Παρακολούθηση
Stefania Dumbrava
Stefania Dumbrava
Associate Professor - ENSIIE & Institut Polytechnique de Paris (SAMOVAR/TSP)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα telecom-sudparis.eu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The future is big graphs: a community view on graph processing systems
S Sakr, A Bonifati, H Voigt, A Iosup, K Ammar, R Angles, W Aref, M Arenas, ...
Communications of the ACM 64 (9), 62-71, 2021
1852021
PG-Keys: Keys for Property Graphs
R Angles, A Bonifati, S Dumbrava, G Fletcher, KW Hare, J Hidders, ...
Proceedings of the 2021 International Conference on Management of Data, 2423 …, 2021
522021
PG-Schema: Schemas for property graphs
R Angles, A Bonifati, S Dumbrava, G Fletcher, A Green, J Hidders, B Li, ...
Proceedings of the ACM on Management of Data 1 (2), 1-25, 2023
472023
A Coq Formalization of the Relational Data Model
V Benzaken, É Contejean, S Dumbrava
European Symposium on Programming Languages and Systems (ESOP), 189-208, 2014
402014
Graph Queries: From Theory to Practice
A Bonifati, S Dumbrava
Sigmod Record, 2018
192018
Graph Summarization
A Bonifati, S Dumbrava, H Kondylakis
Encyclopedia of Big Data Technologies, 1-11, 2020
162020
Threshold Queries in Theory and in the Wild
A Bonifati, S Dumbrava, G Fletcher, J Hidders, M Hofer, W Martens, ...
Proceedings of the VLDB Endowment (PVLDB) 15 (5), 1105-1118, 2022
122022
Hierarchical Clustering for Property Graph Schema Discovery.
A Bonifati, S Dumbrava, N Mir
Proceedings of the 25th International Conference on Extending Database …, 2022
122022
Certified Graph View Maintenance with Regular Datalog
A Bonifati, S Dumbrava, EJ Gallego Arias
Theory and Practice of Logic Programming 18 (3-4), 372-389, 2018
122018
Certifying Standard and Stratified Datalog Inference Engines in SSReflect
V Benzaken, É Contejean, S Dumbrava
Proceedings of the 8th International Conference on Interactive Theorem …, 2017
122017
How does knowledge evolve in open knowledge graphs?
A Polleres, R Pernisch, A Bonifati, D Dell'Aglio, D Dobriy, S Dumbrava, ...
Transactions on Graph Data and Knowledge 1 (1), 11: 1-11: 59, 2023
112023
DiscoPG: Property Graph Schema Discovery and Exploration
A Bonifati, S Dumbrava, E Martinez, F Ghasemi, M Jaffré, P Luton, ...
Proceedings of the VLDB Endowment (PVLDB) 15 (12), 3654-3657, 2022
112022
Approximate Querying on Property Graphs
S Dumbrava, A Bonifati, ANR Diaz, R Vuillemot
Proceedings of the 13th International Conference on Scalable Uncertainty …, 2019
92019
Approximate Evaluation of Label-Constrained Reachability Queries
S Dumbrava, A Bonifati, AN Ruiz Diaz, R Vuillemot
arXiv preprint arXiv:1811.11561, 18, 2018
62018
A Case Study on Formalizing Algebra in a Module System
S Dumbrava, F Horozal, K Sojakova
Proceedings of the Workshop on Modules and Libraries for Proof Assistants …, 2009
62009
A Flexible GraphQL Northbound API for Intent-based SDN Applications
F Bannour, S Dumbrava, D Lu
IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium (NOMS), 1-5, 2022
42022
Knowledge graph embeddings: open challenges and opportunities
R Biswas, LA Kaffee, M Cochez, S Dumbrava, TE Jendal, M Lissandrini, ...
Transactions on Graph Data and Knowledge 1 (1), 4: 1-4: 32, 2023
32023
A Graph-Database Approach to Assess the Impact of Demand-Responsive Services on Public Transit Accessibility
C Le Hasif, A Araldo, S Dumbrava, D Watel
ACM SIGSPATIAL 15th International Workshop on Computational Transportation …, 2022
22022
Formalisation en Coq de Bases de Données Relationnelles et Déductives et Mécanisation de Datalog
ŞG Dumbravă
Université Paris-Saclay (ComUE), 2016
22016
GRAIL: Checking Transaction Isolation Violations with Graph Queries
S Dumbrava, Z Jin, BK Ozkan, J Qiu
IEEE/ACM International Conference of Software Engineering (ICSE Poster Track …, 2024
12024
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20