Παρακολούθηση
Eric Dubois
Eric Dubois
Professor, Dr, Chief Architect at Luxembourg Institute of Science & Technology (Departement of IT
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα list.lu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A proposal for a scenario classification framework
C Rolland, C Ben Achour, C Cauvet, J Ralyté, A Sutcliffe, N Maiden, ...
Requirements Engineering 3, 23-47, 1998
3751998
Towards a reference ontology for business models
B Andersson, M Bergholtz, A Edirisuriya, T Ilayperuma, P Johannesson, ...
Conceptual Modeling-ER 2006: 25th International Conference on Conceptual …, 2006
2432006
A systematic approach to define the domain of information system security risk management
É Dubois, P Heymans, N Mayer, R Matulevičius
Intentional perspectives on information systems engineering, 289-306, 2010
2182010
Cooperative information systems: a manifesto
G De Michelis, E Dubois, M Jarke, F Matthes, J Mylopoulos, ...
Cooperative Information Systems: Trends & Directions, 315-165, 1997
1921997
A three-faceted view of information systems
G De Michelis, E Dubois, M Jarke, F Matthes, J Mylopoulos, JW Schmidt, ...
Communications of the ACM 41 (12), 64-70, 1998
1291998
Adapting secure tropos for security risk management in the early phases of information systems development
R Matulevičius, N Mayer, H Mouratidis, E Dubois, P Heymans, N Genon
Advanced Information Systems Engineering: 20th International Conference …, 2008
1052008
From Organization Models to System Requirements–A ‘Cooperating Agents’ Approach
E Yu, P Du Bois, E Dubois, J Mylopoulos
Proc. 3rd Int. Conf. on Cooperative Information Systems (CoopIS-95), 194-204, 1995
961995
Towards a risk-based security requirements engineering framework
N Mayer, A Rifaut, E Dubois
Proc. of REFSQ 5, 2005
872005
A reuse-oriented approach for the construction of scenario bases methods
V Plihon, J Ralyte, A Benjamen, NAM Maiden, A Sutcliffe, E Dubois, ...
International Conference on Software Process, 1-16, 1998
871998
Conceptual integration of enterprise architecture management and security risk management
E Grandry, C Feltus, E Dubois
2013 17th IEEE International Enterprise Distributed Object Computing …, 2013
812013
A knowledge representation language for requirements engineering
E Dubois, J Hagelstein, E Lahou, F Ponsaert, A Rifaut
Proceedings of the IEEE 74 (10), 1431-1444, 1986
791986
Strengthening employee's responsibility to enhance governance of IT: COBIT RACI chart case study
C Feltus, M Petit, E Dubois
Proceedings of the first ACM workshop on Information security governance, 23-32, 2009
782009
MoiseInst: An Organizational Model for Specifying Rights and Duties of Autonomous Agents.
B Gâteau, O Boissier, D Khadraoui, E Dubois
EUMAS 2005, 484-485, 2005
762005
From early to late formal requirements: a process-control case study
E Dubois, E Yu, M Petit
Proceedings Ninth International Workshop on Software Specification and …, 1998
751998
Enhancing the ArchiMate® standard with a responsibility modeling language for access rights management
C Feltus, E Dubois, E Proper, I Band, M Petit
Proceedings of the Fifth International Conference on Security of Information …, 2012
712012
OO requirements analysis: an agent perspective
E Dubois, P Du Bois, M Petit
ECOOP’93—Object-Oriented Programming: 7th European Conference …, 1993
701993
Scenario-based techniques for supporting the elaboration and the validation of formal requirements
P Heymans, E Dubois
Requirements Engineering 3, 202-218, 1998
671998
Formal requirements engineering with ERAE
E Dubois, J Hagelstein, A Rifaut
Philips Journal of Research 43 (3-4), 393-414, 1988
661988
Security transparency: the next frontier for security research in the cloud
M Ouedraogo, S Mignon, H Cholez, S Furnell, E Dubois
Journal of Cloud Computing 4, 1-14, 2015
642015
Using goal-oriented requirements engineering for improving the quality of iso/iec 15504 based compliance assessment frameworks
A Rifaut, E Dubois
2008 16th IEEE International Requirements Engineering Conference, 33-42, 2008
642008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20