streams
R Cucchiara, C Grana, M Piccardi, A Prati
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 25 (10), 1337 …, 2003
22562003
Improving shadow suppression in moving object detection with HSV color information
R Cucchiara, C Grana, M Piccardi, A Prati, S Sirotti
ITSC 2001. 2001 IEEE Intelligent Transportation Systems. Proceedings (Cat …, 2001
7892001
Image analysis and rule-based reasoning for a traffic monitoring system
R Cucchiara, M Piccardi, P Mello
IEEE transactions on intelligent transportation systems 1 (2), 119-130, 2000
6172000
Bi-modal emotion recognition from expressive face and body gestures
H Gunes, M Piccardi
Journal of Network and Computer Applications 30 (4), 1334-1345, 2007
5062007
A bimodal face and body gesture database for automatic analysis of human nonverbal affective behavior
H Gunes, M Piccardi
18th International conference on pattern recognition (ICPR'06) 1, 1148-1153, 2006
2932006
Automatic temporal segment detection and affect recognition from face and body display
H Gunes, M Piccardi
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics) 39 …, 2008
2672008
Affect recognition from face and body: early fusion vs. late fusion
H Gunes, M Piccardi
2005 IEEE international conference on systems, man and cybernetics 4, 3437-3443, 2005
2592005
Detecting objects, shadows and ghosts in video streams by exploiting color and motion information
R Cucchiara, C Grana, M Piccardi, A Prati
Proceedings 11th international conference on image analysis and processing …, 2001
2332001
Machine learning applications to clinical decision support in neurosurgery: an artificial intelligence augmented systematic review
QD Buchlak, N Esmaili, JC Leveque, F Farrokhi, C Bennett, M Piccardi, ...
Neurosurgical review 43, 1235-1253, 2020
1942020
Tracking people across disjoint camera views by an illumination-tolerant appearance representation
C Madden, ED Cheng, M Piccardi
Machine Vision and Applications 18, 233-247, 2007
1552007
Recurrent neural networks with specialized word embeddings for health-domain named-entity recognition
IJ Unanue, EZ Borzeshi, M Piccardi
Journal of biomedical informatics 76, 102-109, 2017
1532017
Vehicle Detection under Day and Night Illumination.
R Cucchiara, M Piccardi
IIA/SOCO, 1999
1531999
The Sakbot system for moving object detection and tracking
R Cucchiara, C Grana, G Neri, M Piccardi, A Prati
Video-based Surveillance Systems: Computer Vision and Distributed Processing …, 2002
1422002
Mean shift for accurate license plate localization
W Jia, H Zhang, X He, M Piccardi
Proceedings. 2005 IEEE Intelligent Transportation Systems, 2005., 566-571, 2005
1402005
Assessing facial beauty through proportion analysis by image processing and supervised learning
H Gunes, M Piccardi
International journal of human-computer studies 64 (12), 1184-1199, 2006
1382006
From the lab to the real world: Affect recognition using multiple cues and modalities
H Gunes, M Piccardi, M Pantic
Affective computing: focus on emotion expression, synthesis, and recognition …, 2008
1252008
Bidirectional LSTM-CRF for clinical concept extraction
R Chalapathy, EZ Borzeshi, M Piccardi
arXiv preprint arXiv:1611.08373, 2016
1162016
Constraint propagation and value acquisition: why we should do it interactively
E Lamma, P Mello, M Milano, R Cucchiara, M Gavanelli, M Piccardi
IJCAI 99, 467-473, 1999
761999
Machine learning applications to neuroimaging for glioma detection and classification: An artificial intelligence augmented systematic review
QD Buchlak, N Esmaili, JC Leveque, C Bennett, F Farrokhi, M Piccardi
Journal of Clinical Neuroscience 89, 177-198, 2021
732021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20