Παρακολούθηση
Charalampos Patsios
Charalampos Patsios
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα newcastle.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Frequency response services designed for energy storage
DM Greenwood, KY Lim, C Patsios, PF Lyons, YS Lim, PC Taylor
Applied Energy 203, 115-127, 2017
2832017
An integrated approach for the analysis and control of grid connected energy storage systems
C Patsios, B Wu, E Chatzinikolaou, DJ Rogers, N Wade, NP Brandon, ...
Journal of Energy Storage 5, 48-61, 2016
1092016
Optimization of fuzzy energy-management system for grid-connected microgrid using NSGA-II
TT Teo, T Logenthiran, WL Woo, K Abidi, T John, NS Wade, ...
IEEE transactions on cybernetics 51 (11), 5375-5386, 2020
792020
Using self-organizing architectures to mitigate the impacts of denial-of-service attacks on voltage control schemes
C Cameron, C Patsios, PC Taylor, Z Pourmirza
IEEE Transactions on Smart Grid 10 (3), 3010-3019, 2018
682018
An evaluation framework for future integrated energy systems: A whole energy systems approach
AEH Berjawi, SL Walker, C Patsios, SHR Hosseini
Renewable and Sustainable Energy Reviews 145, 111163, 2021
652021
A systems approach for management of microgrids considering multiple energy carriers, stochastic loads, forecasting and demand side response
D Giaouris, AI Papadopoulos, C Patsios, S Walker, C Ziogou, P Taylor, ...
Applied energy 226, 546-559, 2018
602018
A comparison of maximum-power-point tracking control techniques for low-power variable-speed wind generators
C Patsios, A Chaniotis, M Rotas, AG Kladas
2009 8th International Symposium on Advanced Electromechanical Motion …, 2009
592009
A hybrid maximum power point tracking system for grid-connected variable speed wind-generators
C Patsios, A Chaniotis, A Kladas
2008 IEEE Power Electronics Specialists Conference, 1749-1754, 2008
522008
Reinforcement learning based adaptive power pinch analysis for energy management of stand-alone hybrid energy storage systems considering uncertainty
BE Nyong-Bassey, D Giaouris, C Patsios, S Papadopoulou, ...
Energy 193, 116622, 2020
512020
Building as a virtual power plant, magnitude and persistence of deferrable loads and human comfort implications
M Royapoor, M Pazhoohesh, PJ Davison, C Patsios, S Walker
Energy and Buildings 213, 109794, 2020
462020
An integrated framework for sizing and energy management of hybrid energy systems using finite automata
Y Khawaja, A Allahham, D Giaouris, C Patsios, S Walker, I Qiqieh
Applied Energy 250, 257-272, 2019
422019
MicroGrid resilience-oriented scheduling: A robust MISOCP model
NM Zografou-Barredo, C Patsios, I Sarantakos, P Davison, SL Walker, ...
IEEE Transactions on Smart Grid 12 (3), 1867-1879, 2020
392020
Enhancing frequency response of wind farms using hybrid energy storage systems
SM Vaca, C Patsios, P Taylor
2016 IEEE International Conference on Renewable Energy Research and …, 2016
392016
Green shipping in emission controlled areas: Combining smart grids and cold ironing
J Prousalidis, G Antonopoulos, C Patsios, A Greig, R Bucknall
2014 International Conference on Electrical Machines (ICEM), 2299-2305, 2014
342014
A robust mixed-integer convex model for optimal scheduling of integrated energy storage—soft open point devices
I Sarantakos, M Peker, NM Zografou-Barredo, M Deakin, C Patsios, ...
IEEE Transactions on Smart Grid 13 (5), 4072-4087, 2022
332022
Dynamic finite element hysteresis model for iron loss calculation in non-oriented grain iron laminations under PWM excitation
C Patsios, E Tsampouris, M Beniakar, P Rovolis, AG Kladas
IEEE Transactions on Magnetics 47 (5), 1130-1133, 2011
322011
Degradation and operation-aware framework for the optimal siting, sizing, and technology selection of battery storage
T Sayfutdinov, C Patsios, P Vorobev, E Gryazina, DM Greenwood, ...
IEEE Transactions on Sustainable Energy 11 (4), 2130-2140, 2019
312019
Optimal cost-based model for sizing grid-connected PV and battery energy system
Y Khawaja, D Giaouris, H Patsios, M Dahidah
2017 IEEE Jordan Conference on Applied Electrical Engineering and Computing …, 2017
312017
Control and analysis of a hybrid renewable energy-based power system
C Patsios, M Antonakopoulos, A Chaniotis, A Kladas
The XIX International Conference on Electrical Machines-ICEM 2010, 1-6, 2010
292010
Incorporating variable lifetime and self‐discharge into optimal sizing and technology selection of energy storage systems
T Sayfutdinov, C Patsios, JW Bialek, DM Greenwood, PC Taylor
IET smart grid 1 (1), 11-18, 2018
262018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20