Παρακολούθηση
Athanasios Ladavos
Athanasios Ladavos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Preparation, characterization and investigation of catalytic activity for NO+ CO reaction of LaMnO3 and LaFeO3 perovskites prepared via microemulsion method
AE Giannakas, AK Ladavos, PJ Pomonis
Applied Catalysis B: Environmental 49 (3), 147-158, 2004
2322004
Preparation of hydroxyapatite via microemulsion route
GC Koumoulidis, AP Katsoulidis, AK Ladavos, PJ Pomonis, CC Trapalis, ...
Journal of colloid and interface science 259 (2), 254-260, 2003
2082003
Preparation, characterization, mechanical and barrier properties investigation of chitosan–clay nanocomposites
A Giannakas, K Grigoriadi, A Leontiou, NM Barkoula, A Ladavos
Carbohydrate polymers 108, 103-111, 2014
1482014
The BET equation, the inflection points of N2 adsorption isotherms and the estimation of specific surface area of porous solids
AK Ladavos, AP Katsoulidis, A Iosifidis, KS Triantafyllidis, TJ Pinnavaia, ...
Microporous and Mesoporous Materials 151, 126-133, 2012
1412012
Preparation, characterization, mechanical, barrier and antimicrobial properties of chitosan/PVOH/clay nanocomposites
A Giannakas, M Vlacha, C Salmas, A Leontiou, P Katapodis, H Stamatis, ...
Carbohydrate polymers 140, 408-415, 2016
1232016
Catalytic performance of reduced La2− xSrxNiO4 perovskite-like oxides for CO2 reforming of CH4
J Rynkowski, P Samulkiewicz, AK Ladavos, PJ Pomonis
Applied Catalysis A: General 263 (1), 1-9, 2004
1002004
Geographical origin authentication of agri-food products: A review
K Katerinopoulou, A Kontogeorgos, CE Salmas, A Patakas, A Ladavos
Foods 9 (4), 489, 2020
992020
Kinetic study of the catalytic dry reforming of CH4 with CO2 over La2− xSrxNiO4 perovskite-type oxides
C Pichas, P Pomonis, D Petrakis, A Ladavos
Applied Catalysis A: General 386 (1-2), 116-123, 2010
992010
Structure and catalytic activity of La1− xFeO3 system (x= 0.00, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.35) for the NO+ CO reaction
VC Belessi, PN Trikalitis, AK Ladavos, TV Bakas, PJ Pomonis
Applied Catalysis A: General 177 (1), 53-68, 1999
961999
Preparation, characterization and water barrier properties of PS/organo-montmorillonite nanocomposites
A Giannakas, CG Spanos, N Kourkoumelis, T Vaimakis, A Ladavos
European Polymer Journal 44 (12), 3915-3921, 2008
952008
Structural, compositional and acidic characteristics of nanosized amorphous or partially crystalline ZSM-5 zeolite-based materials
KS Triantafyllidis, L Nalbandian, PN Trikalitis, AK Ladavos, ...
Microporous and Mesoporous Materials 75 (1-2), 89-100, 2004
952004
Catalytic NO reduction with CO on La1− xSrx (Fe3+/Fe4+) O3±δ perovskite-type mixed oxides (x= 0.00, 0.15, 0.30, 0.40, 0.60, 0.70, 0.80, and 0.90)
AA Leontiou, AK Ladavos, PJ Pomonis
Applied Catalysis A: General 241 (1-2), 133-141, 2003
902003
Methane combustion on La Sr Ce Fe O mixed oxides: bifunctional synergistic action of SrFeO3− x and CeOx phases
VC Belessi, AK Ladavos, PJ Pomonis
Applied Catalysis B: Environmental 31 (3), 183-194, 2001
902001
On the efficiency of oleic acid as plasticizer of chitosan/clay nanocomposites and its role on thermo-mechanical, barrier and antimicrobial properties–Comparison with glycerol
M Vlacha, A Giannakas, P Katapodis, H Stamatis, A Ladavos, ...
Food Hydrocolloids 57, 10-19, 2016
802016
Variation of surface properties and textural features of spinel ZnAl2O4 and perovskite LaMnO3 nanoparticles prepared via CTAB–butanol–octane–nitrate salt microemulsions in the …
AE Giannakas, TC Vaimakis, AK Ladavos, PN Trikalitis, PJ Pomonis
Journal of colloid and interface science 259 (2), 244-253, 2003
702003
Mechanistic aspects of NO+ CO reaction on La2− xSrxNiO4− δ (x= 0.00–1.50) perovskite-type oxides
AK Ladavos, PJ Pomonis
Applied Catalysis A: General 165 (1-2), 73-85, 1997
701997
Surface properties, textural features and catalytic performance for NO+ CO abatement of spinels MAl2O4 (M= Mg, Co and Zn) developed by reverse and bicontinuous microemulsion method
AE Giannakas, AK Ladavos, GS Armatas, PJ Pomonis
Applied surface science 253 (16), 6969-6979, 2007
632007
Characterization and catalytic investigation of NO+ CO reaction on perovskites of the general formula LaxM1− xFeO3 (M= Sr and/or Ce) prepared via a reverse micelles …
AE Giannakas, AA Leontiou, AK Ladavos, PJ Pomonis
Applied Catalysis A: General 309 (2), 254-262, 2006
632006
A novel method for the preparation of inorganic and organo-modified montmorillonite essential oil hybrids
A Giannakas, I Tsagkalias, DS Achilias, A Ladavos
Applied Clay Science 146, 362-370, 2017
612017
A kinetic study of methane and carbon dioxide interconversion over 0.5% Pt/SrTiO3 catalysts
A Topalidis, DE Petrakis, A Ladavos, L Loukatzikou, PJ Pomonis
Catalysis today 127 (1-4), 238-245, 2007
552007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20