Παρακολούθηση
J. Joshua Yang
J. Joshua Yang
University of Southern California, Professor ECE, IEEE Fellow / NAI Fellow
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα usc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Memristive devices for computing
JJ Yang, DB Strukov, DR Stewart
Nature nanotechnology 8 (1), 13-24, 2013
36402013
Memristive switching mechanism for metal/oxide/metal nanodevices
JJ Yang, MD Pickett, X Li, DAA Ohlberg, DR Stewart, RS Williams
Nature nanotechnology 3 (7), 429-433, 2008
32462008
‘Memristive’switches enable ‘stateful’logic operations via material implication
J Borghetti, GS Snider, PJ Kuekes, JJ Yang, DR Stewart, RS Williams
Nature 464 (7290), 873-876, 2010
19492010
Memristors with diffusive dynamics as synaptic emulators for neuromorphic computing
Z Wang, S Joshi, SE Savel’ev, H Jiang, R Midya, P Lin, M Hu, N Ge, ...
Nature materials 16 (1), 101-108, 2017
17632017
Fully hardware-implemented memristor convolutional neural network
P Yao, H Wu, B Gao, J Tang, Q Zhang, W Zhang, JJ Yang, H Qian
Nature 577 (7792), 641-646, 2020
13782020
Memristive crossbar arrays for brain-inspired computing
Q Xia, JJ Yang
Nature Materials 18 (4), 309–323, 2019
11762019
The mechanism of electroforming of metal oxide memristive switches
JJ Yang
Nanotechnology 20, 215201, 2009
10412009
Analogue signal and image processing with large memristor crossbars
C Li, M Hu, Y Li, H Jiang, N Ge, E Montgomery, J Zhang, W Song, ...
Nature electronics 1 (1), 52-59, 2018
9522018
Efficient and self-adaptive in-situ learning in multilayer memristor neural networks
C Li, D Belkin, Y Li, P Yan, M Hu, N Ge, H Jiang, E Montgomery, P Lin, ...
Nature communications 9 (1), 2385, 2018
9372018
Switching dynamics in titanium dioxide memristive devices
MD Pickett, DB Strukov, JL Borghetti, JJ Yang, GS Snider, DR Stewart, ...
Journal of Applied Physics 106 (7), 2009
8642009
Fully memristive neural networks for pattern classification with unsupervised learning
Z Wang, S Joshi, S Savel’Ev, W Song, R Midya, Y Li, M Rao, P Yan, ...
Nature Electronics 1 (2), 137-145, 2018
8472018
Memristor− CMOS hybrid integrated circuits for reconfigurable logic
Q Xia, W Robinett, MW Cumbie, N Banerjee, TJ Cardinali, JJ Yang, W Wu, ...
Nano letters 9 (10), 3640-3645, 2009
7512009
High switching endurance in TaOx memristive devices
JJ Yang, MX Zhang, JP Strachan, F Miao, MD Pickett, RD Kelley, ...
Applied Physics Letters 97 (23), 2010
7152010
Resistive switching materials for information processing
Z Wang, H Wu, GW Burr, CS Hwang, KL Wang, Q Xia, JJ Yang
Nature Reviews Materials 5 (3), 173-195, 2020
6822020
Dot-product engine for neuromorphic computing: Programming 1T1M crossbar to accelerate matrix-vector multiplication
M Hu, JP Strachan, Z Li, EM Grafals, N Davila, C Graves, S Lam, N Ge, ...
Proceedings of the 53rd annual design automation conference, 1-6, 2016
6802016
Dot-product engine for neuromorphic computing: Programming 1T1M crossbar to accelerate matrix-vector multiplication
M Hu, JP Strachan, Z Li, EM Grafals, N Davila, C Graves, S Lam, N Ge, ...
Proceedings of the 53rd annual design automation conference, 1-6, 2016
6802016
Memristor‐based analog computation and neural network classification with a dot product engine
M Hu, CE Graves, C Li, Y Li, N Ge, E Montgomery, N Davila, H Jiang, ...
Advanced Materials 30 (9), 1705914, 2018
6352018
Robust memristors based on layered two-dimensional materials
M Wang, S Cai, C Pan, C Wang, X Lian, Y Zhuo, K Xu, T Cao, X Pan, ...
Nature Electronics 1 (2), 130-136, 2018
5492018
Recommended methods to study resistive switching devices
M Lanza, HSP Wong, E Pop, D Ielmini, D Strukov, BC Regan, L Larcher, ...
Advanced Electronic Materials 5 (1), 1800143, 2019
5392019
Parallel programming of an ionic floating-gate memory array for scalable neuromorphic computing
EJ Fuller, ST Keene, A Melianas, Z Wang, S Agarwal, Y Li, Y Tuchman, ...
Science 364 (6440), 570-574, 2019
5022019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20