Παρακολούθηση
Kacper Januchta
Kacper Januchta
PhD fellow, Aalborg University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bio.aau.dk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Discovery of ultra-crack-resistant oxide glasses with adaptive networks
K Januchta, RE Youngman, A Goel, M Bauchy, SL Logunov, SJ Rzoska, ...
Chemistry of Materials 29 (14), 5865-5876, 2017
1352017
Indentation deformation in oxide glasses: Quantification, structural changes, and relation to cracking
K Januchta, MM Smedskjaer
Journal of Non-Crystalline Solids: X 1, 100007, 2019
992019
Structural origin of high crack resistance in sodium aluminoborate glasses
K Januchta, RE Youngman, A Goel, M Bauchy, SJ Rzoska, M Bockowski, ...
Journal of Non-Crystalline Solids 460, 54-65, 2017
822017
Indentation deformation mechanism of isostatically compressed mixed alkali aluminosilicate glasses
KG Aakermann, K Januchta, JAL Pedersen, MN Svenson, SJ Rzoska, ...
Journal of Non-Crystalline Solids 426, 175-183, 2015
612015
Modifier field strength effects on densification behavior and mechanical properties of alkali aluminoborate glasses
K Januchta, M Bauchy, RE Youngman, SJ Rzoska, M Bockowski, ...
Physical Review Materials 1 (6), 063603, 2017
602017
Observation of indentation-induced shear bands in a metal− organic framework glass
M Stepniewska, K Januchta, C Zhou, A Qiao, MM Smedskjaer, Y Yue
Proceedings of the National Academy of Sciences 117 (19), 10149-10154, 2020
522020
Breaking the limit of micro‐ductility in oxide glasses
K Januchta, M Stepniewska, LR Jensen, Y Zhang, MAJ Somers, ...
Advanced Science 6 (18), 1901281, 2019
452019
Structural compromise between high hardness and crack resistance in aluminoborate glasses
KF Frederiksen, K Januchta, N Mascaraque, RE Youngman, M Bauchy, ...
The Journal of Physical Chemistry B 122 (23), 6287-6295, 2018
412018
Structural dependence of chemical durability in modified aluminoborate glasses
N Mascaraque, K Januchta, KF Frederiksen, RE Youngman, M Bauchy, ...
Journal of the American Ceramic Society 102 (3), 1157-1168, 2019
372019
Revisiting the dependence of poisson’s ratio on liquid fragility and atomic packing density in oxide glasses
MB Østergaard, SR Hansen, K Januchta, T To, SJ Rzoska, M Bockowski, ...
Materials 12 (15), 2439, 2019
352019
Elasticity, hardness, and fracture toughness of sodium aluminoborosilicate glasses
K Januchta, T To, MS Bødker, T Rouxel, MM Smedskjaer
Journal of the American Ceramic Society 102 (8), 4520-4537, 2019
292019
Mechanical property optimization of a zinc borate glass by lanthanum doping
K Januchta, RE Youngman, LR Jensen, MM Smedskjaer
Journal of Non-Crystalline Solids 520, 119461, 2019
242019
Indentation cracking and deformation mechanism of sodium aluminoborosilicate glasses
K Januchta, P Liu, SR Hansen, T To, MM Smedskjaer
Journal of the American Ceramic Society 103 (3), 1656-1665, 2020
192020
Combining high hardness and crack resistance in mixed network glasses through high-temperature densification
S Kapoor, K Januchta, RE Youngman, X Guo, JC Mauro, M Bauchy, ...
Physical Review Materials 2 (6), 063603, 2018
192018
Competitive effects of free volume, rigidity, and self‐adaptivity on indentation response of silicoaluminoborate glasses
P Liu, K Januchta, LR Jensen, M Bauchy, MM Smedskjaer
Journal of the American Ceramic Society 103 (2), 944-954, 2020
172020
Deformation and cracking behavior of La2O3-doped oxide glasses with high Poisson's ratio
K Januchta, R Sun, L Huang, M Bockowski, SJ Rzoska, LR Jensen, ...
Journal of Non-Crystalline Solids 494, 86-93, 2018
122018
Competitive effects of modifier charge and size on mechanical and chemical resistance of aluminoborate glasses
N Mascaraque, KF Frederiksen, K Januchta, RE Youngman, M Bauchy, ...
Journal of Non-Crystalline Solids 499, 264-271, 2018
92018
Anomalous Cracking in a Metal-Organic Framework Glass
M Stepniewska, K Januchta, C Zhou, A Qiao, MM Smedskjaer, Y Yue
32019
Erratum to indentation deformation in oxide glasses: Quantification, structural changes, and relation to cracking [Journal of Non crystalline solids: X 1C (2019) 100007 …
K Januchta, MM Smedskjaer
Journal of Non-Crystalline Solids: X 18, 100144, 2023
2023
Advances and Challenges in Designing Damage Resistant Oxide Glasses: Invited Talk
MM Smedskjær, K Januchta, MB Østergaard, P Liu, MS Bødker
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20