Παρακολούθηση
Anna Gerke
Anna Gerke
Audencia Business School
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα audencia.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The role of interorganizational citizenship behaviors in the innovation process
A Gerke, G Dickson, M Desbordes, S Gates
Journal of Business Research 73, 55-64, 2017
732017
Towards a sport cluster model: The ocean racing cluster in Brittany
A Gerke, M Desbordes, G Dickson
European Sport Management Quarterly 15 (3), 343-363, 2015
552015
Towards a sport cluster model: The ocean racing cluster in Brittany
A Gerke, M Desbordes, G Dickson
European Sport Management Quarterly 15 (3), 343-363, 2015
552015
The sport cluster concept as middle-range theory for the sport value framework
A Gerke, H Woratschek, G Dickson
Sport Management Review 23, 200-2014, 2020
432020
Towards a network model of innovation in sport–the case of product innovation in nautical sport clusters
A Gerke
Innovation 18 (3), 270-288, 2016
432016
Developmental processes and motivations for linkages in cross-sectoral sport clusters
A Gerke, K Babiak, G Dickson, M Desbordes
Sport Management Review 21 (2), 133-146, 2018
362018
How can Country-of-Origin image be leveraged to create global sporting goods brands?
A Gerke, N Chanavat, M Benson-Rea
Sport Management Review 17 (2), 174-189, 2014
282014
Cluster concept: Lessons for the sport sector? Toward a two-step model of sport cluster development based on socioeconomic proximity
A Gerke, Y Dalla Pria
Journal of Sport Management 32 (3), 211-226, 2018
252018
Simulating nirvana: Surf parks, surfing spaces, and sustainability
J Ponting
Sustainable surfing, 219-237, 2017
172017
Innovation configurations in sport clusters: The role of interorganizational citizenship and social capital
A Gerke, D Luzzini, C Mena
Journal of Business Research 133, 409-419, 2021
142021
13. Interorganisational network governance in sport
H Wäsche, A Gerke
Research handbook on sport governance, 202, 2019
122019
When sport meets business: Capabilities, challenges, critiques
U Wagner, K Nielsen, RK Storm
When Sport Meets Business, 1-256, 2016
102016
How is value co-created in a sport business-to-business context?
A Gerke, H Woratschek, G Dickson
Sport, Business and Management: An International Journal 10 (4), 403-430, 2020
82020
The relationship between interorganisational behaviour and innovation within sport clusters
AC Gerke
Paris 11, 2014
82014
Football, networks, and relationships
A Gerke, H Wäsche
Routledge Handbook of football business and management, 273-281, 2018
72018
The Routledge companion to European business
G Suder, M Riviere, J Lindeque
Routledge, 2018
62018
The expansion of the sport goods industry
A Gerke, M Benson-Rea
Wh€ n sport m€€ ts busin€ ss: Capabilities, challenges, critiques, 11-29, 2017
62017
Unlocking the black box of sponsorship in participant-based sport
K Koronios, L Ntasis, P Dimitropoulos, A Gerke
Sport, Business and Management: An International Journal 12 (5), 598-617, 2022
42022
Growing new MNEs in New Zealand: the FSA/CSA framework revisited
A Gerke, M Benson‐Rea
Multinational Business Review 20 (2), 153-177, 2012
42012
The transformational role of technology in sports events
E Glebova, A Gerke, R Book
Sports Management in an Uncertain Environment, 169-187, 2023
32023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20