Παρακολούθηση
Stelios Pappas
Stelios Pappas
Professor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα yna.gov.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Electricity demand loads modeling using AutoRegressive Moving Average (ARMA) models
SS Pappas, L Ekonomou, DC Karamousantas, GE Chatzarakis, ...
Energy 33 (9), 1353-1360, 2008
3762008
Electricity demand load forecasting of the Hellenic power system using an ARMA model
SS Pappas, L Ekonomou, P Karampelas, DC Karamousantas, ...
Electric Power Systems Research 80 (3), 256-264, 2010
2112010
Scalability and replicability for smart grid innovation projects and the improvement of renewable energy sources exploitation: The FLEXITRANSTORE case
G Fotis, C Dikeakos, E Zafeiropoulos, S Pappas, V Vita
Energies 15 (13), 4519, 2022
432022
Adaptive load forecasting of the Hellenic electric grid
SS Pappas, L Ekonomou, VC Moussas, P Karampelas, SK Katsikas
Journal of Zhejiang University-SCIENCE A 9, 1724-1730, 2008
392008
Joint order and parameter estimation of multivariate autoregressive models using multi-model partitioning theory
SS Pappas, AK Leros, SK Katsikas
Digital Signal Processing 16 (6), 782-795, 2006
252006
Modeling of the grounding resistance variation using ARMA models
SS Pappas, L Ekonomou, P Karampelas, SK Katsikas, P Liatsis
Simulation Modelling Practice and Theory 16 (5), 560-570, 2008
202008
Adaptive network anomaly detection using bandwidth utilization data
VC Moussas, SS Pappas
Proceedings of the 1st International Conference on Experiments/Processes …, 2005
162005
Comparison of adaptive techniques for the prediction of the equivalent salt deposit density of medium voltage insulators
SS Pappas, L Ekonomou, N Heraklion
WSEAS Trans. Power Syst 12, 220-224, 2017
72017
Application of the multi-model partitioning theory for simultaneous order and parameter estimation of multivariate ARMA models
SS Pappas, VC Moussas, SK Katsikas
International Journal of Modelling, Identification and Control 4 (3), 242-249, 2008
72008
Comparison of artificial intelligence methods for predicting the time series problem
SS Pappas, L Ekonomou
Proceedings of the 6th WSEAS International Conference on Simulation …, 2006
62006
A new algorithm for on-line Multivariate ARMA identification using Multimodel Partitioning Theory
SS Pappas, N Harkiolakis, P Karampelas, L Ekonomou, SK Katsikas
2008 Panhellenic Conference on Informatics, 222-226, 2008
52008
Robust high performance servo controller design technique using matlab/simulink
S Pappas
WSEAS Transactions on Systems and Control, 169-173, 2006
52006
Implementation of artificial intelligence in the timeseries prediction problem.
L Ekonomou, SP Pappas
WSEAS Transactions on Information Science and Applications 3 (12), 2580-2584, 2006
42006
Multivariate AR model order estimation with unknown process order
SS Pappas, AK Leros, SK Katsikas
Advances in Informatics: 10th Panhellenic Conference on Informatics, PCI …, 2005
42005
Application and comparison of evolutionary techniques for forecasting the Hellenic grid electricity load
S Pappas
International Journal of Power and Energy Research 1 (3), 139-149, 2017
32017
A Hybrid model for wind speed forecasting using arma models and support vector macines (svm)
SS Pappas, GE Chatzarakis, CC Pappas, VC Moussas
5th International Conference on Experiments/Process/System Modeling …, 2013
32013
Adaptive MV ARMA identification under the presence of noise
SS Pappas, VC Moussas, SK Katsikas
Proceedings of the European Computing Conference: Volume 1, 165-177, 2009
32009
Distribution Systems' Reliability Increase using a Cost-Benefit Decision-Making Process
TI Maris, KM Sideris, SS Pappas, L Ekonomou
WSEAS TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS 1 (11), 1850, 2006
32006
Decentralized Bioinspired Non-Discrete Model for Autonomous Swarm Aggregation Dynamics
P Oikonomou, S Pappas
Applied Sciences 10 (3), 1067, 2020
12020
Adaptive forecasting techniques applied to short time wind speed forecasting
SS Pappas
2019 International Conference on Control, Artificial Intelligence, Robotics …, 2019
12019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20