Παρακολούθηση
Olga Abramov, Olga Pustylnikov
Olga Abramov, Olga Pustylnikov
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-bielefeld.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Automatic language classification by means of syntactic dependency networks
O Abramov, A Mehler
Journal of Quantitative Linguistics 18 (4), 291-336, 2011
682011
Geography of social ontologies: Testing a variant of the Sapir-Whorf Hypothesis in the context of Wikipedia
A Mehler, O Pustylnikov, N Diewald
Computer Speech & Language 25 (3), 716-740, 2011
292011
Correlations in the organization of large-scale syntactic dependency networks
R Ferrer Cancho, A Mehler, O Pustylnikov, A Díaz Guilera
HLT-NAACL 2007-TextGraphs 2007: Graph-Based Algorithms for Natural Language …, 2007
272007
Measuring morphological productivity
O Pustylnikov, K Schneider-Wiejowski
Studies in Quantitative Linguistics 5, 106-125, 2009
152009
Structural Differentiae of Text Types–A Quantitative Model
O Pustylnikov, A Mehler
Data Analysis, Machine Learning and Applications: Proceedings of the 31st …, 2008
132008
Structure-sensitive learning of text types
P Geibel, U Krumnack, O Pustylnikov, A Mehler, H Gust, KU Kühnberger
Australian Conference on Artificial Intelligence, 642-646, 2007
82007
Guessing Text Type by Structure
O Pustylnikov
Proceedings of the ESSLLI Student Session’07, 221-231, 2007
72007
Towards a uniform representation of treebanks: Providing interoperability for dependency tree data
O Pustylnikov, A Mehler
Programme Committee 7, 189, 2008
62008
Typology by means of language networks: Applying information theoretic measures to morphological derivation networks
O Abramov, T Lokot
Towards an Information Theory of Complex Networks: Statistical Methods and …, 2011
52011
Classification of documents based on the structure of their DOM trees
P Geibel, O Pustylnikov, A Mehler, H Gust, KU Kühnberger
Neural Information Processing: 14th International Conference, ICONIP 2007 …, 2008
52008
Modeling learning of derivation morphology in a multi-agent simulation
O Pustylnikov
AFRICON 2009, 1-6, 2009
42009
Patterns of alignment in dialogue: Conversational partners do not always stay aligned on common object names
P Weiß, O Pustylnikov, A Mehler, S Hellmann
Conference on Embodied and Situated Language Processing (ESLP 2009), 2009
42009
AISLES THROUGH THE CATEGORY FOREST-Utilising the Wikipedia Category System for Corpus Building in Machine Learning
R Gleim, A Mehler, M Dehmer, O Pustylnikov
International Conference on Web Information Systems and Technologies 2, 142-149, 2007
42007
The Relation Between Cognitive Abilities and the Distribution of Semantic Features Across Speech and Gesture in 4‐year‐olds
O Abramov, F Kern, S Koutalidis, U Mertens, K Rohlfing, S Kopp
Cognitive Science 45 (7), e13012, 2021
32021
Multimodal marking of focus in German preschoolers’ utterances with the focus-particles also, only, and even/still
S Koutalidis, UJ Mertens, O Abramov, S Kopp, K Rohlfing, F Kern
Proceedings of the Gesture and Speech in Interaction (GESPIN), 2020
32020
A Unified Database of Dependency Treebanks: Integrating, Quantifying & Evaluating Dependency Data.
O Pustylnikov, A Mehler, R Gleim
LREC, 2008
32008
Aisles through the category forest
R Gleim, A Mehler, M Dehmer, O Pustylnikov
Proceedings Webist, 2007
22007
On the limit value of compactness of some graph classes
T Lokot, A Mehler, O Abramov
Plos one 13 (11), e0207536, 2018
12018
Network theory applied to linguistics: new advances in language classification and typology.
O Abramov
Bielefeld University, 2012
12012
Much Ado About Text Content. Learning Text Types Solely by Structural Differentiae
A Mehler, P Geibel, R Gleim, S Herold, BJ Jain, O Pustylnikov
OTT’06 1, 63, 2007
12007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20