Παρακολούθηση
Joseph Kioseoglou
Joseph Kioseoglou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Selective area growth of well-ordered ZnO nanowire arrays with controllable polarity
V Consonni, E Sarigiannidou, E Appert, A Bocheux, S Guillemin, ...
ACS nano 8 (5), 4761-4770, 2014
992014
Computational modeling of nanoparticle coalescence
P Grammatikopoulos, M Sowwan, J Kioseoglou
Advanced Theory and Simulations 2 (6), 1900013, 2019
932019
Kinetic trapping through coalescence and the formation of patterned Ag–Cu nanoparticles
P Grammatikopoulos, J Kioseoglou, A Galea, J Vernieres, M Benelmekki, ...
Nanoscale 8 (18), 9780-9790, 2016
912016
Indium migration paths in V-defects of InAlN grown by metal-organic vapor phase epitaxy
T Kehagias, GP Dimitrakopulos, J Kioseoglou, H Kirmse, C Giesen, ...
Applied Physics Letters 95 (7), 2009
912009
Nanostructure and strain in InGaN/GaN superlattices grown in GaN nanowires
T Kehagias, GP Dimitrakopulos, P Becker, J Kioseoglou, F Furtmayr, ...
Nanotechnology 24 (43), 435702, 2013
722013
Mechanism of compositional modulations in epitaxial InAlN films grown by molecular beam epitaxy
SL Sahonta, GP Dimitrakopulos, T Kehagias, J Kioseoglou, ...
Applied Physics Letters 95 (2), 2009
622009
Atomic-resolution imaging of surface and core melting in individual size-selected Au nanoclusters on carbon
DM Foster, T Pavloudis, J Kioseoglou, RE Palmer
Nature communications 10 (1), 2583, 2019
522019
A modified empirical potential for energetic calculations of planar defects in GaN
J Kioseoglou, HM Polatoglou, L Lymperakis, G Nouet, P Komninou
Computational materials science 27 (1-2), 43-49, 2003
482003
Dislocation core investigation by geometric phase analysis and the dislocation density tensor
J Kioseoglou, GP Dimitrakopulos, P Komninou, T Karakostas, EC Aifantis
Journal of Physics D: Applied Physics 41 (3), 035408, 2008
462008
Hole-doped 2D InSe for spintronic applications
K Iordanidou, M Houssa, J Kioseoglou, VV Afanas’ ev, A Stesmans, ...
ACS Applied Nano Materials 1 (12), 6656-6665, 2018
442018
Tuning the onset of ferromagnetism in heterogeneous bimetallic nanoparticles by gas phase doping
M Bohra, P Grammatikopoulos, V Singh, J Zhao, E Toulkeridou, ...
Physical Review Materials 1 (6), 066001, 2017
422017
Intrinsic point defects in buckled and puckered arsenene: a first-principles study
K Iordanidou, J Kioseoglou, VV Afanas’Ev, A Stesmans, M Houssa
Physical Chemistry Chemical Physics 19 (15), 9862-9871, 2017
412017
Zinc vacancy–hydrogen complexes as major defects in ZnO nanowires grown by chemical bath deposition
J Villafuerte, F Donatini, J Kioseoglou, E Sarigiannidou, O Chaix-Pluchery, ...
The Journal of Physical Chemistry C 124 (30), 16652-16662, 2020
402020
Impact of screw and edge dislocations on the thermal conductivity of individual nanowires and bulk GaN: A molecular dynamics study
K Termentzidis, M Isaiev, A Salnikova, I Belabbas, D Lacroix, ...
Physical Chemistry Chemical Physics 20 (7), 5159-5172, 2018
392018
Atomic structures and energies of partial dislocations in wurtzite GaN
J Kioseoglou, GP Dimitrakopulos, P Komninou, T Karakostas
Physical Review B 70 (3), 035309, 2004
382004
Hydrogen flux through size selected Pd nanoparticles into underlying Mg nanofilms
S Kumar, T Pavloudis, V Singh, H Nguyen, S Steinhauer, C Pursell, ...
Advanced Energy Materials 8 (4), 1701326, 2018
372018
Structural transition of inversion domain boundaries through interactions with stacking faults in epitaxial GaN
GP Dimitrakopulos, P Komninou, J Kioseoglou, T Kehagias, ...
Physical Review B 64 (24), 245325, 2001
372001
Data-driven simulation and characterisation of gold nanoparticle melting
C Zeni, K Rossi, T Pavloudis, J Kioseoglou, S de Gironcoli, RE Palmer, ...
Nature Communications 12 (1), 6056, 2021
352021
Analysis of partial dislocations in wurtzite GaN using gradient elasticity
J Kioseoglou, GP Dimitrakopulos, P Komninou, T Karakostas, ...
physica status solidi (a) 203 (9), 2161-2166, 2006
292006
Thermal oxidation of size-selected Pd nanoparticles supported on CuO nanowires: the role of the CuO–Pd interface
S Steinhauer, J Zhao, V Singh, T Pavloudis, J Kioseoglou, K Nordlund, ...
Chemistry of Materials 29 (14), 6153-6160, 2017
282017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20