Παρακολούθηση
George Stamatakis
George Stamatakis
B.S.R.C. Fleming
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fleming.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Re (I) tricarbonyl complex of 1, 10-phenanthroline-5, 6-dione: DNA binding, cytotoxicity, anti-inflammatory and anti-coagulant effects towards Platelet Activating Factor
M Kaplanis, G Stamatakis, VD Papakonstantinou, M Paravatou-Petsotas, ...
Journal of Inorganic Biochemistry, 2014
1092014
Effects of olive pomace and olive pomace oil on growth performance, fatty acid composition and cardio protective properties of gilthead sea bream (Sparus aurata) and sea bass …
C NASOPOULOU, G STAMATAKIS, CA DEMOPOULOS, I ZABETAKIS
Food chemistry 129 (3), 1108-1113, 2011
752011
Bioactive polar lipids in olive oil, pomace and waste byproducts
HC KARANTONIS, N Tsantila, G Stamatakis, M Samiotaki, G Panayotou, ...
Journal of food biochemistry 32 (4), 443-459, 2008
702008
Detection and Isolation of Antiatherogenic and Antioxidant Substances Present in Olive Mill Wastes by a Novel Filtration System
G Stamatakis, N Tsantila, M Samiotaki, GN Panayotou, AC Dimopoulos, ...
Journal of agricultural and food chemistry 57 (22), 10554-10564, 2009
372009
Energy and geo-environmental applications for olive mill wastes. a review
G Stamatakis
Hellenic Journal of Geosciences 45, 269-282, 2010
352010
Decoding altitude-activated regulatory mechanisms occurring during apple peel ripening
E Karagiannis, M Michailidis, G Tanou, F Scossa, E Sarrou, G Stamatakis, ...
Horticulture research 7, 2020
332020
The relation of diet with PAF and its metabolic enzymes in healthy volunteers
P Detopoulou, E Fragopoulou, T Nomikos, M Yannakoulia, G Stamatakis, ...
European journal of nutrition 54 (1), 25-34, 2015
332015
Platelet-Activating Factor and Its Basic Metabolic Enzymes in Blood of Naive HIV-Infected Patients
AB Tsoupras, M Chini, N Mangafas, N Tsogas, G Stamatakis, N Tsantila, ...
Angiology 63 (5), 343-352, 2012
332012
Postprandial effects of wine consumption on Platelet Activating Factor metabolic enzymes
C Argyrou, I Vlachogianni, G Stamatakis, CA Demopoulos, ...
Prostaglandins & Other Lipid Mediators 130, 23-29, 2017
302017
Novel insights into the calcium action in cherry fruit development revealed by high-throughput mapping
M Michailidis, E Karagiannis, G Tanou, M Samiotaki, G Tsiolas, E Sarrou, ...
Plant Molecular Biology 104 (6), 597-614, 2020
252020
Evaluation of the in Vitro Anti-Atherogenic Properties of Lipid Fractions of Olive Pomace, Olive Pomace Enriched Fish Feed and Gilthead Sea Bream (Sparus aurata) Fed with Olive …
C Nasopoulou, V Gogaki, G Stamatakis, L Papaharisis, CA Demopoulos, ...
Marine Drugs 11 (10), 3676-3688, 2013
232013
PAF and its metabolic enzymes in healthy volunteers: interrelations and correlations with basic characteristics
P Detopoulou, T Nomikos, E Fragopoulou, G Stamatakis, ...
Prostaglandins & Other Lipid Mediators, 2011
232011
In vivo effect of two first-line ART regimens on inflammatory mediators in male HIV patients
VD Papakonstantinou, M Chini, N Mangafas, GM Stamatakis, N Tsogas, ...
Lipids in Health and Disease 13 (1), 90, 2014
222014
Generation of SARS-CoV-2 S1 spike glycoprotein putative antigenic epitopes in vitro by intracellular aminopeptidases
G Stamatakis, M Samiotaki, A Mpakali, G Panayotou, E Stratikos
Journal of proteome research 19 (11), 4398-4406, 2020
212020
Divergent innate and epithelial functions of the RNA-binding protein HuR in intestinal inflammation
E Christodoulou-Vafeiadou, F Ioakeimidis, M Andreadou, G Giagkas, ...
Frontiers in immunology 9, 2732, 2018
202018
Platelet Activating Factor (PAF) biosynthesis is inhibited by phenolic compounds in U-937 cells under inflammatory conditions
IC Vlachogianni, E Fragopoulou, GM Stamatakis, IK Kostakis, ...
Prostaglandins & Other Lipid Mediators 121, 176-183, 2015
202015
The two Cysteines of Tau protein are functionally distinct and contribute differentially to its pathogenicity in vivo
E Prifti, EN Tsakiri, E Vourkou, G Stamatakis, M Samiotaki, ...
Journal of Neuroscience 41 (4), 797-810, 2021
162021
Substituted pyridine-quinoline ligands as building blocks for neutral rhodium (III) complexes. Synthesis, structural characterization studies and anti-platelet activity towards …
A Margariti, VD Papakonstantinou, GM Stamatakis, CA Demopoulos, ...
Polyhedron 178, 114336, 2020
162020
Genetic deletion of Autotaxin from CD11b+ cells decreases the severity of experimental autoimmune encephalomyelitis
I Ninou, I Sevastou, C Magkrioti, E Kaffe, G Stamatakis, S Thivaios, ...
PloS one 15 (4), e0226050, 2020
142020
A study of zeolitic tuffs associated with bentonite deposits from Almeria, Spain and Kimolos Island, Greece and their industrial potential as pozzolanas in the cement industry
MG Stamatakis, M Regueiro, JP Calvo, D Fragoulis, G Stamatakis
Hellenic Journal of Geosciences 45, 283-292, 2010
132010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20