Παρακολούθηση
Joseph Kioseoglou
Joseph Kioseoglou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Indium migration paths in V-defects of InAlN grown by metal-organic vapor phase epitaxy
T Kehagias, GP Dimitrakopulos, J Kioseoglou, H Kirmse, C Giesen, ...
Applied Physics Letters 95 (7), 071905, 2009
912009
Selective area growth of well-ordered ZnO nanowire arrays with controllable polarity
V Consonni, E Sarigiannidou, E Appert, A Bocheux, S Guillemin, ...
ACS nano 8 (5), 4761-4770, 2014
902014
Kinetic trapping through coalescence and the formation of patterned Ag–Cu nanoparticles
P Grammatikopoulos, J Kioseoglou, A Galea, J Vernieres, M Benelmekki, ...
Nanoscale 8 (18), 9780-9790, 2016
832016
Computational modeling of nanoparticle coalescence
P Grammatikopoulos, M Sowwan, J Kioseoglou
Advanced Theory and Simulations 2 (6), 1900013, 2019
732019
Nanostructure and strain in InGaN/GaN superlattices grown in GaN nanowires
T Kehagias, GP Dimitrakopulos, P Becker, J Kioseoglou, F Furtmayr, ...
Nanotechnology 24 (43), 435702, 2013
682013
Mechanism of compositional modulations in epitaxial InAlN films grown by molecular beam epitaxy
SL Sahonta, GP Dimitrakopulos, T Kehagias, J Kioseoglou, ...
Applied Physics Letters 95 (2), 021913, 2009
622009
A modified empirical potential for energetic calculations of planar defects in GaN
J Kioseoglou, HM Polatoglou, L Lymperakis, G Nouet, P Komninou
Computational materials science 27 (1-2), 43-49, 2003
492003
Dislocation core investigation by geometric phase analysis and the dislocation density tensor
J Kioseoglou, GP Dimitrakopulos, P Komninou, T Karakostas, EC Aifantis
Journal of Physics D: Applied Physics 41 (3), 035408, 2008
462008
Atomic-resolution imaging of surface and core melting in individual size-selected Au nanoclusters on carbon
DM Foster, T Pavloudis, J Kioseoglou, RE Palmer
Nature communications 10 (1), 2583, 2019
422019
Intrinsic point defects in buckled and puckered arsenene: a first-principles study
K Iordanidou, J Kioseoglou, VV Afanas’Ev, A Stesmans, M Houssa
Physical Chemistry Chemical Physics 19 (15), 9862-9871, 2017
402017
Hole-doped 2D InSe for spintronic applications
K Iordanidou, M Houssa, J Kioseoglou, VV Afanas’ ev, A Stesmans, ...
ACS Applied Nano Materials 1 (12), 6656-6665, 2018
372018
Atomic structures and energies of partial dislocations in wurtzite GaN
J Kioseoglou, GP Dimitrakopulos, P Komninou, T Karakostas
Physical Review B 70 (3), 035309, 2004
372004
Structural transition of inversion domain boundaries through interactions with stacking faults in epitaxial GaN
GP Dimitrakopulos, P Komninou, J Kioseoglou, T Kehagias, ...
Physical Review B 64 (24), 245325, 2001
362001
Hydrogen flux through size selected Pd nanoparticles into underlying Mg nanofilms
S Kumar, T Pavloudis, V Singh, H Nguyen, S Steinhauer, C Pursell, ...
Advanced Energy Materials 8 (4), 1701326, 2018
352018
Tuning the onset of ferromagnetism in heterogeneous bimetallic nanoparticles by gas phase doping
M Bohra, P Grammatikopoulos, V Singh, J Zhao, E Toulkeridou, ...
Physical Review Materials 1 (6), 066001, 2017
352017
Impact of screw and edge dislocations on the thermal conductivity of individual nanowires and bulk GaN: A molecular dynamics study
K Termentzidis, M Isaiev, A Salnikova, I Belabbas, D Lacroix, ...
Physical Chemistry Chemical Physics 20 (7), 5159-5172, 2018
312018
Zinc vacancy–hydrogen complexes as major defects in ZnO nanowires grown by chemical bath deposition
J Villafuerte, F Donatini, J Kioseoglou, E Sarigiannidou, O Chaix-Pluchery, ...
The Journal of Physical Chemistry C 124 (30), 16652-16662, 2020
282020
Effect of edge threading dislocations on the electronic structure of InN
E Kalesaki, J Kioseoglou, L Lymperakis, P Komninou, T Karakostas
Applied Physics Letters 98 (7), 072103, 2011
282011
Analysis of partial dislocations in wurtzite GaN using gradient elasticity
J Kioseoglou, GP Dimitrakopulos, P Komninou, T Karakostas, ...
physica status solidi (a) 203 (9), 2161-2166, 2006
282006
Partial dislocations in wurtzite GaN
P Komninou, J Kioseoglou, GP Dimitrakopulos, T Kehagias, T Karakostas
physica status solidi (a) 202 (15), 2888-2899, 2005
272005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20