Παρακολούθηση
Morgan Harvey
Morgan Harvey
Information School, University of Sheffield
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sheffield.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Exploiting food choice biases for healthier recipe recommendation
D Elsweiler, C Trattner, M Harvey
Proceedings of the 40th international acm sigir conference on research and …, 2017
1212017
Building user profiles from topic models for personalised search
M Harvey, F Crestani, MJ Carman
Proceedings of the 22nd ACM international conference on Information …, 2013
1042013
Towards query log based personalization using topic models
MJ Carman, F Crestani, M Harvey, M Baillie
Proceedings of the 19th ACM international conference on Information and …, 2010
732010
You are what you eat: Learning user tastes for rating prediction
M Harvey, B Ludwig, D Elsweiler
International symposium on string processing and information retrieval, 153-164, 2013
672013
Remembering through lifelogging: A survey of human memory augmentation
M Harvey, M Langheinrich, G Ward
Pervasive and Mobile Computing 27, 14-26, 2016
662016
Remembering through lifelogging: A survey of human memory augmentation
M Harvey, M Langheinrich, G Ward
Pervasive and Mobile Computing 27, 14 - 26, 2016
662016
Bayesian latent variable models for collaborative item rating prediction
M Harvey, MJ Carman, I Ruthven, F Crestani
Proceedings of the 20th ACM international conference on Information and …, 2011
622011
Library 2.0: The effectiveness of social media as a marketing tool for libraries in educational institutions
MJ Jones, M Harvey
Journal of Librarianship and Information Science 51 (1), 3-19, 2019
612019
Towards Automatic Meal Plan Recommendations for Balanced Nutrition
D Elsweiler, M Harvey
9th ACM Conference on Recommender Systems (RecSys), 2015
572015
Understanding re-finding behavior in naturalistic email interaction logs
D Elsweiler, M Harvey, M Hacker
Proceedings of the 34th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2011
472011
Bringing the" healthy" into Food Recommenders.
D Elsweiler, M Harvey, B Ludwig, A Said
DMRS, 33-36, 2015
452015
Tripartite hidden topic models for personalised tag suggestion
M Harvey, M Baillie, I Ruthven, MJ Carman
European Conference on Information Retrieval, 432-443, 2010
392010
Engaging and maintaining a sense of being informed: Understanding the tasks motivating twitter search
D Elsweiler, M Harvey
Journal of the Association for Information Science and Technology (JASIST) 65, 2014
382014
Learning user tastes: a first step to generating healthy meal plans
M Harvey, B Ludwig, D Elsweiler
First international workshop on recommendation technologies for lifestyle …, 2012
312012
Searching on the Go: The Effects of Fragmented Attention on Mobile Web Search Tasks
M Harvey, M Pointon
Proceedings of the 40th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2017
302017
Learning by example: training users with high-quality query suggestions
M Harvey, C Hauff, D Elsweiler
Proceedings of the 38th International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2015
302015
Improving social bookmark search using personalised latent variable language models
M Harvey, I Ruthven, MJ Carman
Proceedings of the fourth ACM international conference on Web search and …, 2011
302011
Exploring query patterns in email search
M Harvey, D Elsweiler
European Conference on Information Retrieval, 25-36, 2012
232012
Finding Participants in a Chat: Authorship Attribution for Conversational Documents
G Inches, M Harvey, F Crestani, F Rangel, P Rosso, M Koppel, ...
ASE/IEEE International Conference on Social Computing}}, 649-652, 2013
222013
Automated Recommendation of Healthy, Personalised Meal Plans
M Harvey, D Elsweiler
9th ACM Conference on Recommender Systems (RecSys), 2015
212015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20