Παρακολούθηση
Zhong Shao
Zhong Shao
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα yale.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
{CertiKOS}: An Extensible Architecture for Building Certified Concurrent {OS} Kernels
R Gu, Z Shao, H Chen, XN Wu, J Kim, V Sjöberg, D Costanzo
12th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI …, 2016
297*2016
Deep specifications and certified abstraction layers
R Gu, J Koenig, T Ramananandro, Z Shao, X Wu, SC Weng, H Zhang, ...
ACM SIGPLAN Notices 50 (1), 595-608, 2015
2002015
On the relationship between concurrent separation logic and assume-guarantee reasoning
X Feng, R Ferreira, Z Shao
European Symposium on Programming, 173-188, 2007
1652007
An overview of the FLINT/ML compiler
Z Shao
1997 Workshop on Types in Compilation, Amsterdam, 1997
1571997
A type-based compiler for Standard ML
Z Shao, AW Appel
ACM SIGPLAN Notices 30 (6), 116-129, 1995
1531995
Certified assembly programming with embedded code pointers
Z Ni, Z Shao
Conference record of the 33rd ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of …, 2006
1472006
Certified self-modifying code
H Cai, Z Shao, A Vaynberg
Proceedings of the 28th ACM SIGPLAN Conference on Programming Language …, 2007
1332007
Space-efficient closure representations
Z Shao, AW Appel
ACM SIGPLAN Lisp Pointers 7 (3), 150-161, 1994
1291994
Modular verification of assembly code with stack-based control abstractions
X Feng, Z Shao, A Vaynberg, S Xiang, Z Ni
ACM SIGPLAN Notices 41 (6), 401-414, 2006
1212006
Compositional certified resource bounds
Q Carbonneaux, J Hoffmann, Z Shao
Proceedings of the 36th ACM SIGPLAN Conference on Programming Language …, 2015
1122015
Smartest recompilation
Z Shao, AW Appel
Proceedings of the 20th ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 1993
1061993
Certifying low-level programs with hardware interrupts and preemptive threads
X Feng, Z Shao, Y Dong, Y Guo
ACM SIGPLAN Notices 43 (6), 170-182, 2008
1052008
Flexible representation analysis
Z Shao
ACM SIGPLAN Notices 32 (8), 85-98, 1997
1041997
Implementing typed intermediate languages
Z Shao, C League, S Monnier
ACM SIGPLAN Notices 34 (1), 313-323, 1998
1011998
A general framework for certifying garbage collectors and their mutators
A McCreight, Z Shao, C Lin, L Li
Proceedings of the 28th ACM SIGPLAN Conference on Programming Language …, 2007
982007
A syntactic approach to foundational proof-carrying code
NA Hamid, Z Shao, V Trifonov, S Monnier, Z Ni
Journal of Automated Reasoning 31 (3), 191-229, 2003
982003
A type system for certified binaries
Z Shao, B Saha, V Trifonov, N Papaspyrou
Proceedings of the 29th ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 2002
942002
Empirical and analytic study of stack versus heap cost for languages with closures
AW Appel, Z Shao
Journal of Functional Programming 6 (1), 47-74, 1996
911996
An open framework for foundational proof-carrying code
X Feng, Z Ni, Z Shao, Y Guo
Proceedings of the 2007 ACM SIGPLAN international workshop on Types in …, 2007
822007
Automatic static cost analysis for parallel programs
J Hoffmann, Z Shao
European Symposium on Programming Languages and Systems, 132-157, 2015
802015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20